Alla nummer av Skörvnöpparn

Här kan du ladda ner alla nummer av Skörvnöpparn

Volym 14, årgång 2022

Volym 13, årgång 2021

Volym 12, årgång 2020

Volym 11, årgång 2019

Volym 10, årgång 2018

 • Nilsson, A.N.: Carl Bertil Gaunitz – liv och text, s. 1-22Nilsson, A.N.: Med Lusidor Pupplund alias Rolf Blomberg i Nya Småland, s. 23-28Nilsson, A.N.: Syrsologins grunder, s. 29-35 ’
 • Forshage, M.: Entomologin och livet, eller rättfärdigandesjukan, s. 36-38
 • Nilsson, A.N.: Mi-Go och Shannais insekter som artropoida inslag i H.P. Lovecrafts mytbildningar, s. 39-44
 • Mugerwa Pettersson, R.: Några insektsfynd från Mellanbygden, s. 45-48

Volym 9, årgång 2017

 • Garpebring, A.: Smådjur i norrländska nationalparker 9. Spindeldjur och övriga insekter i Björnlandet, s. 1-10
 • Nilsson, Anders N.: Kackerlackan som den uråldrige andre, s. 11-17
 • Mugerwa Pettersson, R.: Vedharkrankar i Norrland, s. 18-20
 • Forshage, M.: Gabriel Marklin och entomologien, s. 21-26
 • Nilsson, Anders N.: Varför dissas alltid fjärilssamlarna inom populärkulturen?, s. 27-35
 • Mugerwa Pettersson, R.: Klokrypare på tall i Norrland och på Gotland, s. 36-38
 • Hellqvist, S.: Sapromyza simplicior – en för Sverige ny lövfluga (Diptera: Lauxaniidae), s. 39-40
 • Nilsson, Anders N.: Våra större kortvingar i folktro och skräck, s. 41-45
 • Schneider, M. & Grellmann, D.: Rättelse gällande fladdermusuppgifterna för 2016, s. 46
 • Nilsson, A.N.: Om slangspråk, småkryp och amatörer, s. 47-51
 • Hellqvist, S.: Polyodaspis ruficornis – en för landet ny fritfluga (Diptera: Chloropidae) funnen i Västerbotten, s. 52

Volym 8, årgång 2016

 • Garpebring, A.: Smådjur i norrländska nationalparker. 8. Skalbaggar i Björnlandet, s. 1-12
 • Nilsson, Anders N.: Två insektssagor av Gustav Sandgren från 1940-talet, s. 13-18
 • Hellqvist, S. & Ericson, N.: Två för Sverige nya vattenflugor (Diptera: Ephydridae), s. 19-21
 • Nilsson, Anders N.: Två generationer av brittiska mördarskorpioner, s. 22-26
 • Mugarwe Pettersson, R., Ramqvist, T. & Hellqvist, S.: Alnön vid Sundsvall – en norrländsk utpost för sydliga skalbaggar, s. 27-31
 • Nilsson, Anders N.: Myran Bettina och Kalle Stensopp. Om insekter och svampar i Anny Marwig Rubins barnfabler, s. 32-38
 • Schneider, M. & Grellmann, D.: Fladdermöss i Västerbottens län – kunskapsläget 2016, s. 39-43
 • Nilsson, A.N.: Romanen Krypande fasa som exempel på insektsskräck inom kiosklitteraturen, s. 44-48

Volym 7, årgång 2015

 • Nilsson, A.N.: The Story of the Beetle-Hunter av Arthur Conan Doyle. En novell om entomologi och galenskap, s 1-6
 • Hellqvist, S.: Fyra arter av gräsblomflugor Melanostoma (Diptera: Syrphidae) finns i Sverige, s 7-8
 • Schneider, M.: Fladdermöss i Västerbottens län – kunskapsläget 2015, s 9-12
 • Nilsson, A.N.: The Empire of the Ants – en novell av H.G. Wells från 1905, s 13-18
 • Garpebring, A., Hellqvist, S. & Ericson, N.: Smådjur i norrländska nationalparker 7. Flugor i Björnlandet, s 19-36
 • Nilsson, A.N.: Kranckiana 944, s 37-47
 • Garpebring, A.: Bokanmälan, s 48

Volym 6, årgång 2014

 • Nilsson, A.N.: The Gold-Bug av Edgar Allan Poe. En av världslitteraturens mest lästa skalbaggsnoveller, s. 1-5
 • Pettersson, R.B. & Fors, M.: Om tajgablomfluga och guldvedblomfluga i Umeälvlandskapet, s. 6-8
 • Garpebring, A. & Hellqvist, S.: Den tätortsnära insektsfaunan i och kring Umeå stad, del 2, s. 9-17
 • Nilsson, A.N.: En ollonborre i bluslivets linning och dess gestaltning i dikt, visa och på film, s. 18-20
 • Garpebring, A. & Hellqvist, S.: Smådjur i norrländska nationalparker. 6. Steklar i Björnlandet, s. 21-31
 • Nilsson, A.N.: Pia och Örnöga i krukväxtdjungeln – om en fusion mellan indianbok och insektskräckis, s. 32-36
 • Sjöberg, G. & Nilsson, A.N.: Insekternas litteraturhistoria, del 34. Nattens vingar – en blodig historia i subgenren Navaho Nouveaux, s. 37-42
 • Schneider, M.: Fladdermöss i Västerbottens län – kunskapsläget 2014, s. 43-46
 • Pettersson, R.B. & Fors, M.: Nya och ovanliga arter av skalbaggar för Västerbotten från Arboretum Norr och Klabböle i Umeälvlandskapet, s. 47-50
 • Pettersson, R.B.: Till minne av Bert Viklund (1955-2014), s. 51-52

Volym 5, årgång 2013

 • Ericson, N. & Hellqvist, S.: De svenska buskflugorna (Diptera: Dryomyzidae) med Paradryomyza spinigera som ny art för landet, s. 1-4
 • Nilsson, A.N.: När jättemyggorna slår till. Skräckfilmen Mosquito som adaptation av ungdomsbok, s. 5-14
 • Hellqvist, S. och Engelmark, R.: Köttflugor i Norrland (Diptera: Sarcophagidae), s. 17-27
 • Nilsson, A.N.: Skörven inför skranket, s. 28-30
 • Nilsson, A.N. & Sjöberg, S.: Insekternas litteraturhistoria, del 33. Stora och märkliga kryp i Lee Falks serier Fantomen och Mandrake, s. 31-46
 • Schneider, M.: Fladdermöss i Västerbottens län – kunskapsläget 2013, s. 47-50
 • Hammarén, S.: Stefan Hammarén möter gräshoppan Williams, s. 51-56

Volym 4, årgång 2012

 • Pettersson, R.B.: Barlastbaggar och knäppt i Holmsund, s. 1-6
 • Garpebring, A., Ericson, N., Hellqvist, S. & Örtman-Nilsson, V.: Något om den tätortsnära insektsfaunan i och kring Umeå stad, s. 7-21
 • Nilsson, A.N.: Rysk praktisk entomologi (bokanmälan), s. 22
 • Ericson, N.: Chymomyza amoena (Diptera: Drosophilidae), en invasiv art från Amerika som har hittat till Sverige, s. 23-24
 • Hellqvist, S. & Pettersson, B.: Steklar, flugor och skalbaggar från Rävsön, Nordingrå, s. 25-32
 • Nilsson, A.N.: Till frågan om entomologins rättfärdigande och dess koppling till verksamhetens behov av reglering, s. 33-38
 • Schneider, M. m fl: Marklevande skalbaggar från Finnmarksvidda i Nordnorge, s. 39-45
 • Schneider, M.: Fladdermöss i Västerbottens län – kunskapsläget 2012, s. 46-49
 • Schneider, M.: Sysselsättning när småkrypen sover, s. 49-50
 • Löfgren, P.: Kortvingen Tachinus basalis (Coleoptera, Staphylinidae), en östlig invandrare påträffad i Västerbotten, s. 51-52
 • Nilsson, A.N.: Bokanmälan, Arta – D – Bärfis, s. 53-54
 • Nilsson, A.N.: Bokanmälan, När Peter stiger så sjunker Carl, s. 55-56

Volym 3, årgång 2011

 • Nilsson, A.N.: Den skräckslagne stekelsamlaren – fiktion eller faktion? s. 1-6
 • Nilsson-Örtman, V.: Bidrag till kännedomen om de acalyptrata flugorna. Del 2. Pseudopomyzidae – hur och var hittar man en reliktfluga, s. 7-11
 • Schneider, M.: Fladdermöss i Västerbottens län – aktuellt kunskapsläge 2011, s. 12-16
 • Sjöberg, G. & Nilsson, A.N.: Insekternas litteraturhistoria, del 32. Den drogade budbäraren och kriget mot insekterna, s. 17-22
 • Gillerfors, G.: Camptozygum pumilio, en för Sverige och Nordeuropa ny ängsskinnbagge, s. 23-24
 • Pettersson, R.B.: Blank rönnbladbagge, Gonioctena intermedia, s. 25-29
 • Nilsson, A.N.: Vår tids kusologer, s. 30-31 Nilsson, A.N.: Varför samla insekter? – När dina simmar kan göra det åt dig, s. 32-38
 • Hammarén, S.: Eller Burroughsskrivmaskin skal bagge, 39-44
 • Nilsson, A.N.: Om tydor, naturorakel och folkmedicin med anknytning till insekter och spindlar, s. 45-50
 • Nilsson, A.N.: Bokanmälan: Om svenska trivialnamn på våra inhemska nyckelpigor, s. 51-52
 • Nilsson, A.N.: ”Sveriges vanligaste klokrypare” Neobisium carcinoides återfunnen i Västerbotten, s. 53-54
 • Nilsson, A.N.: Bokanmälan: Om vikten av sälg, s. 55-56

Volym 2, årgång 2010

 • Garpebring, A. & Nilsson-Örtman, V.: Bidrag till kännedomen om den till asp och björk knutna insektsfaunan i Västerbottens län, s. 1-16
 • Nilsson, A.N.: Trollsländan på pålspetsen – om insekter och japansk haiku-diktning, s. 17-21
 • Hellqvist, S.: En blomfluga till: alpfotblomfluga Platycheirus goeldlini ny för Sverige, s. 22-24 ’
 • Löfgren, P.: Några tankar och spekulationer från under ett paraply, eller är glansbaggen Cychramus variegatus en vektor för honungsskivling? s. 25-30
 • Pettersson, R.: Skalbaggar och skinnbaggar från Rävsöns brandfält 2010, s. 31-34
 • Nilsson, A.N. & Sjöberg, G.: Insekternas litteraturhistoria, del 31. Flugätaren Renfields diet i ett urval adaptationer av Bram Stokers Dracula som drama, film, roman och seriealbum, s. 35-48
 • Christiansson, S.: Sägs det upp kompetenta forskare vid landets universitet? s. 49-50
 • Nilsson, A.N.: Norrländska ortsboöknamn och sockensigill med entomologisk koppling, s. 51-55

Volym 1, årgång 2009

 • Bartsch, H.: Kryptisk gallblomfluga Cryptopipiza notabila (Diptera, Syrphidae) – ny för Sverige och Norden, s. 1-3
 • Hellqvist, S.: Intressanta blomflugor från norra Sverige med en för Sverige ny art, s. 4-8
 • Nilsson, V.J.: Bidrag till kännedomen om de acalyptrata flugorna. Del 1. Acartophthalmidae och Clusiidae samt några smärre notiser, s. 9-15
 • Struwe, I.: Deporaus, s. 16 Nilsson, A.N. & Sjöberg, G.: Insekternas litteraturhistoria, del 30. Biankis nyheter från skogen och konsten att översätta ryska krypnamn, s. 17-24
 • Stenman, K. & Johansson, F.: Röd flickslända och finnmyrten – två nya arter för Piteå kommun, s. 25-26
 • Albrectsen, B.R.: Varför lägger bladbaggen Chrysomela tremula ägg i olika färger?, s. 27-31
 • Robinson, K., Closset, M. & Albrectsen, B.R.: Young Chrysomela larvae prefer lower phenolics in their diet (Coleoptera, Chrysomelidae), s. 32-34
 • Hammarén, S.: En trädsaga, s. 35-39
 • Garpenbring, A.: Aspbarkgnagare funnen i Västerbottens län, s. 39
 • Nilsson, A.N.: Vattenskalbaggar från sydostligaste Medelpad – ännu ett bidrag till den faunistiska notisens överlevnad, s. 40-42
 • Nilsson, A.N.: Tjejer eller insekter – den svenska undertexten från filmen Sick Girl, s. 43-52

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.