Här följer information om SEF:s behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen av 2018-05-25.

Kakor (Cookie-filer)
Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Övriga personuppgifter som lagras och hur länge de lagras
Sveriges entomologiska förening (SEF) organiserar inte personer som medlemmar direkt utan indirekt genom ett antal lokalföreningar runt om i landet. När man bli medlem i en lokalförening blir man också medlem i SEF. Lokalföreningarna betalar årsvis en avgift till SEF för varje medlem och rapporterar också årsvis delar av sin medlemsinformation till SEF. De uppgifter SEF tar del av för varje medlem (där uppgifter finns) är: namn, adress, e-postadress och kön. Personuppgifterna raderas när nya uppgifter inkommer från lokalföreningarna.

SEF lagrar personuppgifter för kontaktpersoner och styrelse i lokalföreningarna och publicerar dessa på hemsidan. Uppgifterna uppdateras när ny information inkommer från lokalföreningarna.

Ett antal personer har behörighet att administrera hela eller delar av SEF:s hemsida www.sef.nu. För att kunna administrera användarna lagrar SEF användar-ID, namn, e-post och personligt lösenord. Uppgifterna lagras tills att medgivande om registrering tas tillbaka.

SEF ger ut två tidskrifter; Entomologisk Tidskrift och Yrfän. Prenumeration på någon eller båda dessa sker separat från medlemskap i lokalförening. För att kunna administrera prenumeranterna lagras namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt betalningsinformation. När prenumeration sägs upp raderas personuppgifterna. Uppgifterna lagras i Google drive med begränsad och behörighetsstyrd åtkomst och även lokalt i SEF:s kassörs dator, skyddat av lösenord.

SEF använder Google Analytics för att samla besöksstatistik. IP-nummer sparas inte. Den anonyma besöksstatistiken sparas i 14 månader.

SEF:s funktionärer arbetar på ideell basis. Kommunikation funktionärer emellan sker primärt via privat e-post. Varje funktionär ansvarar för att inaktuella personuppgifter raderas ett år efter att inkommet ärende behandlats.

SEF har också egna brevlådor för att kontakta SEF:s olika funktioner. Ärenden som skickas dit raderas senast ett år efter att de behandlats.

SEF använder ONE webhosting för drift och lagring av hemsidan. ONEs administratörer har åtkomst till SEF:s hemsidesdatabas på SEF:s uppdrag för teknisk felsökning.

Vilken rättslig grund har vi för att behandla personuppgifterna?
Vi behandlar i första hand uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen, artikel 6.1 ”berättigat intresse”. I förekommande fall gör vi det även för att vi har avtal. Vi kan också be om ditt medgivande innan vi publicerar bild, ljud- eller filminspelningar.

Vilka rättigheter har man som registrerad?
Om du är medlem i en lokalförening och går ur den kommer inte längre SEF att få ta del av personuppgifter om dig. Om du vill säga upp ditt medlemsskap eller få ett registerutdrag kontaktar du din lokalförening. Lokalföreningen meddelar i sin tur årligen SEF.

Om du önskar få personuppgifter om dig borttagna, rättade på SEF:s hemsida eller om du vill ha ett registerutdrag kontaktar du SEF:s webbredaktion eller styrelse. Vi ber dig då styrka din identitet på något sätt så hanteringen kan se rättssäkert. Om du vill ta tillbaka ett samtycke kontaktar du oss på samma sätt.

För ytterligare beskrivning av Dataskyddsförordningen och dina rättigheter som registrerad se Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.