På dessa sidor vill vi hedra och berätta om avlidna kamrater som på olika sätt bidragit till entomologin i Sverige. Förutom framstående specialister inom sina områden har de varit bärare av Sveriges vetenskapliga och entomologiska tradition och levande uppslagsböcker för kollegor och vänner. Ofta har de varit sociala mittpunkter och viktiga förebilder för yngre entomologer. Inte minst har dom varit aktiva i föreningslivet på olika sätt vilket bidragit till Sveriges ställning inom entomologin där ickeprofessionella entomologer till stor del bidragit tillsammans med de professionella.

Vi publicerar här i första hand minnesartiklar från Svenska entomologiska tidskrifter (och främst Entomologisk tidskrift) men uppmuntrar också andra att skriva minnesord och levnadsteckningar.

Kontakta gärna webbredaktionen.

 

Bengt-Olof Landin 1925-2006 Till Minne (2.0 MiB)

Bertil Kullenberg 1913-2007 Till Minne (263.2 KiB)

Karl-Johan Hedqvist 1917-2009 Till Minne (562.5 KiB)

Sten Jonsson 1929-2010 Till Minne (2.3 MiB)

Stig Adebratt 1927-2002 Till Minne (11.0 KiB)

Tor-Erik Leiler 1911-2003 (873.0 KiB)