Sök
Stäng denna sökruta.

Landskapsinsekt Värmland

C._heroBrun gräsfjäril

Coenonympha hero (Linnaeus, 1761)
Brun gräsfjäril är en liten, vacker gräsfjäril. Med sina tydliga ögonfläckar på bakvingarnas undersida försöker den att avleda fåglar och ödlor från att attackera den sköra kroppen. Huggen tar istället i vingkanten och i bästa fall klarar den livhanken. Den bruna gräsfjärilen förekommer framförallt på små skogsängar i ett gammaldags, småskaligt odlingslandskap. Den kan även påträffas längs skogsvägkanter, hyggen och i kraftledningsgator med ett rikt fältskikt. Ängarna är i regel av frisk karaktär men även fuktängar utnyttjas. Fjärilen flyger strax ovanför gräset längs ängarnas kanter under mitten eller andra halvan av juni, men kan påträffas en bit in i juli.

Brun gräsfjäril kan sägas utgöra en galjonsfigur genom sitt beroende av en miljö som gått starkt tillbaka. I takt med igenväxningen och igenplanteringen av skogsängsmarkerna med gran har den blivit alltmer tillbakaträngd. Den är idag hotad i hela Västeuropa. I Danmark och Holland är den redan utdöd. I Sverige finns den inom två skilda utbredningsområden, dels ett sydligt som från centrala Skåne sträcker sig till sydöstra Kronoberg och dels ett mellansvenskt med Värmland och södra halvan av Dalarna samt angränsande delar av Dalsland, Västergötland, Gästrikland och Hälsingland. Tillbakagången gäller även för Sverige och den bruna gräsfjärilen har gått kraftigt tillbaka framförallt inom det sydliga utbredningsområdet där det idag bara återstår en lokal utanför Höör i Skåne. Även dess mellansvenska utbredningsområde har krympt och idag har arten sitt kärnområde i Värmland samt södra och mellersta Dalarna där den fortfarande är relativt väl spridd. Området utgör troligen ett kärnområde för hela Västeuropa. Artens utbredningsområde sträcker sig från Europa genom Ryssland till Amur, Korea och Japan. Brun gräsfjäril är från 1 januari 2000 fridlyst i hela landet. Den ingår i EU´s gemenskapslagstiftning (habitatdirektivet) som djurart av gemenskapsintresse som kräver noggrant skydd.

Genom sin utbredning och förekomst på små ängar i skogslandskapet är brun gräsfjäril utmärkt som landskapsinsekt för Värmland.

Text: Markus Forslund Foto: Sven-Åke Berglind

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.