Sök
Stäng denna sökruta.

Alla nummer av Yrfän

Här kan du se innehållet i alla nummer som vi gett ut. Du kan dessutom läsa många nummer av Yrfän digitalt (som nedladdningsbar pdf), samt ett urval av artiklar i nyare nummer. Vi publicerar Yrfän äldre än två år digitalt. 

Nr 2/2024

Innehåll:
Intressanta småkrypsfynd
Insektslokalen: Östra Vätterbranterna
Blodbin – svåra & spännande
Två nattfjärilars framgångssaga i Sverige
Värdväxten: Gulmåra
Vasstak är hem för makalösa insekter
10 år med Spindelnätet
Resereportaget: Vårfjärilar i södra Spanien
Krönikan: Ge plats
Fotografen: Maximus Teglbjaerg
Recensionen: Fälthandbok om mottfjärilar
Landskapsinsekten: Dalarna: Violettkantad guldvinge

Nr 1/2024

Innehåll:
Intressanta småkrypsfynd
Insektslokalen: Vessinge sandhedar
Kryssa & studera stekelhotellets invånare
Rikt liv kring sälgen
Värdväxten: Styvmorsviol
Hemlighusens småfjärilsfauna
Ängen som lockade fram silvergökbiet
Notiser
Resereportaget: Skalbaggsmöte på Langeland
Krönikan: Att lära gamla hundar sitta
Fotografen: Gunnel Bratt
Recensionen: Tung bok om alla Europas nattflyn
Landskapsinsekten: Södermanland: Strimlus

Nr 4/2023

Intressanta småkrypsfynd
Notiser
Insektslokalen: Sannahed sandtag
Livet i en myrstack
Getingspindel
Värdväxten: Bredkaveldun
Ett år med Lepidopterologiskt initiativ
Kläck fjärilar ur fågelbon
Entomologmötet i Pite Lappmark
Resereportaget: På resa genom Kanada
Krönikan: Oväntad lycka gläder mest
>Fotografen: Pål Axel Olsson
Recensionen: Nordens trollsländor i ny version
Landskapsinsekten:  Medelpad: Mnemosynefjäril

Nr 3/2023

Intressanta småkrypsfynd
Notiser
Insektslokalen: Linnés Hammarby
Två ljusfällor
Vanliga borrar i trädgården
Värdväxten: Mjölke
Mångfaldsskogen Ängbråten i Värmland
>Artexplosion på Tinnerö gård
Resereportaget: Madagaskars regnskogar
Krönikan: Tusen arter – en liten del av mångfalden
Fotografen: Simon Carrington
Recensionen: Fjärilslarver i digital format
Landskapsinsekten:
Västergötland: Alkonblåvinge

Nr 2/2023

Intressanta småkrypsfynd
Notiser
Insektslokalen: Vistkärret
Myrlejonsländor
Brokparasitsteklar – aliens i insektsvärlden
Värdväxten: Tjärblomster
Nattsländan som inte lever i vatten
På fjärilsinventering i Pite lappmark
Resereportaget: Europas minsta fjäril – en reseberättelse
från Grekland
Krönikan: Alternativa sätt att börja gilla insekter
Fotografen: Therése Wallertz
Recensionen: Heltäckande om nattsländelarver
Landskapsinsekten:
Dalsland: Aspfjäril</brnattsländan>

Nr 1/2023

Intressanta småkrypsfynd
Notiser
Insektslokalen: Mjällådalen
Porträttet: Thomas Persson Vinnersten
Livet i ett bihotell
När sydliga fjärilar stormar in
Värdväxten: Hästhov
>Nytänkande hästhållning gynnar biologisk mångfald
>Lysmaskarna behöver mörkret för att synas
Resereportaget: Dagfjärilar i Kakamega, Kenya
Krönikan: En samling skalbaggar
Fotografen: Anders Lindström
Recensionen: Allt du behöver veta om spindlar samlat i en
fin bok
Landskapsinsekten:
Halland: Ollonborre

Nr 4/2022

Intressanta småkrypsfynd
Notiser
Insektslokalen: Tjuvbackarna
Porträttet: Julia Stigenberg
Pollinera mera på golfbanan
En modig fjräil
Värdväxten: Kungsljus
Åtgärdsprogrammen för hotade arter
Skuggpärlemorfjäril etablerad i Sverige
Humlorna & konsekvenserna av deras genetik
Krönikan: Vintervandel
Fotografen: Björn Larsson
Recensionen: Allt om brittiska harkrankar
Landskapsinsekten: Lappland: Högnordisk höfjäril

Nr 3/2022

Intressanta småkrypsfynd
Notiser
Insektslokalen: Sju lokaler på Tjörn
Porträttet: Kjell Antonsson
Skorpionsländor
Bärfisarnas konung
La Belle Dame
Värdväxten: Johannesört
Anlagda våtmarker är artöar för trollsländor (för nedladdning)
Locka fjärilar med bete
Resereportaget: Insektsskådning i södra Frankrike
Fotografen: Petter Lilleengen
Recensionen: Sveriges hoppspindlar
Landskapsinsekten: Gästrikland: Hagtornsfjäril

Nr 2/2022

Intressanta småkrypsfynd
Notiser
Insektslokalen: Karmastjåkka
Porträttet: Ola Jennersten
Sveriges nätfjärilar
Spansk tobak
Den mörka formen av silverstreckad pärlemorfjäril
Värdväxten: Hundkäx
Dagfjärilar runt Vänern
Konkurrens mellan vilda bin och honungsbin
Resereportaget: Med lysdioder i Sydafrika
Fotografen: Frida Nettelbladt
Recensionen: Elegant översiktsbok om insekter i Norge
Landskapsinsekten: Blekinge: Ekoxe

 

Nr 1/2022

Intressanta småkrypsfynd
Notiser
Insektslokalen: Kåseberga
Blomflugor – en introduktion
Läppstekeln lever koloniliv i sol & värme
Värdväxten: Lingon
Liftarens guide till naturen
Hästskoräkan – från doldis till rikskändis
Entomologiska undersökningar på en biskop från 1600-talet
Resereportaget: Aosta – fjärilsdalen
Fotografen: Stefan Oscarsson
Recensionen: Allvarligt & hoppfullt om insekternas framtid
Landskapsinsekten: Norrbotten: Praktsammetslöpare

 

 

Nr 4/2021

Intressanta småkrypsfynd
Notiser
Insektslokalen: Strömsholm
Husbock – en tålmodig träknaprare
Varierande mindre bastardsvärmare
Värdväxten: Brännässla
Sveriges dödsbud
Blommande ängar & vägkanter på Bjäre
Resereportaget: Regnskogens fantastiska mångfald
Krönikan: Otäckheter i bihotellet
Fotografen: Kirsten Ekholm
Recensionen: Ny artbestämningsbok om Sveriges dagsländor
Landskapsinsekten: Ångermanland: Stor hornstekel

 

Nr 3/2021

Intressanta småkrypsfynd
Notiser
Porträttet: Magnus Billqvist
Insektslokalen: Handöl & Snasahögarna
Kvalster – spindeldjur med enrom artrikedom
Migrantfjärilar i trädgården
Det våras för spinnnarna
Krisläge för hotade dagfjärilar
Vilsna barkborrar valde granhögstubbe
Upplandsföreningen restaurerar Röboåsen
Krönikan: Ut och njut
Fotografen: Alexander Berg
Recensionen: Tung introduktion till Brittiska öarnas insekter
Landskapsinsekten: Härjedalen: Fjällvickerblåvinge

 

Nr 2/2021

Intressanta småkrypsfynd
Notiser
Porträttet: Ruth Hobro & Gunnar Sjödin
Insektslokalen: Kullaberg
Myrornas vänner, fiender & gäster
Myror & blåvingar
Trollsländor vid dammar
Fjärilar & humlor längs vägar & kraftledningar
Den långa jakten på dvärgflickslända i Närke
Resereportaget: Gotland runt
Krönikan: Vårvånda
Fotografen: Magnus Forsberg
Recensionen: Berättelser om Stockholms skärgårds dagfjärilar
Landskapsinsekten: Närke: Vassmosaikslända

Nr 1/2021

Intressanta småkrypsfynd
Notiser
Insektslokalen: Händelö
Oljebaggarna glänser i vårljuset
Dödgrävarna – asätare med starka familjeband
Sociala getingar – släkten & levnadssätt
Gräv en damm & följ vattenkrypens liv
Svenska humlor för kommersiellt bruk
Minskar mängden evertebrater i Sverige?
Krönikan: Namnet & namnen
Fotografen: Amanda Gruvnäs
Recensionen: Entusiastiskt om tvåvingarnas mångfald
Landskapsinsekten: Gotland: Riddarskinnbagge

 

Nr 4/2020 (för nedladdning)

Intressanta småkrypsfynd
Notiser
Insektslokalen: Hallands Väderö
Ängstrollsländor
Amasonmyrorna plundrar & förslavar
Påfågelöga i förvandling
Översvämningar – guldläge för entomologer
Fjärilars förvirring i ett förändrat klimat
Miks kalögonbroms återupptäckt i Sverige
Ansvar vid fällfångst
Resereportaget: På jakt efter alpbock i södra Polen
Krönikan: Det där med mångfald & enfald
Fotografen: Håkan Johansson
Recensionen: Taxonomiskt storverk om spindlar
Landskapsinsekten: Bohuslän: Myskbock

Nr 3/2020 (för nedladdning)

Intressanta småkrypsfynd
Notiser
Insektslokalen: Lummiga lundar i norra Mälaren
Porträttet: Emma Wahlberg
Livet under ytan – att andas under vattnet
Vattenspindeln bor i en dykarklocka
Vattenhåven – ett oumbärligt hjälpmedel
Börja kolla stritar
Tvåvingar i ved -okända, många & kräsna
Höfjärilsmysteriet
Krönikan: Om drastiska landskapsförändringar
Resereportaget: Långhorningsresor sommaren 2020
Fotografen: Calle Söderberg
Recensionen: Vacker bok om fjärilslarver
Landskapsinsekten: Skåne: Bokskogslöparen

Nr 2/2020 (för nedladdning)

Intressanta småkrypsfynd
Notiser
Insektslokalen: Azaleakomposten
Porträttet: Disa Eklöf
När svartpälsbiet kom till Rävbacken
Smalbin – småttningar som går mot strömmen
Bestämningsyckel: smalbin i Sverige
Ideella kampanjer för vilda bin
Fyra vanliga solitärbin
Vackra vapenflugor
Att bära en bärfis
Insekter under Linnés Skånska resa
Krönikan: En livslång småkrypsresa
Fotografen: Mattias Hammar
Recensionen: Översiktligt om Europas bin
Landskapsinsekten: Värmland: Brun gräsfjäril

 
Nr 1/2020 (för nedladdning)

Intressanta småkrypsfynd
Notiser
Porträttet: Mats Jonsell
Sandjägare – blixtsnabba rovdjur
Vintermyggorna svärmar i kylan
Blomster och bäddar för hotade vildbin
Vinteraktiva stickmyggor
Blommor för pollinatörer i slättlandskapet
Stor mångfald vid anlagda dagvattendammar
Sök stipendier för entomologiska studier
Resereportaget: Trollsländor i Marocko
Krönikan: Nycklar är lycka
Fotografen: Erik Svensson
Recensionen: Storfjärilsbibel i ny version
Landskapsinsekten: Småland: Bålgeting

 
Nr 4/2019 (för nedladdning)

Intressanta småkrypsfynd
Notiser
Porträttet: Ulf Gärdenfors
Tvestjärtar
Trekantsspindeln jagar med slangbella
Almens & askens död är skalbaggens bröd
Häftig stekel funnen i Östergötland
Äng istället för gräsmatta i Linköping
Aspskimmerfjärilen har anlänt
En sommardag i Halltorps Hage 1979
Sextio år av fynd i trädgården i Getå
Resereportaget: Två veckor i Kittefjäll
Krönikan: Ångestdämpande komockor
Fotografen: David Janglöv
Recensionen: Poesi & magi i Fjärilsmöten
Landskapsinsekten: Västmanland: Asknätfjäril

Nr 3/2019 (för nedladdning)

Intressanta småkrypsfynd
Notiser
Insektslokalen: Entomologmötet besökte Öland: Kalmartrakten
Svartfläckig blåvinge emigrerade från torkan
Nyckelpigeförsök med AI: medborgarforskare
Myter & vetande om nyckelpigan
Myggor diggar inte dubstep
Nordiskt honungsbi studeras av Nordens ark
Hjortflugan – en påflugen blodsugare
Resereportaget: Långhorningar & praktbaggar på Peloponnesos
Krönikan: Kryssen man inte talar om
Fotografen: Kristian Gärdsborn
Recensionen: En inblick i myrornas liv
Landskapsinsekten: Östergötland: Läderbagge

Nr 2/2019 (för nedladdning)

Intressanta småkrypsfynd
Porträttet: Moa Pettersson
Insektslokalen: Kvismarens omnejd
Myller i mockan
Hotade insekter med lockande dofter
Börja artbestämma solitärbin
Personlig artjakt öppnar ögonen för mångfald
Bingo i artkunskap
Barrkantskinnbagen sprider sig över världen
Reseportaget: I monarkens rike
Krönikan: Bananflugor är söta
Fotografen: Monika Sunhede
Recensionen: Dagfjärilshandbok i ny version
Landskapsinsekten: Öland – rosenvingad gräshoppa

 
Nr 1/2019 (för nedladdning) (slut i lager, läs online)

Intressanta småkrypsfynd
Notiser
Insektslokalen: Stora Skuggan
Porträttet: Melanie Karlsson
Snösländor fryser inte på vintern
Avancerad avel på Nordens Ark
Mnemosynefjärilen i Medelpad
Spindeldieter, stränder  näringsvävar
Spindlar surfar på jordens elektriska fält
Tunnelbanemyggan expanderar
Insektsfaunan kartläggs med Malaisefällor & DNA
Resereportaget: Unik natur på Seyshellernna
Krönikan: ”Det är bara att pensla dem där bak”
Fotografen: Håkan Jernehov
Recensionen: Magnifik tysk bok om bladbaggar
Landskapsinsekten: Västerbotten: Större svartbagge

Nr 4/2018 (för nedladdning)

Intressanta småkrypsfynd
Notiser
Insektslokalen: Gredelby hagar & Trunsta träsk
Porträttet: Patrik Hall
Apollofjärilens bekymmer
Svampens invånare
Rädd för spindlar
Trollsländornas år
Granbarkborre gynnas av varma somrar
Mångfald utanför dörren
Resereportaget: Spaning i Abisko
Krönikan: Insektsxenofobi
Fotografen: Henrik Ehrenberg
Recensionen: Danmarks fröskinnbaggar
Landskapsinsekten:
Jämtland: Stormhattshumla

 
Nr 3/2018 (för nedladdning)

Intressanta småkrypsfynd
Insektslokalen: Hovdala naturområde
Vattenytans mästare
De sällsynta larvmördarna
Vargspindlar
Stort bi på tapeten
Nattlys & nya fynd på Entomologmötet
Resereportaget: Gotska Sandön – ett paradis för stora & små
Krönikan: Vanligt folk gillar insekter
Fotografen: Lukas Knutsson
Recensionen: Lekfull guide till krypens värld
Landskapsinsekten: Uppland: Cinnoberbagge

 
Nr 2/2018 (för nedladdning)

Intressanta småkrypsfynd
Insektslokalen: Gräsö & Örskär
Porträttet: Lina Herbetsson
Bevingad & skruvad – vridvingarna liknar inget i insektsvärlden
Till hopprätvingarnas ackompanjemang
Trumgräshoppa – en hotad art
Fästingarna har fått svenska namn
Beundransvärda guldbaggar
Barkborrar dras till sprit
Resereportaget: En dag i Perus regnskogar
Krönikan: Några meter längre bort
Fotografen: Henrik Larsson
Recensionen: Fälthandbok om nyckelpigor
Föreningssidan: Sörmlandsentomologerna

 
Nr 1/2018 (för nedladdning)

Intressanta småkrypsfynd
Insektslokalen: Omberg
Porträttet: Annelie & Staffan Kihl
De diskreta nattsländorna
Gallsteklar – mästerliga manipulatörer
Arter på spridning
Massdöd av insekter
Neuroforskning på blomflugors seende
Fynda insektsböcker
Resereportaget: Fotografisk resa i
Transsylvanien
Krönikan: Möten med finska gulbukar
Fotografen: Eva Hall
Recensionen: Det rika livet kring tallen
Föreningssidan: Entomologiska
sällskapet i Lund&nbsp

 
Nr 4/2017 (för nedladdning)

Intressanta småkrypsfynd
Insektslokalen: Ådö–Lagnö (läs online)
Porträttet: Didrik Vanhoenecker
Dagfjärilarnas livspussel, del 3: Vintertider nalkas
Insekter till middag
Skogsbranden & dess specialister
Naturlig brand i fjällnära skog berikade svenska insektsfaunan
Sanden på väg tillbaka (läs online)
En bokspinnare i lådan
Resereportaget: Vetenskaplig klassresa till Chamonix
Krönikan: Arter är livet
Fotografen: David Lundgren
Recensionen: Britain’s spiders – en bra introduktion till spindelvärlden
Föreningssidan: Entomologiska föreningen i Dalarna & Västmanland

 

Nr 3/2017 (för nedladdning)

Porträttet: Alexander Berg
Insektslokalen: Flygsandområden på Fårö
Dagfjärilarnas livspussel
En bra start på livet
Citronbin – små bin med stor karaktär (läs online)
Ängsmetallvingen byter färg om natten
Våra vanligaste larver, del 4 (läs online)
Handluppen
22 maj – Biologiska mångfaldens dag
Resereportaget: Safari i Sydafrika
Krönikan: Fidel Castros fel
Fotografen: Jan Wase
Recensionen: Trädgården som insektsparadis

 

Nr 2/2017(för nedladdning)

Dagfjärilarnas livspussel, del 1 (läs online)
Insektsfällor
Odla för vilda bin
Våra vanligaste larver, del 3 (läs online)
Insektslokalen: Mjöshyltan, Nybro
Porträttet: Scarlett Szpryngiel
Resereportaget: Gran Paradiso, Italien – ett paradis för fjärilar
Krönikan: Ruth Hobro
Fotografen: Anders Henriksson
Recensionen: Sörmlands fjärilar

 

Nr 1/2017 (för nedladdning) (Slut i lager, läs online)

Insektslokalen: Uddevalla skalbankar
Porträttet: Klara Granlöf & Aron Landahl
Harkrankar – långbenta myggor som fascinerar (läs online)
Stickmyggor i Sverige
Våra vanligaste larver, del 2(läs online)
Europeisk trollsländekonferens i Skåne
Resereportaget: Endemiska arter på Sardinien & Rariteter i Munkhyttans fjärilsreservat
Krönikan: Martin Emtenäs
Fotografen: Mikael Skalstad
Recensionen: En trio inspirerande böcker om flugor & myggor

 

Nr 4/2016 (för nedladdning)

Insektslokalen: Brännberget
Porträttet: Håkan Elmqvist
Juveler i vassen – bladbockar
Våra vanligaste larver, del 1 & hur man föder upp dem
Flicksländor reagerar snabbt på varmare klimat
Välj rätt stereolupp
Stort småkrypsintresse på Falsterbo Bird Show
Alternativt Nobelpris till insektssvenskar
Resereportaget: Småkrypsspanarnas öländska resa
Krönikan: Markus Forslund
Fotografen: Line Layet
Recensionen: ”Danmarks blomstertæger” användbar även i Sverige

Nr 3/2016 (för nedladdning)

Insektslokalen: Båtforsområdet
Porträttet: Mats Karström
Gabriella & Monika har fokus på hoppspindlar
Det göms i förnan
Så påverkas gaddsteklar av dagens skogsbruk
Ansvarsfulla föräldrar
Koordinater – hitta rätt i kartdjungeln
Följ humlornas liv med hemmabyggda holkar
Resereportaget: Spindelexkursioner till Väddö & Ravlunda
Krönikan: Susanne Åkesson
Fotografen: Kjell Nilsson
Recensionen: Nordens fjädermott i fickan

 

Nr 2/2016 – (Slut i lager, läs online)

Insektslokalen: Torsberget & Örtensjöarna
Porträttet: Emma Tinnert
Gammeleken – ett myllrande ekosystem
Introduktion till trollsländor
I skenet av lampan
Flyn & parasitsvampar
Bland grus & sand
Så gör du en aspirator
Krönikan: Bent Christensen
Fotografen: Lisa Arvidsson
Recensionen: Omfattande bok om Centraleuropas nyckelpigor

 

Nr 1/2016 – (Slut i lager, läs online)

Insektslokalen: Åhus & Everöds sandmarker
Porträttet: Birgitta Andersson
Vårens allra tidigaste arter
Kläck fram & studera vedlevande insekter
Lockespindlar
Vingar med färger
Stackingfoto – skärpa in i minsta detalj
Resereportaget: Heta miljöer för södra Afrikas trollsländor
Krönikan: Marie Dacke
Fotografen: Ulf Kaunitz

 

Nr 3-4/2015 (för nedladdning)

Insektslokalen: Fjärilsstigen i Uppsala
Porträttet: Bengt Åke Bengtsson
Spyflugan & rättsentomologen
Stekelhotellet
Ordning & reda i samlingarna
En gran full av liv
Exkursioner i Göteborgs växthus
Bygg en slagskärm
Resereportaget: Sökandet efter Titanus giganteus
Krönikan: Göran Holmström
Fotografen: Christer Bergendorff
Recensionen: Efterlängtad bok om bin

 

Nr 2/2015 (för nedladdning)

Insektslokalen: Fjärilslokaler i Härjedalen & Jämtland
Porträttet: Hege Vårdal
Svensk dagfjärilsövervakning
Hagmarksfjärilar under uppsikt
En fjärilsslinga i brandhärjad skog
Skinnbaggar i trädgården
Lär känna dina åttbenta inneboende
Gör dina egna insektshåvar
Vildbin drabbas hårt av bekämpningsmedel
Krönikan: Mikael Sörensson
Resereportaget: Thailands exotiska skalbaggar
Recensionen: Åtta barnböcker

 

Nr 1/2015 (för nedladdning)

Insektslokalen: Jordtorpsåsen
Porträttet: Pav Johnsson
De spektakulära långhorningarna
Flera sätt att gynna långhorningar
Långhorningsskådaren
Hitta nattfjärilar
Spindlar på näthinnan
Smarttelefonen i fält
Resereportaget: Fabeldjur i Pamir
Recensionen: Fälthandböcker för alla
Station Linné
Krönikan: Hans Karlsson
Fotografen: Raimo Neergaard

 

1

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.