Sveriges entomologiska Förening (SEF) är en riksorganisation för entomologiska föreningar i Sverige. 14 föreningar är medlemmar i SEF. En av SEFs uppgifter är att ge ut Entomologisk Tidskrift och Yrfän, föreningen skall också stimulera intresset för entomologi i Sverige. Här hittar du SEF:s stadgar.

SEF arrangerar tillsammans med en lokalförening det årliga svenska entomologmötet i anslutning till årsstämman. SEF har vidare som en viktig uppgift att bevaka entomologiska naturvårdsfrågor.

Man kan inte bli medlem i SEF utan  genom att gå med i en av de anslutna lokalföreningarna blir man indirekt medlem i SEF. 

Prenumerationer på Entomologisk tidskrift och Yrfän sker separat och är ej knutet till det indirekta medlemskapet i SEF eller till medlemskap i lokalförening.

Föreningens adress:

Sveriges entomologiska förening
c/o Linda Strand
Kamrersgatan 3
253 54 Mörarp
e-post: info@sef.nu
Plusgiro: 66047-2

Styrelse

Ordförande Linda Strand Kamrersgatan 3
253 54 Mörarp
070-317 59 36
Kassör Östen Gardfjäll Skiftesvägen 5A
854 63 Sundsvall
070-317 76 20
Sekreterare Ruth Hobro Torpa Hammarsgårdsvägen 19
749 50 Ekolsund
073-229 40 85
Vice ordf Thomas Persson Vinnersten Herrgårdsvägen 8
756 51 Uppsala
073-763 73 13
Ledamot Thomas Harry Flintabacken 9A
653 32 Kvicksund
021-39 70 41
Ledamot Ellen Sandström Blåmesvägen 46 24735 Södra Sandby 073-714 00 14
Ledamot Peter Nielsen Batterigatan 7D
415 01 Göteborg
 070-240 21 56

Entomologisk Tidskrift

c/o Emma Wahlberg (Redaktör)
Kvarnvägen 12
646 50 Björnlunda
Tel: 070-494 88 55 
e-post: pren@sef.nu

Yrfän

Magnus Bjelkefelt (Redaktör)
e-post: magnus@bjelkefelt.se
Tel: 0702-911772

e-post till redaktionen: yrfan@sef.nu

Hemsidan www.sef.nu

Thomas Harry (Redaktör)
webbredaktionen@sef.nu