Sök
Stäng denna sökruta.

Om Faunaväkteri

Alla är välkomna att bli faunaväktare!

NU GÖR VI EN OMSTART AV FAUNAVÄKTERIET!

För att kunna bevara hotade arter krävs en grundläggande kunskap om var arterna finns och om trender i populationsstorlek och populationsdynamik. Övervakning och uppföljning är därför en mycket viktig del av bevarandearbetet! Faunaväkteriet är ett nätverk av naturintresserade människor som följer sina arters utveckling från år till år genom upprepade besök på en eller flera lokaler. Genom samarbete på nationell nivå kan resultaten användas inom naturvård och miljöövervakning. Vi vill också väcka intresse för våra hotade arter, och för arbetet med att bevara dem.

FAUNAVÄKTARLÄGER PÅ OMBERG 5-7 juli – GRATIS!

SEF bjuder in till ett kostnadsfritt Faunaväktarläger på Omberg i fagra Östergötland helgen 5-7 juli (begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller). Är du intresserad så hör av dig till Kjell Antonsson (kjell.antonsson56@gmail.com). Faunaväktarläger Omberg 5-7 juli

Organisation

Projektet Faunaväkteriet småkryp drivs av Sveriges entomologiska förening (SEF), och finansieras till viss del av Naturvårdsverket.

SEFs projektledare för Faunaväkteriet småkryp är Kjell Antonsson (kjell.antonsson56@gmail.com).

Vad faunaväktas -Ny artlista!

För enkelhetens skull har SEF tagit fram en lista med ca 50 arter som är lämpliga att faunaväkta. Denna lista är vald med omsorg och tar upp de arter där mer kunskap om arternas utbredning och förekomst är betydelsefull.

Huvudprinciper för arturval

  • Arten skall vara betydelsefull ur ett naturvårdsperspektiv
  • Arten skall kunna gå att identifiera i fält
  • Arten skall vara så pass ”vanlig” att den går att hitta …

Hur fungerar verksamheten?

En faunaväktare följer sin väktararts utveckling från år till år genom upprepade besök på en eller flera lokaler. Återbesöken gör att artens tillstånd kan följas, samtidigt som hot kan uppmärksammas. Faunaväktaren rapporterar sina resultat i Artportalen – under Projekt faunaväkteri, där allt data lagras och finns tillgängligt så att utvärderingar och analyser kan göras. Vill du bli faunaväktare? Läs mer på vår sida för faunaväktare.

Historik och tidigare kampanjer

SLU Artdatabanken i samarbete med SEF, de entomologiska föreningarna och andra organisationer driver kampanjer för att uppmärksamma arter och öka rapporteringen i Artportalen av hotade arter och arter där bättre kunskap behövs. Hittills finns tre kampanjer om olika småkryp.

2017 startade Faunaväkteriet en kampanj för att uppmärksamma rödlistade hoppspindlar. Kampanjen syftade främst till ökad rapportering av arter där kunskapen är dålig.

2013 startades en kampanj för att uppmärksamma bastardsvärmarna. En broschyr med alla svenska bastardsvärmararter gjordes, som finns för nedladdning längst ner på den här sidan.

2015 startade SLU Artdatabanken i samarbete med Trollsländeföreningen en kampanj för att uppmärksamma sju arter av trollsländor. Broschyrer om arterna för nedladdning samt mer information om kampanjen finns på Trollsländeföreningens hemsida http://www.trollslandeforeningen.se/overvaka/

Faunaväktare

Här hittar du information och resurser för dig som är eller vill bli faunaväktare.

Faunaväkteriet småkryp har också en egen grupp på Facebook,
här kan du både ställa frågor och diskutera Faunaväkteriet

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.