Vilka insekter eller andra djur tillhörande den lägre faunan finns det i landet och i vilka provinser (landskap) förekommer det? Det är två frågor som är relevanta och som det borde vara enkelt att få svar på. Nu är läget inte så enkelt. För flera välkända insektsgrupper (skalbaggar och fjärilar) har det under lång tid funnits kataloger (Catalogus). De flesta har publicerats i Entomologisk Tidskrift eller som separata böcker. För det stora flertalet insektsgrupper finns inga kataloger alls. Ett annat problem har varit tillgången på uppdaterade kataloger. I ET redovisas årligen alla nya landskapsfynd av fjärilar, medan det är betydligt sämre med andra grupper. För att förbättra läget har några kataloger lags ut som pdf-filer. Problemet är att hålla dessa aktuella vilket sker genom manuellt arbete.

Katalogerna kommer att bygga på samma grundkoncept men kan skilja sig åt när det gäller detaljer beroende på skillnader i underlagsmaterialet. En katalog är ju dessutom en genomgång av historiska och nutida fynduppgifter, den är således dynamisk och ständigt under utveckling. Därför är den skrivna katalogen en ögonblicksbild över hur det ser ut för den avsedda gruppen i skrivandets stund. I och med integrationen med webbaserade verktyg så kan uppdateringen av fynduppgifter ske på ett snabbare sätt än tidigare, man bör dock i sammanhanget inte glömma bort historiska fynd som ännu inte hunnits läggas in i tex Artportalen och som enbart finns i den tryckta katalogen.

På slutet finns även några checklistor på andra grupper än insekter, t.ex. spindlar och mollusker.

Vill du veta vilka insektsfamiljer det finns kan du läsa mer här.

Ordning/Familj Aktualitet Ca antal Ansvarig
Odonata trollsländor 2009 60
Saltatoria hopprätvingar 2008 39
Blattodea kackerlackor 2002 11 Johannes Bergsten
Psocoptera stövsländor 2010 11
Dermaptera tvestjärtar 2003 5 Johannes Bergsten
Hemiptera halvvingar
Aleyrodoidea mjöllöss 2005 11 Carl-Axel Gertsson
Coccoidea sköldlöss 2005 75 Carl-Axel Gertsson
Coleoptera skalbaggar 2009 4553
Megaloptera vattennätvingar 2002 5 Johannes Bergsten
Raphidioptera halssländor 2002 4 Johannes Bergsten
Neuroptera nätvingar 2010 64
Trichoptera nattsländor 2013 223 Bo Gullefors
Lepidoptera fjärilar 2009 2806 Bert Gustafsson
Mecoptera näbbsländor 2002 6 Johannes Bergsten
Diptera tvåvingar 6690
Asilidae rovflugor 2008 39
Bombylidae svävflugor 2008 20
Conopidae stekelflugor 2008 26
Rhagionidae snäppflugor 2008 19
Scenopidae fönsterflugor 2008 2
Syrphidae blomflugor 2010 368

Checklistor

Andra grupper (icke insekter)

Den nordiska mångfotingkatalogen

Mollusker – Svenska sötvattensmollusker (snäckor och musslor) »»
Spindlar – Checklist of Spiders (Araneae) in Sweden »»

Länk till checklistor från hela världen »»

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.