Sök
Stäng denna sökruta.

Åtgärdsprogram för hotade insekter

Cirka fem procent av Sveriges djur- och växtarter är hotade av utrotning. En storsatsning för att bevara dem och deras livsmiljöer ingår i Naturvårdsverket och länsstyrelsernas arbete för att lösa de stora miljöproblemen inom en generation till år 2020.

Sumpjordtunga, veronikanätfjäril, grönfläckig padda, vitryggig hackspett och fjällräv. Det är några av de nära 2 000 arter som riskerar att dö ut i Sverige om inget görs. Åtgärdsprogram för hotade arter är Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas satsning för att rädda dessa arter.

Cirka 200 åtgärdsprogram

Särskilda insatser behövs för att klara de mest hotade arterna. Därför har regeringen gett Naturvårdsverket i uppdrag att kraftsamla genom åtgärdsprogrammen. Under perioden 2005–2010 har Naturvårdsverket avsatt närmare 430 miljoner kronor för länsstyrelsernas arbete med framtagande och genomförande av programmen.

Totalt omfattar satsningen drygt 200 program och cirka 400 arter. En del program rör livsmiljöer för flera arter. Till 2015 är målet att andelen hotade arter i Sverige ska ha minskat med 30 procent. På Naturvårdsverkets hemsida kan du hitta en lista över samtliga åtgärdsprogram som antingen är färdigställda eller under uppförande.

Produktionslista för åtgärdsprogram

I produktionslistan för åtgärdsprogrammen anges vilken länsstyrelse/myndighet som är ansvarig för att ta fram programmet och vilken fas i produktionen som ett särskilt åtgärdsprogram är. Vi har gjort ett utdrag ur listan, där du kan se vilka arter som ingår, deras vetenskapliga namn, produktionsfas och vilken myndighet som är ansvarig för arbetet. Du ser om författande pågår, om programmet är fastställt och om det gäller revidering av äldre åtgärdsprogram.

Lyckade exempel och svårigheter

De åtgärdsprogram som har varit igång under längst tid gäller främst grodor, fiskar och däggdjur. Arbetet har hittills varit framgångsrikt för flera grodor, bland annat för lövgrodan, medan den grönfläckiga paddan inte har visat någon säker ökning.

Dessa arter är exempel på både framgång och svårigheter i åtgärdsarbetet för hotade arter.

799px-Hyla02_ST_10 (250x187)Framgång…

Lövgroda (Hyla arborea) är exempel på ett framgångsrikt åtgärdsprogram. Den har återhämtat sig efter restaurering av märgelgravar, dammar och andra småvatten i Skåne. År 1989 fanns 2 500 spelande hannar vid 180 småvatten. Idag finns det långt över 10 000 hannar och lövgrodor på nästan 800 platser. Målsättningen i åtgärdsprogrammet har därmed uppfyllts.

Bufo_viridis_(Marek_Szczepanek) (250x163)… och svårigheter

Grönfläckig padda (Bufo viridis) har inte visat någon säker ökning trots åtgärder. Förklaringen kan vara att vattenkvaliteten försämrats. Utplanterade unga paddor återkommer inte till lekvattnet nästa säsong, och man vet inte vart de tar vägen.

Gynnsamma utsikter

Ekhagar med ihåliga träd är favoritplatsen för läderbaggen (Osmoderma eremita). Det finns drygt 200 hotade arter i läderbaggsträden. Nu återskapas deras livsmiljö genom en storsatsning av länsstyrelserna i bland annat Östergötlands och Örebro län.

Ett särskilt åtgärdsprogram handlar om stora och skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Det är ofta flera hundra år gamla träd som växer på platser som kyrkogårdar och parker. De här träden är hem för många hotade arter av lavar och insekter.

De åtgärdsprogram som är färdigställda kan man ladda hem som pdf från Naturvårdsverkets hemsida.
 

Ryggradslösa djur i urval

Tapetserarspindel Atypus affinis,  författande pågår Skåne län

Nyckelpigespindel Eresus sandaliatus,  ÅGP fastställt Skåne län

Fjärilar

800px-Parnassius_mnemosyne_ilster (250x164)

Trolldruvemätare Baptria tibiale,  författande pågår Västernorrlands län

Fetörtsblåvinge Scolitantides orion,  författande pågår Stockholms län

Asknätfjäril (boknätfjäril) Euphydryas maturna,  ÅGP fastställt Örebro län

Veronikanätfjäril Melitaea britomartis,  författande pågår Västmanlands län

Dårgräsfjäril Lopinga achine,  ÅGP fastställt Östergötlands län

Mnemosynefjäril Parnassius mnemosyne,  ÅGP fastställt Blekinge län

Prickig stenfrömal Ethmia dodecea,  ÅGP fastställt Västmanlands län

Lavdagsvärmare Dysauxes ancilla,  ÅGP fastställt Kalmar län

Kronärtblåvinge Plebejus argyrognomon,  ÅGP fastställt Östergötlands län

Violett guldvinge Lycaena helle,  ej påbörjat Jämtlands län

Klöversobermal Anacampsis fuscella,  ÅGP fastställt Uppsala län

Blodtoppblomvecklare Eupoecilia sanguisorbana,  ÅGP fastställt Gotlands län

Gulfläckig igelkottspinnare Hyphoraia aulica,  ÅGP fastställt Södermanlands län

Vitt stråfly
Chortodes morissi (Photedes morrisii),  ÅGP fastställt Skåne län

Gotlandssäfferotplattmal Depressaria silesiaca,  ÅGP fastställt Uppsala län

Ängsskäreplattmal Agonopterix bipunctosa,  ÅGP fastställt Uppsala län

Svartfläckig blåvinge Maculinea arion,  ÅGP fastställt Gotlands län

Skalbaggar

Plagionotus_detritus_up2 (250x215)

Sexfläckig blombock Anoplodera sexguttata,  författande pågår Kronobergs län

Större barkplattbagge Pytho kolwensis,  författande pågår Västernorrlands län

Svartoxe Ceruchus chrysomelinus,  ÅGP fastställt Kronobergs län

Orangefläckig brunbagge Dircaea australis,  författande pågår Kronobergs län

Rönnpraktbagge Agrilus mendax,  ÅGP fastställt Gävleborgs län

Älvängslöpare Platynus longiventris,  författande pågår Gävleborgs län

Större ekbock Cerambyx cerdo,  ÅGP fastställt Kalmar län

Bredbandad ekbarkbock Plagionotus detritus,  ÅGP fastställt Stockholms län

Almblombock Leptura revestita,  författande pågår Blekinge län

Bibagge Apalus bimaculatus,  författande pågår Västmanlands län

Spansk fluga Lytta vesicatoria,  ÅGP fastställt Kalmar län

Gullrisbock Phytoecia nigricornis,  författande pågår Blekinge län

Korthalsad majbagge Meloe brevicollis,  ÅGP fastställt Kalmar län

Stäppspolvivel Pseudocleonus grammicus,  ÅGP fastställt Östergötlands län

Strandsandjägare Cicindela maritima,  ÅGP fastställt Värmlands län

Insekter (ej fjärilar & skalbaggar)

800px-Psophus_stridulus_flying (250x167)

Trumgräshoppa Psophus stridulus,  författande pågår Södermanlands län

Skärrande gräshoppa Stauroderus scalaris,  författande pågår Kalmar län

Bred sprattelslända Siphlonurus armatus,  Avslutat Stockholms län

Spindelörtskinnbagge Canthophorus impressus,  författande pågår Kronobergs län

Stortapetserarbi Megachile lagopoda,  ÅGP fastställt Södermanlands län

Svartpälsbi Anthophora retusa,  ÅGP fastställt Örebro län

Humlepälsbi Anthophora plagiata,  författande pågår Hallands län

Havsmurarbi Osmia maritima,  ÅGP fastställt Hallands län

Knubblårsbarkfluga Solva marginata,  ÅGP fastställt Skåne län

Gulbukig jättevapenfluga Stratiomys chamaeleon,  ej påbörjat Jämtlands län

Källa: Naturvårdsverket

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.