Sök
Stäng denna sökruta.

Verksamhet & arbetsgrupper

Sammanställning över SEF:s verksamhet och arbetsgrupper 

SEF:s styrelse

Styrelsen är SEF:s högsta beslutande organ. Styrelsen arbetar i enlighet med de föreningsstadgar som beslutats av SEF:s årstämma. På årsstämman har till SEF anslutna lokalföreningar viktade röstetal utifrån medlemsantal. Styrelsen utgörs av en ordförande och fyra till sex ledamöter som väljs på årsstämman. Denna äger rum i någon av lokalföreningarnas regi under sommaren.

Aktuell styrelse hittar du här.

Yrfäns redaktion

Redaktionen utgörs av en inhyrd redaktör på konsultbasis och en redaktion som deltar ideellt i arbetet med utgivning av fyra nummer per år. Prenumeranterna finns framför allt i Sverige men även i de nordiska länderna. Yrfän är en populärvetenskaplig tidskrift med målgrupper bland entomologer och allmänt naturintresserade.

Läs mer om yrfän och redaktionen här.

ET:s redaktion

ET:s redaktion utgörs av en avlönad redaktör som kallar in resurser som t ex reviewers efter behov. ET ges ut med normalt 3-4 nummer per år. ET är en vetenskaplig  tidskrift med målgrupper bland avancerade entomologer och vetenskapsmän/kvinnor. Prenumeranterna finns främst i Sverige men också internationellt. ET finns nu även i digital form och nås på https://et-online.nu/index.php/contents

Läs mer om ET och redaktionen här.

Representanter i FSC – SEF kommer ej att vara medlem i FSC from 2021

SEF: har två representanter i FSC för att bevaka och försöka påverka FSC:s verksamhet i för oss positiv riktning så långt det är möjligt. Arbetet innebär bl a att medverka till att få fram en ny skogsbruksstandard inom svenska FSC genom att medverka i standardkommitténs miljökammare.
SEF kommer att utträda ur FSC, beroende på att ingen person har tid att engagera sig i den utsträckning som krävs. Utträde kommer att ske from 2021.

Medlemmar: Pär Eriksson (ej längre)

Faunaväkteri

Faunaväkteri är SEF:s ideella övervakning av hotade djur som koordineras av ArtDatabanken, SLU. Faunaväkteriverksamheten för småkryp som ”ägs” av SEF startades 2010. Projektet finansieras till största delen genom bidrag från Naturvårdsverket som SEF söker årsvis med olika eller ingen tilldelning. I dagsläget är tio av Sveriges fjorton lokala entomologiska föreningar knutna till Faunaväkteriet. Varje förening har sina faunaväkterisamordnare med ansvarsområden som tillsammans täcker hela Sverige. För att samordna verksamheten har SEF en utsedd projektledare, Kajsa Mellbrand.

Läs mer om faunaväkteriet här.

Hemsidan

www.sef.nu är en viktig informations- och kommunikationskanal för SEF. Framträdande innehåll är bl.a. den gemensamma kalendern för lokalföreningarna och SEF, insektsguiden, information om SEF:s tidskrifter, äldre nummer av SEF:s tidskrifter i digital form, nyheter, information om riksmöten och årsstämmor, referensinformation om olika insektsgrupper.

Medlemmar: Thomas Harry (redaktör), Thomas Persson Vinnersten, Kajsa Mellbrand (Faunaväkteriets sida)

Projektet att skriva entomologins historia i Sverige

SEF: planerar ge ut ett bokverk om entomologins historia i Sverige. Vårt land har och har haft många framstående entomologer var historia förtjänar att nedtecknas. Redaktör för arbetet är Mattias Forshage.

Artportalrådet

Artportalen är ArtDatabanken, SLU:s rapporteringssystem för fynduppgifter om Sveriges alla arter. Systemet används av myndigheter, forskare och naturvårdare såväl som privatpersoner. Den senaste generationen av Artportalen har utvecklats i samarbete med norska Artsdatabanken och finansieras gemensamt av svenska Naturvårdsverket och norska Miljøverndepartementet. I det rådgivande artportalrådet ingår Sveriges ornitologiska förening, Svenska botaniska föreningen, Sveriges mykologiska förening och Sveriges entomologiska förening.

Medlemmar: Linda Strand

Validering i Artportalen

Denna verksamhet är under uppbyggnad och SEF har ännu inte en utsedd organisation för detta. I framtiden kommer troligen SEF att administrera validerare för våra organismgrupper och delta i samråd.

BISAM

BiSam-Biologiska föreningarnas samarbetsorganisation är ett samarbete mellan Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige, Sveriges Mykologiska Förening, Sveriges Entomologiska Förening och Svenska Botaniska Föreningen. Syftet är att se på möjligheterna till  samarbete där vi på ett bättre sätt ska kunna driva gemensamma frågor gällande artkunskap, biologisk mångfald, vår natur och miljö, samt belysa och stärka föreningarnas roll i naturvårdssverige. Resp. förenings ordförande deltar f.n. i BiSam. Som något av en modell för BiSam är Norges sätt att arbeta i sin samarbetsorganisation för ideella biologiska föreningar, SABIMA, som funnits sedan 1996.

Kommittén för svenska djurnamn

EF har tidvis deltagit i ArtDatabanken, SLU:s namnkommitté. Kommittén har f.n. ingen verksamhet.

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.