Sök
Stäng denna sökruta.

Sveriges landskapsinsekter

OMSLAG

 

Sedan hösten 1998 finns inte bara landskapsblommor, landskapsstenar och landskapsdjur utan även landskapsinsekter. Här presenteras dessa och även vilka kriterier som varit vägledande när de valts ut av SEF och lokalföreningarna. Det finns även en fin bok där samtliga landskapsinsekter presenteras. Den finns bland annat till försäljning hos Entomologiska Föreningen i Uppland (50 kr exklusive porto).

Landskap

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

 
       
Skåne Bokskogslöpare Carabus intricatus  
Blekinge Ekoxe Lucanus cervus  
Halland Ollonborre Melolontha melolontha  
Småland Bålgeting Vespa crabro  
Öland Rosenvingad gräshoppa Bryodema tuberculata  
Gotland Riddarskinnbagge Lygaeus equestris  
Östergötland Läderbagge Osmoderma eremita  
Västergötland Alkonblåvinge Maculinea alcon  
Bohuslän Myskbock Aromia moschata  
Dalsland Aspfjäril Limenitis populi  
Närke Vassmosaikslända Aeshna serrata  
Södermanland Strimlus Graphosoma italicum  
Uppland Cinnoberbagge Cucujus cinnaberinus  
Västmanland Asknätfjäril Euphydryas maturna  
Värmland Brun gräsfjäril Coenonympha hero  
Dalarna Violettkantad guldvinge Palaeochrysophanus hippothoe  
Gästrikland Hagtornsfjäril Aporia crataegi  
Hälsingland Svavelgul höfjäril Colias palaeno  
Härjedalen Fjällvickerblåvinge Albulina orbitulus  
Medelpad Mnemosynefjäril Parnassius mnemosyne  
Jämtland Stormhattshumla Bombus consobrinus  
Ångermanland Stor hornstekel Urocerus gigas  
Västerbotten Större svartbagge Upis ceramboides  
Norrbotten Praktsammetslöpare Chlaenius costulatus  
Lappland Högnordisk höfjäril Colias hecla  

Varför just dessa arter?

Förslaget till att ta fram landskapsinsekter väcktes 1996 av Entomologiska sällskapet i Lund och har sedan tagits fram genom ett samarbete mellan SEF:s styrelse och lokalföreningarna vilka har tagit fram förslag till landskapsinsekter för de landskap som föreningen verkar inom. Tillvägagångssättet har varierat från förening till förening. Landskapsinsekterna har fått ett relativt stort utrymme i massmedia vilket är ett viktigt led i kunskapsförmedlingen om insekterna, så projektet får anses som lyckat.

Kriterier som varit vägledande under arbetes gång

  • Insekten ska fånga allmänhetens intresse och gärna vara spektakulär. Den ska vara observerbar och gärna identifierbar av en bredare allmänhet.
  • Insekten ska ha en tydlig anknytning till landskapet den representerar, antingen genom att den ofta påträffas just där eller att den är knuten till en naturtyp som förknippas med landskapet.
  • Insekten bör ha en viss naturvårdsrelevans, varvid skyddandet av eller uppmärksamheten för arten själv och dess livsrum har en pedagogisk effekt till gagn för naturvården.
  • Ett flertal olika insektsgrupper ska finnas representerade bland Sveriges landskapsinsekter.

Med fler än 30000 insektsarter i landet är det inte lätt att välja ut 25 arter men hösten 1998 fattade styrelsen sitt beslut, och landskapsinsekterna fastställdes.

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.