Yrfän har utgivits sedan 2015. Det är en populärvetenskaplig tidskrift om småkryp (insekter, spindlar och mångfotingar). Yrfän ges ut av Sveriges entomologiska förening. Tidskriften utkommer med fyra nummer per år. Antalet prenumeranter är ca 1350 (2020).

Vid nyteckning av en prenumeration får du de nästkommande fyra (4) numren som ges ut.

Ur senaste numret – 3/2020

Intressanta småkrypsfynd Notiser Insektslokalen: Lummiga lundar i norra Mälaren Porträttet: Emma Wahlberg Livet under ytan – att andas under vattnet Vattenspindeln bor i en dykarklocka Vattenhåven – ett oumbärligt hjälpmedel Börja kolla stritar Tvåvingar i ved -okända, många & kräsna Höfjärilsmysteriet Krönikan: Om drastiska landskapsförändringar Resereportaget: Långhorningsresor sommaren 2020 Fotografen: Calle Söderberg Recensionen: Vacker bok om fjärilslarver Landskapsinsekten: Skåne: Bokskogslöparen

Köp tidigare utgivna nummer av Yrfän

Årets fyra nummer kostar 50 kr styck (plus porto) och äldre nummer 25 kr (plus porto). Portot är: 1 tidning – 44 kr; 2-3 tidningar – 66 kr; 4-6 tidningar – 88 kr; 7-13 tidningar – 110 kr.

Beställ genom att sätta in pengar på SEF:s Plusgiro 66047-2 eller via Swish nr 123 48 36 995. Ange vilka nummer du vill ha (t ex 2017: 1-4 à 25 kr /st; plus porto för fyra tidningar 100 kr; summa = 200 kr). Ange också ditt namn och din adress i meddelandefältet. Observera att några nummer nu är slutsålda. Se http://www.sef.nu/yrfan-innehall/ för vilka nummer som finns).

Inplastning av tidningar med bilagor sker med miljövänlig bioplast.