Här kan du ladda ner alla nummer av Skörvnöpparn

Volym 12, årgång 2020

Volym 11, årgång 2019

Volym 10, årgång 2018

 • Nilsson, A.N.: Carl Bertil Gaunitz – liv och text, s. 1-22Nilsson, A.N.: Med Lusidor Pupplund alias Rolf Blomberg i Nya Småland, s. 23-28Nilsson, A.N.: Syrsologins grunder, s. 29-35 ’
 • Forshage, M.: Entomologin och livet, eller rättfärdigandesjukan, s. 36-38
 • Nilsson, A.N.: Mi-Go och Shannais insekter som artropoida inslag i H.P. Lovecrafts mytbildningar, s. 39-44
 • Mugerwa Pettersson, R.: Några insektsfynd från Mellanbygden, s. 45-48

Volym 9, årgång 2017

 • Garpebring, A.: Smådjur i norrländska nationalparker 9. Spindeldjur och övriga insekter i Björnlandet, s. 1-10
 • Nilsson, Anders N.: Kackerlackan som den uråldrige andre, s. 11-17
 • Mugerwa Pettersson, R.: Vedharkrankar i Norrland, s. 18-20
 • Forshage, M.: Gabriel Marklin och entomologien, s. 21-26
 • Nilsson, Anders N.: Varför dissas alltid fjärilssamlarna inom populärkulturen?, s. 27-35
 • Mugerwa Pettersson, R.: Klokrypare på tall i Norrland och på Gotland, s. 36-38
 • Hellqvist, S.: Sapromyza simplicior – en för Sverige ny lövfluga (Diptera: Lauxaniidae), s. 39-40
 • Nilsson, Anders N.: Våra större kortvingar i folktro och skräck, s. 41-45
 • Schneider, M. & Grellmann, D.: Rättelse gällande fladdermusuppgifterna för 2016, s. 46
 • Nilsson, A.N.: Om slangspråk, småkryp och amatörer, s. 47-51
 • Hellqvist, S.: Polyodaspis ruficornis – en för landet ny fritfluga (Diptera: Chloropidae) funnen i Västerbotten, s. 52

Volym 8, årgång 2016

 • Garpebring, A.: Smådjur i norrländska nationalparker. 8. Skalbaggar i Björnlandet, s. 1-12
 • Nilsson, Anders N.: Två insektssagor av Gustav Sandgren från 1940-talet, s. 13-18
 • Hellqvist, S. & Ericson, N.: Två för Sverige nya vattenflugor (Diptera: Ephydridae), s. 19-21
 • Nilsson, Anders N.: Två generationer av brittiska mördarskorpioner, s. 22-26
 • Mugarwe Pettersson, R., Ramqvist, T. & Hellqvist, S.: Alnön vid Sundsvall – en norrländsk utpost för sydliga skalbaggar, s. 27-31
 • Nilsson, Anders N.: Myran Bettina och Kalle Stensopp. Om insekter och svampar i Anny Marwig Rubins barnfabler, s. 32-38
 • Schneider, M. & Grellmann, D.: Fladdermöss i Västerbottens län – kunskapsläget 2016, s. 39-43
 • Nilsson, A.N.: Romanen Krypande fasa som exempel på insektsskräck inom kiosklitteraturen, s. 44-48

Volym 7, årgång 2015

 • Nilsson, A.N.: The Story of the Beetle-Hunter av Arthur Conan Doyle. En novell om entomologi och galenskap, s 1-6
 • Hellqvist, S.: Fyra arter av gräsblomflugor Melanostoma (Diptera: Syrphidae) finns i Sverige, s 7-8
 • Schneider, M.: Fladdermöss i Västerbottens län – kunskapsläget 2015, s 9-12
 • Nilsson, A.N.: The Empire of the Ants – en novell av H.G. Wells från 1905, s 13-18
 • Garpebring, A., Hellqvist, S. & Ericson, N.: Smådjur i norrländska nationalparker 7. Flugor i Björnlandet, s 19-36
 • Nilsson, A.N.: Kranckiana 944, s 37-47
 • Garpebring, A.: Bokanmälan, s 48

Volym 6, årgång 2014

 • Nilsson, A.N.: The Gold-Bug av Edgar Allan Poe. En av världslitteraturens mest lästa skalbaggsnoveller, s. 1-5
 • Pettersson, R.B. & Fors, M.: Om tajgablomfluga och guldvedblomfluga i Umeälvlandskapet, s. 6-8
 • Garpebring, A. & Hellqvist, S.: Den tätortsnära insektsfaunan i och kring Umeå stad, del 2, s. 9-17
 • Nilsson, A.N.: En ollonborre i bluslivets linning och dess gestaltning i dikt, visa och på film, s. 18-20
 • Garpebring, A. & Hellqvist, S.: Smådjur i norrländska nationalparker. 6. Steklar i Björnlandet, s. 21-31
 • Nilsson, A.N.: Pia och Örnöga i krukväxtdjungeln – om en fusion mellan indianbok och insektskräckis, s. 32-36
 • Sjöberg, G. & Nilsson, A.N.: Insekternas litteraturhistoria, del 34. Nattens vingar – en blodig historia i subgenren Navaho Nouveaux, s. 37-42
 • Schneider, M.: Fladdermöss i Västerbottens län – kunskapsläget 2014, s. 43-46
 • Pettersson, R.B. & Fors, M.: Nya och ovanliga arter av skalbaggar för Västerbotten från Arboretum Norr och Klabböle i Umeälvlandskapet, s. 47-50
 • Pettersson, R.B.: Till minne av Bert Viklund (1955-2014), s. 51-52

Volym 5, årgång 2013

 • Ericson, N. & Hellqvist, S.: De svenska buskflugorna (Diptera: Dryomyzidae) med Paradryomyza spinigera som ny art för landet, s. 1-4
 • Nilsson, A.N.: När jättemyggorna slår till. Skräckfilmen Mosquito som adaptation av ungdomsbok, s. 5-14
 • Hellqvist, S. och Engelmark, R.: Köttflugor i Norrland (Diptera: Sarcophagidae), s. 17-27
 • Nilsson, A.N.: Skörven inför skranket, s. 28-30
 • Nilsson, A.N. & Sjöberg, S.: Insekternas litteraturhistoria, del 33. Stora och märkliga kryp i Lee Falks serier Fantomen och Mandrake, s. 31-46
 • Schneider, M.: Fladdermöss i Västerbottens län – kunskapsläget 2013, s. 47-50
 • Hammarén, S.: Stefan Hammarén möter gräshoppan Williams, s. 51-56

Volym 4, årgång 2012

 • Pettersson, R.B.: Barlastbaggar och knäppt i Holmsund, s. 1-6
 • Garpebring, A., Ericson, N., Hellqvist, S. & Örtman-Nilsson, V.: Något om den tätortsnära insektsfaunan i och kring Umeå stad, s. 7-21
 • Nilsson, A.N.: Rysk praktisk entomologi (bokanmälan), s. 22
 • Ericson, N.: Chymomyza amoena (Diptera: Drosophilidae), en invasiv art från Amerika som har hittat till Sverige, s. 23-24
 • Hellqvist, S. & Pettersson, B.: Steklar, flugor och skalbaggar från Rävsön, Nordingrå, s. 25-32
 • Nilsson, A.N.: Till frågan om entomologins rättfärdigande och dess koppling till verksamhetens behov av reglering, s. 33-38
 • Schneider, M. m fl: Marklevande skalbaggar från Finnmarksvidda i Nordnorge, s. 39-45
 • Schneider, M.: Fladdermöss i Västerbottens län – kunskapsläget 2012, s. 46-49
 • Schneider, M.: Sysselsättning när småkrypen sover, s. 49-50
 • Löfgren, P.: Kortvingen Tachinus basalis (Coleoptera, Staphylinidae), en östlig invandrare påträffad i Västerbotten, s. 51-52
 • Nilsson, A.N.: Bokanmälan, Arta – D – Bärfis, s. 53-54
 • Nilsson, A.N.: Bokanmälan, När Peter stiger så sjunker Carl, s. 55-56

Volym 3, årgång 2011

 • Nilsson, A.N.: Den skräckslagne stekelsamlaren – fiktion eller faktion? s. 1-6
 • Nilsson-Örtman, V.: Bidrag till kännedomen om de acalyptrata flugorna. Del 2. Pseudopomyzidae – hur och var hittar man en reliktfluga, s. 7-11
 • Schneider, M.: Fladdermöss i Västerbottens län – aktuellt kunskapsläge 2011, s. 12-16
 • Sjöberg, G. & Nilsson, A.N.: Insekternas litteraturhistoria, del 32. Den drogade budbäraren och kriget mot insekterna, s. 17-22
 • Gillerfors, G.: Camptozygum pumilio, en för Sverige och Nordeuropa ny ängsskinnbagge, s. 23-24
 • Pettersson, R.B.: Blank rönnbladbagge, Gonioctena intermedia, s. 25-29
 • Nilsson, A.N.: Vår tids kusologer, s. 30-31 Nilsson, A.N.: Varför samla insekter? – När dina simmar kan göra det åt dig, s. 32-38
 • Hammarén, S.: Eller Burroughsskrivmaskin skal bagge, 39-44
 • Nilsson, A.N.: Om tydor, naturorakel och folkmedicin med anknytning till insekter och spindlar, s. 45-50
 • Nilsson, A.N.: Bokanmälan: Om svenska trivialnamn på våra inhemska nyckelpigor, s. 51-52
 • Nilsson, A.N.: ”Sveriges vanligaste klokrypare” Neobisium carcinoides återfunnen i Västerbotten, s. 53-54
 • Nilsson, A.N.: Bokanmälan: Om vikten av sälg, s. 55-56

Volym 2, årgång 2010

 • Garpebring, A. & Nilsson-Örtman, V.: Bidrag till kännedomen om den till asp och björk knutna insektsfaunan i Västerbottens län, s. 1-16
 • Nilsson, A.N.: Trollsländan på pålspetsen – om insekter och japansk haiku-diktning, s. 17-21
 • Hellqvist, S.: En blomfluga till: alpfotblomfluga Platycheirus goeldlini ny för Sverige, s. 22-24 ’
 • Löfgren, P.: Några tankar och spekulationer från under ett paraply, eller är glansbaggen Cychramus variegatus en vektor för honungsskivling? s. 25-30
 • Pettersson, R.: Skalbaggar och skinnbaggar från Rävsöns brandfält 2010, s. 31-34
 • Nilsson, A.N. & Sjöberg, G.: Insekternas litteraturhistoria, del 31. Flugätaren Renfields diet i ett urval adaptationer av Bram Stokers Dracula som drama, film, roman och seriealbum, s. 35-48
 • Christiansson, S.: Sägs det upp kompetenta forskare vid landets universitet? s. 49-50
 • Nilsson, A.N.: Norrländska ortsboöknamn och sockensigill med entomologisk koppling, s. 51-55

Volym 1, årgång 2009

 • Bartsch, H.: Kryptisk gallblomfluga Cryptopipiza notabila (Diptera, Syrphidae) – ny för Sverige och Norden, s. 1-3
 • Hellqvist, S.: Intressanta blomflugor från norra Sverige med en för Sverige ny art, s. 4-8
 • Nilsson, V.J.: Bidrag till kännedomen om de acalyptrata flugorna. Del 1. Acartophthalmidae och Clusiidae samt några smärre notiser, s. 9-15
 • Struwe, I.: Deporaus, s. 16 Nilsson, A.N. & Sjöberg, G.: Insekternas litteraturhistoria, del 30. Biankis nyheter från skogen och konsten att översätta ryska krypnamn, s. 17-24
 • Stenman, K. & Johansson, F.: Röd flickslända och finnmyrten – två nya arter för Piteå kommun, s. 25-26
 • Albrectsen, B.R.: Varför lägger bladbaggen Chrysomela tremula ägg i olika färger?, s. 27-31
 • Robinson, K., Closset, M. & Albrectsen, B.R.: Young Chrysomela larvae prefer lower phenolics in their diet (Coleoptera, Chrysomelidae), s. 32-34
 • Hammarén, S.: En trädsaga, s. 35-39
 • Garpenbring, A.: Aspbarkgnagare funnen i Västerbottens län, s. 39
 • Nilsson, A.N.: Vattenskalbaggar från sydostligaste Medelpad – ännu ett bidrag till den faunistiska notisens överlevnad, s. 40-42
 • Nilsson, A.N.: Tjejer eller insekter – den svenska undertexten från filmen Sick Girl, s. 43-52