Sveriges Entomologiska Förening (SEF) är en riksorganisation för entomologiska föreningar i Sverige. 13 föreningar är medlemmar i SEF. En av SEFs uppgifter är att ge ut Entomologisk Tidskrift och Yrfän, föreningen skall också stimulera intresset för entomologi i Sverige. Här hittar du SEF:s stadgar.

SEF arrangerar internationella och nationella möten t.ex. det årliga svenska entomologmötet i anslutning till årsstämman. SEF har vidare som en viktig uppgift att bevaka entomologiska naturvårdsfrågor.

Medlem blir man genom att gå med i någon av de anslutna entomologiska förening och blir därigenom medlem till SEF. Man prenumererar separat på Entomologisk tidskrift – så här prenumererar du på ET.

Föreningens adress:

Sveriges Entomologiska förening
c/o Linda Strand
Kamrersgatan 3
253 54 Mörarp
e-post: info@sef.nu
Plusgiro: 66047-2

Styrelse

Ordförande Linda Strand Kamrersgatan 3
253 54 Mörarp
070-317 59 36
Kassör Östen Gardfjäll Skiftesvägen 5A
854 63 Sundsvall
070-317 76 20
Sekreterare Ruth Hobro Torpa Hammarsgårdsvägen 19
749 50 Ekolsund
073-229 40 85
Vice ordf Thomas Persson Vinnersten Herrgårdsvägen 8
756 51 Uppsala
073-763 73 13
Ledamot Thomas Harry Flintabacken 9A
653 32 Kvicksund
021-39 70 41
Ledamot Monika Sunhede Torpavägen 62
59146 Motala
073-140 80 55
Ledamot Peter Nielsen Batterigatan 7D
415 01 Göteborg
 070-240 21 56

Entomologisk Tidskrift

c/o Emma Wahlberg
Kvarnvägen 12
646 50 Björnlunda
Tel: 070-494 88 55 
e-post: pren@sef.nu

Yrfän

Magnus Bjelkefelt (Redaktör)
e-post: magnus@bjelkefelt.se
Tel: 0702-911772

e-post till redaktionen: yrfan@sef.nu

Hemsidan www.sef.nu

Thomas Harry (Redaktör)
webbredaktionen@sef.nu