Sök
Stäng denna sökruta.

Tidskriften SkörvnöpparnEfter att under hela 27 år gett ut tidskriften Natur i Norr tillsammans med Västerbottens Botaniska Förening så startade NEF 2009 den egna tidskriften Skörvnöpparn – insekter i norr, ISSN 2000-4397. Namnet Skörvnöpparn är en dialektal sammansättning av ”skorv” som betyder småkryp och verbet ”noppa” som betyder plocka t ex bär. Sammansättningen har belagts i Norrland från Nordingrå och uppåt, dvs norr om den gräns där skorv ersätter kuse, och betyder helt enkelt insektsamlare. Stavningen med ö ger namnet en mer västerbottnisk framtoning.

I tidskriftens logo är namnet satt med samma gamla antikva som användes vid tryckningen av Carl von Linnés berömda ”Tal om märkwärdigheter uti insecterne” från 1739. Från samma tal har hämtats tidskriftens devis: ”Inga underwärk äro större än de minste”. Linné framhöll i sitt tal hur mycket som kvarstod att upptäcka kring insekterna, vilka även de har sin rättmätiga plats i skapelsen. Rätt brukat räcker ett människoliv även till detta: ”Låt oss använda den tid, andra förslösa på giästbod, spel, dryck och prat, at endast se desse Släckter an, så skal tiden oss vara nogsam tillräckelig. Wi hafva ej fått kort lif, men giort det kort.” Lägg därtill internets lockelser och andra moderna tidsfördriv så framstår hans framsynthet i all sin glans.

Skörvnöpparns innehåll fokuserar på insekternas norrländska faunistik och mer kulturella aspekter på insekter och entomologi som verksamhet. Som tidigare emottages med största nöje även manuskript behandlande andra djurgrupper. Kontakta Anders Nilsson, redaktör: tel 0930-180788, eller maila till (andersnnilsson258@gmail.com

Även några supplement innehållande längre uppsatser har getts ut. Supplementen sprids fritt som filer via hemsidan, men kan även beställas i tryckt form enligt specificerat pris.

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.