Sveriges entomologiska förening (SEF) är en riksorganisation för entomologiska föreningar i Sverige. Medlemsföreningarna presenteras här från norr till söder. Kartorna visar det ungefärliga verksamhetsområdet för varje förening.

 

TSF-Logo-Version-4

Trollsländeföreningen

 

Adress: c/o Magnus Billqvist, Idrottsvägen 2, 243 72 Tjörnarp.
Tel
: 070-964 14 43 (Magnus Billqvist).
E-postmagnus.billqvist@gmail.com, ingela.gustafsson@gmail.com
Hemsidahttp://www.trollslandeforeningen.se/
Gironummer: 5095-8826.
Medlemsavgift: 100 kr/år.
Styrelse: Magnus Billqvist, (ordf.), Kerstin Dalman, Ola Elleström, Johan Grudemo, Ingela Gustafsson, Annica Nettrup, Per Karlsson Linderum.
Verksamhet: Trollsländeföreningen vänder sig till alla som tycker trollsländor är vackra, intressanta och skyddsvärda. Vi fokuserar på glädje och upptäckaranda, och att utgöra en inkluderande förening där alla ska känna sig välkomna oavsett kunskapsnivå, kön, ålder och etnicitet. Föreningen ska arrangera läger, kurser, konferenser, resor, utgöra länk mellan amatörer och forskare, ordna/samordna lokala och regionala satsningar som atlasinventeringar, ta fram appar och bestämningsnycklar, tipsa om hur man kan gynna trollsländor, t ex hur man anlägger dammar och i stort verka för intresse, engagemang, skydd, utveckling av miljöer, kunskapsinhämtning och spridning om och för trollsländor.
Publikation: Medlemsbladet Mosaik, 2–3 ggr/år.

 

Föreningen Fjärilar i Pite Lappmark

Adress: c/o Marianne Hofman, Revi 1, 938 96, Arjeplog
E-post: fambjork@arvidsjaurnet.se, marianne@mhrevi.com
Tel:
Hemsida: http://ffpl.weebly.com/
Swish: 123 215 65 78
Plusgiro
: 5288-6512
Medlemsavgift: 150 kr för familj med barn upp till 15 år. 50 skolungdom upp till 17 år. 100 kr enskild vuxen.
Styrelse: Leif Björk (ordförande), Marianne Hofman (kassör), Siri Björk och Fredrik Holmström (ordinarie ledamöter)
Verksamhet: Syftet är att öka intresset för fjärilar i Pite Lappmark och att öka kunskapen om förekomst och utbredning. Föreningen är öppen för människor i alla åldrar, oavsett bakgrund och hemort. Vi ordnar träffar och studiecirklar med fjärilstema året om. Arjeplog och Arjeplogsfjällen erbjuder många spännande områden för den som vill upptäcka och lära sig mer om fjärilarnas utbredning. Men det finns förstås intressanta områden även på andra håll inom föreningens verksamhetsområde. 

Norrland

Norrlands entomologiska förening


sverigekartaNorrlandAdress
: Inst. Ekologi, Miljö & Geovetenskap, Umeå universitet, 901 87 UMEÅ
Tel: 070 -3 252193 (Andreas Garpebring).
E-postagarpebring@hotmail.com
Hemsida: https://www.sef.nu/norrent/
Plusgiro: 46 52 88-9
Medlemsavgift: 100 kr, ungdomsmedlem (upp till gymnasiet) 35 kr.
Styrelse: Andreas Garpebring (ordf.), Ylva Nordström (sekr), Sven Hellqvist (kassör), Anders Nilsson (redaktör tidskrift), Roger Petterson (v. ordf.).
Verksamhet: Träffar med föredrag cirka en gång per månad, ibland exkursioner. Bestämningsservice i anslutning till träffarna. Inventeringar av den norrländska insektsfaunan. En kurs och ett inventeringsläger genomförs varje år. Innehåll och omfattning bestäms utifrån medlemmarnas intressen.
Publikation: Medlemsbladet/tidskriften Skörvnöpparn – insekter i Norr ges ut 1 nr/år.
Facebook: Föreningens facebooksida

 

JamtlandHarjedalen

JHEF-logoJämtland & Härjedalens entomologiska förening

 

Kontaktperson Lars-Olof Grund (ordförande), largru@gmail.com. Alla intresserade är välkomna att höra av sig.
Hemsida: ingen för tillfället
Bankgiro: inget för tillfället
Medlemsavgift: Föreningen har ingen avgift.
Styrelse: Staffan Åström (kassör), Göran Dahl, Frode Rognes, Curt Malting och Åsa Lundqkvist.
Verksamhet: Föreningen ordnar möten och exkursioner främst inom sitt område.
Facebook: Föreningens facebooksida (den är öppen men man måste ansöka om medlemskap).

 

Logga-150

Entomologiska föreningen i Dalarna och VästmanlandEFDV

Adress: c/o Thomas Harry, Flintabacken 9A, 635 32, Kvicksund
E-post: thomas.harry2@gmail.com
Tel: 070 – 981 32 10 (Lars-Ove Wikars)
Hemsida: www.efdv.se
Plusgiro: 2 44 29-3
Medlemsavgift: 100 kr, skolungdom 50 kr, familjemedlem 10 kr/år.
Styrelse: Lars-Ove Wikars (ordf.), Thomas Harry (sekr. och webbansvarig) och Uno Skog (kassör), Erik Sahlin, Joakim Thornell, Henrik Larsson (suppl.), Hans Lindmark (suppl.).
Verksamhet: Föreningen anordnar exkursioner och andra aktiviteter i Dalarna och Västmanland. Även samarrangemang med andra föreningar. Publikation: Medlemsbladet Inocellia. Ansvarig utgivare: Lars-Ove Wikars. Redaktör och layout: Thomas Harry. I övrigt delar styrelsen på redaktionsarbetet.
Facebook: Föreningens facebooksida

 

Logo_GEF-259x300 (173x200)

Gästriklands entomologiska förening (vilande)

sverigekarta-Gastrikland
Adress: c/o Göran Sjöberg, Furängsvägen 56, 805 98 Gävle
Tel. 076 – 850 52 64 (Pavel Bína),
E-post: insectifera@gmail.com
Hemsidawww.insectifera.se
Föreningens kontonr: 9159-506.800-9 (clearing nr 9159)
Medlemsavgift: 50 kr/år
Styrelse (ej aktiv): –
Verksamhet: Inventera och sprida kunskap om insektsfaunan i och utanför Gästrikland.
Publikation: Medlemsbladet/tidskriften Insectifera gavs tidgare ut 1 nr/ år.

 

EFU-bild-300x289 (200x193)

Entomologiska föreningen i Upplandsverigekarta-UEF

Adress: c/o Stefan Eriksson, Järsta Lugnet 141, 743 93 Vattholma
Tel: 018 – 50 15 59 (Stefan Eriksson).
E-poststefaneriksson@eurofins.se
Hemsidawww.insekteriuppland.se
Plusgiro: 84 05 14-4
Medlemsavgift: 50 kr, ungdom under 20 år 25 kr/år.
Styrelse: Stefan Eriksson (ordf.), Thomas Persson Vinnersten (kassör), Rasmus Elleby (sekr.), Björn Holm (v. ordf.), Niklas Österberg, Daniel Marklund och Åke Lindelöw (suppl.), Christina Winter (suppl.), Mikael Molander (suppl.).
Verksamhet: Föredrag ca 4-6 ggr/år. Exkursioner ca 4-6 ggr/år. Nybörjar- och skalbaggsträffar ca 6 ggr/år. Barn och ungdomssatsningen ”Småkrypsspanarna” – för tillfället vilande. Förmedling av entomologisk materiel. Remissinstans i naturskydds- och andra samhällsplaneringsfrågor. Årlig utdelning av stipendier ur Maria och Thure Palms uppländska stipendiefond, Bertil Kullenbergs stipendiefond, Ingegerd och Frej Ossiannilssons stipendiefond samt Mattias Idars stipendiefond utdelas årligen. Ansökningsformulär för stipendierna finns på föreningens hemsida.

 

StockholmOrg

Entomologiska föreningen i StockholmsverigekartaStockholm

Adress: Naturhistoriska riksmuseet, Sektionen för entomologi, Box 50007, 104 05 Stockholm.
Tel: 08-5195 4101
E-post: info@ento.se
Hemsidawww.ento.se/
Plusgiro: 5 42 13-4
Medlemsavgift: 30 kr/år.
Styrelse: Mattias Forshage (ordförande), Scarlett Szpryngiel (vice ordf.), Rasmus Hovmöller (sekreterare), Niklas Apelqvist (kassör), John Hallmén, Julia Stigenberg, Lisa Weingartner (ordinarie ledamöter), Johan Abenius, William Englund, Gonçalo Andrade Hagland, Mary Lesmes (suppleanter).
Verksamhet: Föreningen sammanträder en gång i månaden (september-april). Sammanträdena innehåller föredrag och bildvisningar om insekter, demonstrationer av insekter, insamlingsutrustning, publikationer och dylikt, diskussioner, bestämningsservice i mån av tillgång på specialister, och gratis fika. Exkursioner arrangeras vid vissa tillfällen; på senare år har det varit fokus på skärgården.
Entomologiska föreningens omfattande bibliotek skänktes för länge sedan till Naturhistoriska Riksmuseet med villkoret att det skulle stå till förfogande för föreningens medlemmar. Föreningen förvaltar ett antal stipendiefonder (Maria och Thure Palms minnesfond, Sune Överbys fond, Edvard Sylvéns fond, m fl) ur vilka stipendier delas ut varje år, företrädesvis till yngre entomologers självständiga undersökningar. Bokproduktion och stöd till vissa andra entomologiska publikationsprojekt. Försäljning av egna böcker, samt nålar och viss annan entomologisk material.
Publikationer: Svensk insektsfauna, Handledning för insektsamlare, Catalogus Lepidopterorum Sueciae, Catalogus Coleopterorum Sueciae, äldre årgångar av Entomologisk tidskrift (1880-1992).
Facebook: Föreningens facebooksida
 
sverigekarta-Nerike

logga nes3bbb (2)Närkes insektsförening

Adress: c/o Pierre Blanksvärd, Vattugatan 16A 1102, 69231 KUMLA
Tel: 070-3753823
Plusgiro: 845935-6

Medlemsavgift: 120 kr/år,  50 kr/år (studerande och juniorer upp till 20 år), familjemedlem 10 kr/år.

Styrelse: Pierre Blanksvärd (ordf.), Sture Hermansson (vice ordf.), Jan Korslid (sekr.), Per Karlsson Linderum (kassör), Henrik Josefsson (ledamot).
Verksamhet: Föreningen anordnar sammankomster i form av möten och exkursioner. Organiserar en länsomfattande trollsländeinventering sk atlasinventering.
Publikation: Medlemsbladet Serrata, ges ut 1 nr/år.

 

Sormland

Föreningen Sörmlandsentomologerna

sverigekarta-Sormlands

 

 

Adress: Jan Sjöstedt, Diamantvägen 65, 611 44, Nyköping
Tel: 0159 – 125 95, 070 471 68 24.
E-postinfo@sormlandsentomologerna.se
Hemsidawww.sormlandsentomologerna.se
Plusgiro: 495 34 21-7
Medlemsavgift: 150 kr/år, ungdomar 75 kr/år.
Styrelse: Jan Sjöstedt (ordf.), Inger Nennesmo (v. ordf.), Göran Liljeberg (kassör), Anneli Kihl (sekr.).
Ledamöter: Anne-Marie Björn, Lea Pirttilahti.
Verksamhet: Vår- och höstexkursioner, längre sommarexkursioner eller inventeringar. Höst- och vintermöte med föredrag och meddelanden på olika platser i länet.
Publikation: Medlemsbladet Graphosoma, ges ut 1 nr/år. Göran Liljeberg (red.)
Facebook: Föreningens facebooksida

 

VEK-logga_stor

 

Västsvenska EntomologKlubben

sverigekarta-VEK

Adress: Naturhistoriska museet, Box 7283, 402 35 Göteborg.
Tel. 0738 16 99 66 (ordf.), 0702 01 50 23 (kassör)
E-postinfo@entomologklubben.se 
Hemsidawww.entomologklubben.se
Plusgiro: 72 47 78-6
Medlemsavgift: 150 kr, familjemedlemmar 10 kr/år.
Styrelse: Peter Nielsen (ordf.), Ted von Proschwitz (sekr.), Charlotte Jonsson (kassör), Oskar Gran (v. ordf.), Johan Ennerfelt.
Verksamhet: Föreningen anordnar sammankomster i form av möten och exkursioner. Försäljning av entomologiskt materiel.
Publikation: Medlemsbladet Aromia – en doft från insektvärlden ges ut med tre nummer om året (redaktör: Göran Andersson).
Facebook: Föreningens facebooksida

 

Oestergoetland

Entomologiska föreningen i Östergötland

sverigekartaOstergotland

Adress: c/o Björn Ström Åbylundsgatan 36, 582 36 Linköping
Tel. 013 – 10 34 51
E-postbjorn_strom@telia.com
Hemsidawww.ostgotaentomologerna.se/
Plusgiro: 496 34 59-5
Medlemsavgift: 100 kr/år (vuxna) och 50 kr/år för ungdomar upp till 18 år.
Styrelse: Kjell Antonsson (ordf.), Nicklas Jansson (sekr.), Björn Ström (kassör), Jonas Levander, Tommy Karlsson, Charlotte Norrman, Anders Sandh (Suppl), Jonas Waldeck (suppl./Webansv.).
Verksamhet: Föreningen ger ut ett årligt medlemsblad, anordnar föredrag och exkursioner samt engagerar sig i kommunala och länsomfattande naturvårdsfrågor. Startade 2010 insektsexkursioner med inriktning på barn och det kommer erbjudas ca 10 exkursioner för uppemot 20 barn. Har på senare år genomfört projekt Trollsländor i Östergötland, en länsomfattande inventering av trollsländsfaunan i Östergötland, vilket har resulterat i boken Östergötlands trollsländor. Nu driver föreningen Bärfisar i Östergötland med samma upplägg som för trollsländorna. Inköp av entomologisk materiel samordnas inom föreningen.

 

Gotlands entomologiska förening (föreningen är vilande 2021-2022)

Gotland

Adress

E-post
Hemsida: www.korkmacken.se
Bankgiro: 309-4430.
Medlemsavgift: 150 kr/år, 75 kr (student- och ungdom under 21 år), 50 kr familjemedlem.

Styrelse: Föreningen är vilande
Verksamhet: Söka kunskap om insektsfaunan på Gotland samt att sprida kunskapen genom medlemsbladet. Exkursioner.
Publikation: Medlemsbladet Körkmacken, ges normalt ut 3 nr/år.

 

 

Logo FSOE orig 300pix

Föreningen SydOstEntomologerna (FSOE)

sverigekarta-FSOE

Adress: c/o Mats Lindeborg, Baltiska vägen 2B, 39354, Kalmar
Tel: 070-372 96 40
E-postmats.a.lindeborg@gmail.com
Hemsidawww.fsoe.se
Plusgiro: 170451 -9
Medlemsavgift: 130 kr, ungdom upp till 25 år 50 kr, familjemedlem 20 kr.
Styrelse: Mats Lindeborg (ordf.), Pav Johnsson (v. ordf.), Anders Brattström (sekr.), Hans Karlsson (kassör), Fredrik Bjerding, Lars Rigbäck, Christoffer Fägerström.
Webbansvarig: Christoffer Fägerström, 073 6672167, christoffer@fsoe.se
Verksamhet
: Sammankomster med föredrag och meddelanden 6 ggr/år. Naturvårdsfrågor bevakas inom verksamhetsområdet (Blekinge, Småland och Öland).
Publikation: Medlemsbladet Lucanus som ges ut med 2 nr/år.
Facebook: Föreningens facebooksida


Kronobergs insektsförening 
(ingår som sektion i FSOE)

Adress: c/o Tobias Ivarsson, Svanås Hagtorpet, 342 62 Ör.
Tel: 0472 – 76167
E-post: entomologi@artkunskap.se
Facebook: Föreningens facebooksida

ESIL-300x300 (200x200)

Entomologiska sällskapet i Lund

Adress: c/o Mikael Sörensson, Ekologihuset, Sölvegatan 37, 22362 Lund.sverigekarta-Skane
Tel: 0702-687067 (Mikael Sörensson)
E-post: mikael.sorensson@biol.lu.se
Hemsida: www.esil.se
Bankgiro: 5476-0954
Medlemsavgift: 150 kr, ungdom under 26 år 75 kr/år och familjemedlem 25 kr/år.
Styrelse:  Mikael Sörensson (ordf.), Olof Barr (sekr.), Peter Rolfson (kassör), Bertil Hallmer (distributör), Linda Strand, Magnus Persson, Richard Lövgren.
Verksamhet: Allmänna möten med föredrag och meddelanden en gång i månaden (vanligen sista fredagen i månaden sep-apr.) samt en exkursion på våren.
Publikation: Medlemsbladet/tidskriften FaZett ges ut 2 nr/år. Anders Ohlsson (red.).
Facebook: Föreningens facebooksida


© Sveriges Entomologiska Förening
Kontakt webbansvarig

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.