Här följer information om SEF:s behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen av 2018-05-25.

Personuppgifter som lagras och hur länge de lagras
Sveriges entomologiska förening (SEF) organiserar inte personer som medlemmar direkt utan indirekt genom ett antal lokalföreningar runt om i landet. När man bli medlem i en lokalförening blir man också medlem i SEF. Lokalföreningarna betalar årsvis en avgift till SEF för varje medlem och rapporterar också årsvis delar av sin medlemsinformation till SEF. De uppgifter SEF tar del av för varje medlem (där uppgifter finns) är: namn, adress, e-postadress och kön. Personuppgifterna raderas när nya uppgifter inkommer från lokalföreningarna.

SEF lagrar personuppgifter för kontaktpersoner och styrelse i lokalföreningarna och publicerar dessa på hemsidan. Uppgifterna uppdateras när ny information inkommer från lokalföreningarna.

Ett antal personer har behörighet att administrera hela eller delar av SEF:s hemsida www.sef.nu. För att kunna administrera användarna lagrar SEF användar-ID, namn, e-post och personligt lösenord. Uppgifterna lagras tills att medgivande om registrering tas tillbaka.

SEF ger ut två tidskrifter; Entomologisk Tidskrift och Yrfän. Prenumeration på någon eller båda dessa sker separat från medlemskap i lokalförening. För att kunna administrera prenumeranterna lagras namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt betalningsinformation. När prenumeration sägs upp raderas personuppgifterna. Uppgifterna lagras i Google drive med begränsad och behörighetsstyrd åtkomst och även lokalt i SEF:s kassörs dator, skyddat av lösenord.

SEF använder Google Analytics för att samla besöksstatistik. IP-nummer sparas inte. Den anonyma besöksstatistiken sparas i 14 månader.

SEF:s funktionärer arbetar på ideell basis. Kommunikation funktionärer emellan sker primärt via privat e-post. Varje funktionär ansvarar för att inaktuella personuppgifter raderas ett år efter att inkommet ärende behandlats.

SEF har också egna brevlådor för att kontakta SEF:s olika funktioner. Ärenden som skickas dit raderas senast ett år efter att de behandlats.

SEF använder ONE webhosting för drift och lagring av hemsidan. ONEs administratörer har åtkomst till SEF:s hemsidesdatabas på SEF:s uppdrag för teknisk felsökning.

Vilken rättslig grund har vi för att behandla personuppgifterna?
Vi behandlar i första hand uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen, artikel 6.1 ”berättigat intresse”. I förekommande fall gör vi det även för att vi har avtal. Vi kan också be om ditt medgivande innan vi publicerar bild, ljud- eller filminspelningar.

Vilka rättigheter har man som registrerad?
Om du är medlem i en lokalförening och går ur den kommer inte längre SEF att få ta del av personuppgifter om dig. Om du vill säga upp ditt medlemsskap eller få ett registerutdrag kontaktar du din lokalförening. Lokalföreningen meddelar i sin tur årligen SEF.

Om du önskar få personuppgifter om dig borttagna, rättade på SEF:s hemsida eller om du vill ha ett registerutdrag kontaktar du SEF:s webbredaktion eller styrelse. Vi ber dig då styrka din identitet på något sätt så hanteringen kan se rättssäkert. Om du vill ta tillbaka ett samtycke kontaktar du oss på samma sätt.

För ytterligare beskrivning av Dataskyddsförordningen och dina rättigheter som registrerad se Datainspektionens hemsida.