Supplementen kan fritt laddas ner, men kan även beställas i tryckt form enligt specificerat pris.

Supplement nr 1, 2010

Nilsson, A.N.: All diving beetle specific and subspecific names explained [42 s., 30 mars 2010; pris 100 kr (10 EURO) + porto]

Supplement nr 2, 2011

Höjer, J.: Släktet Epuraea, savbaggar. Ett försök att skapa en lättanvänd och säker nyckel till de nordiska arterna [35 s., 17 augusti 2011; pris 100 kr (10 EURO) + porto]

Supplement nr 3, 2012

Ghosh, S.Kr. & Nilsson, A.N.: Catalogue of the diving beetles of India and adjacent countries (Coleoptera: Dytiscidae) [77 s., 13 augusti 2012; pris 200 kr (20 EURO) + porto]

Supplement nr 4, 2013

Fery, H.: David Sharp (1840-1922). A bibliography and a catalogue of his insect names [114 s., 24 januari 2013; pris 250 kr (25 EURO) + porto]

Supplement nr 5, 2020

Forshage, M.: Vem samlade var under 1700- och 1800-talen? Entomofaunistikens grundläggande och förutsättningar i Sverige, landskap för landskap [42 s., februari 2020; pris 200 kr (20 EURO) + porto]