File:Unidentified Myriapoda 29.05.2010 pl.jpgMångfotingar (Myriapoda) är marklevande leddjur med långsträckt kropp och många ben. Antalet benpar varierar från åtta upp till 375 beroende på art. Mycket unga individer kan dock ha färre ben. De hittas främst under stenar och förna på marken. Antalet kända arter uppgår till 15 500, varav 90 lever i Sverige. Den största gruppen bland mångfotingarna är dubbelfotingarna med cirka 11 000 arter varav 44 i Sverige.

Källa: Wikipedia

Litteratur

Andersson, G. 2005. Nationalnyckeln. Mångfotingar: Myriapoda.