Sök
Stäng denna sökruta.

Introduktion

IMG_0236Har du just börjat intressera dig för insekternas fascinerande värld, eller entomologin som det också heter? På de här sidorna hittar du all information om hur du börjar med småkryp som hobby. I texterna skriver vi oftast ”insekter” men vi räknar också in spindlar, kvalster och andra småkryp som inte hör till insekterna.

Det finns många olika sätt att studera insekter på. De flesta har nog någon gång legat på mage och studerat vad myrorna har för sig. En del utvecklar sedan detta till att samla eller fotografera insekterna och några fortsätter med att utbilda sig och forska professionellt. Man kan alltså syssla med entomologi på den nivå som passa en själv och få ut mycket av sitt intresse. Det finns fortfarande enormt mycket som är outforskat i insekternas värld så det finns mycket spännande att upptäcka för både amatör och professionell.

Småkrypsskådning

MatsWilhelm Framtidens entomologIntresset för att skåda insekter och andra kryp har ökat under senare år. Det är inte längre självklart att fånga och avliva alla intressanta kryp, för att sen ta reda på vad man hittat genom att ”nyckla” sig igenom krångliga bestämningstabeller. Det finns nuförtiden fina fälthandböcker över flera insektsgrupper så att ganska många arter kan identifieras. Vissa  insektsgrupper med stora arter passar bra för skådning, som t.ex. fjärilar, trollsländor och långhornsskalbaggar, medan andra är mycket svåra att identifiera utan lupp. Ett bra sätt är att fotografera insekterna så att man i lugn och ro kan försöka identifiera dem hemma framför datorn.

Den största fördelen med att skåda insekter är att man slipper avliva dem. Det gör att de största och vackraste insekterna som också är attraktivast får vara ifred. Även om man ”bara” fotograferar insekter så behöver man ha gott omdöme. Insekterna är ofta beroende av en viss värdväxt och det finns flera exempel på hur fotografer trampat ner värdefulla fjärilsörter i jakt på bra bilder.

Makrofotografering har i sig blivit en hobby för många. Det finns fantastiska motiv i den lilla världen!

Att samla

SONY DSCVäldigt ofta är det omöjligt att identifiera insekter i fält eller på bild. Man behöver kanske studera olika karaktärer i lupp, preparera fram parningsorgan eller ta fram ljusinterferensmönster på vingar. Då är det tyvärr ofrånkomligt att insekten avlivas. Vetenskapen skulle inte ha kommit långt utan insektssamlarna. Att samla insekter är inte oomtvistat. Har man rätt att ta livet av djur bara för sitt nöje eller för att kunna studera dem? Frågan är också hur stor risken är att man med sitt samlande minskar antalet individer av en sällsynt art? Samtidigt kommer vi förmodligen aldrig att komma ifrån behovet av att samla in insekter. Vi behöver kontinuerligt tillföra insekter till våra samlingar som belägg i olika sammanhang, för taxonomisk forskning och kanske för kommande miljökemiska analyser. Insekter skiljer sig också från t.ex. däggdjur, kräldjur och fåglar i att dom har en helt annan fortplantningsstrategi. Dom finns ofta (men inte alltid) i stora mängder individer. Insekternas fortplantningsstrategi är så att säga byggd för hög beskattning av individer utan att det stör populationerna. Detta gäller som sagt inte alltid, så sunt förnuft och gott omdöme  är alltid viktig vid samlande. För många är frågan mer etisk än vetenskaplig och tycker att det handlar om respekt för livet i allmänhet. Vad som är viktigast måste var och en ta ställning till. SEF:s ståndpunkt är att insamling och avlivning är befogat om det sker på ett etiskt och hållbart sätt. För att göra detta tydligt har SEF tagit fram etiska regler som vi uppmanar våra medlemmar rätta sig efter.

Om man vill börja samla insekter är det en hel del man behöver veta. Vi har sammanställt all information du behöver för att komma igång på följande sidor.

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.