SEFfotoMånga duktiga entomologer har bidragit till våra artgruppssidor genom sina kunskaper i olika omfattning genom att skriva texter, bidra med bilder eller fackgranskat material. Vi vill tacka alla och presenterar bidragande  personer här. Där det står kontaktuppgifter går det bra att kontakta personen ifråga. Det är svårt att tacka alla personligen som bidragit med bilder som har gjort sidorna mer levande. Mycket material kommer från Wikipedia och Encyklopedia of Life där för oss okända fotografer delar sina bilder under Creative commons avtal där bilderna får användas i ickekommersiella syften. Thomas Harry har varit redaktör för ”Småkryp som hobby” och Thomas Persson Vinnersten för artgruppssidorna. I övrigt är det  SEF:s kommunikationsgrupp med Linda Strand och Stefan Eriksson som ingått i redaktionen. Som synes finns det flera grupper som saknar ”specialist”, så känner Du dig manad att hjälpa till är det bara att ta kontakt med webbredaktionen.

Egentliga Insekter

Hoppborstsvansar (Archaeognatha) –
Silverborstsvansar, fjällborstsvansar (Zygentoma) –
Dagsländor (Ephemeroptera) – Pär-Erik Lingdell (Limnodata HB)
Trollsländor (Odonata) – Linda Strand
Bäcksländor (Plecoptera) – Eva Engblom (Limnodata HB)
Tvestjärtar (Dermaptera) –
Hopprätvingar (Orthoptera) –
Kackerlackor (Blattodea) –
Stövsländor (Psocoptera) –
Tripsar (Thysanoptera) –
Djurlöss (Phthiraptera) –
Halvvingar (Hemiptera) – Ruth Hobro (skinnbaggar), Carl-Axel Gertsson (mjöllöss, sköldlöss)
Steklar (Hymenoptera) – Mattias Forshage (allmän del), Thomas Harry (gaddsteklar).
Skalbaggar (Coleoptera) – Håkan Lundkvist (SEF)
Vridvingar (Strepsiptera) –
Halssländor (Raphidioptera) –
Vattennätvingar (Megaloptera) –
Nätvingar (Neuroptera) –
Näbbsländor (Mecoptera) –
Loppor (Siphonaptera) –
Tvåvingar (Diptera) – Yngve Brodin (NRM)
Nattsländor (Trichoptera) – Eva Engblom (Limnodata HB), Bo Gullefors
Fjärilar (Lepidoptera) – Stefan Eriksson

Spindeldjur

Spindlar (Araneae) – Kajsa MellbrandLars Jonsson
Klokrypare (Pseudoscorpiones) –
Lockespindlar (Opiliones) – Lars Jonsson
Kvalster (Acari) – Jeanette (Nordqvist) Stålstedt (NRM)