http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Schellenbergp2.jpegEntomologin är full med termer som är mer eller mindre svåra att komma ihåg. För många kan kopplingen till latinet och grekiskan verka skrämmande och fungera som ett hinder. Tyvärr finns det inte utrymme att ha en hel ordlista här på hemsidan men som tur är finns det ett flertal online ordböcker att tillgå. Förutom de nedanstående har Wikipedia.org ofta svenska förklaringar för vanliga termer.

 

 
 

Här är ett par engelska ordböcker över entomologiska termer

Dictionary of Entomological terms
Glossary of Entomology

Litteratur

Grill, C.. 1888.  Entomologisk latinsk-svensk ordbok, Entomologiska föreningen i Stockholm
Gordon, G., and D. H., Headrick. 2010. A dictionary of Entomology
Jardine, N.K. 1914. The dictionary of entomolgy.  Länk till nedladdningsbar pdf.
Leftwich, A.W. 1976. A dictionary of entomology
Murray, W. 2001. Elsevier’s dictionary of entomology: In Latin, English, German, French and Italian
Williams, T. 2009. A dictionary for entomology