Välkommen till NEF!

Vår förenings verksamhetsområde är stort – det täcker större delen av Norrland, från Treriksröset i Norr till Hälsingland i Söder. Vi har träffar med föredrag cirka en gång per månad och ibland exkursioner. Bestämningsservice av insekter i anslutning till träffarna. Inventeringar av den norrländska insektsfaunan. En kurs och ett inventeringsläger genomförs varje år. Innehåll och omfattning bestäms utifrån medlemmarnas intressen.

Vi ger också ut medlemsbladet/tidskriften Skörvnöpparn – insekter i Norr med 1 nummer per år.
Läs senaste numret av Skörvnöpparn här!

Aktiviteter våren 2020

Välkommen att följa med på de aktiviteter som NEF anordnar! Aktiviteterna är öppna för alla intresserade.

Här finns NEFs vårprogram för 2020

Föreningsinformation

Föreningens adress:
Norrlands entomologiska förening
c/o Sven Hellqvist, Älvtået 4, 903 60 UMEÅ

Styrelse
Andreas Garpebring (ordförande), Kravattvägen 35, 904 40 Röbäck,
070-3252193, agarpebring@hotmail.com
Roger Mugerwa Pettersson (v. orförande), Laxbacken 25, 91583 Robertsfors,
0934-530260 (hem), 070 6465295 (mob), roger.b.pettersson@slu.se
Anders Nilsson (redaktör Skörnöpparn), Mullsjö 258, 914 90 Nordmaling,
0930-720 20, andersnnilsson258@gmail.com
Ylva Nordström (sekreterare), Sörmjöle 153, 905 83 Umeå,
070-5977803, nordstrom.ylva.erika@gmail.com
Sven Hellqvist (kassör), Älvtået 4, 903 60 Umeå,
070-6023756, shellq@telia.com
Julia Pettersson (webbansvarig), Geografigränd 14A 1102, 903 20, Umeå,
070-2565166, julia-pettersson@hotmail.com
Folke Gabrielsson (programansvarig), Villavägen 1, 914 41 Rundvik,
0930-21305, Folke.Gabrielsson@vmfnord.se

Medlemsavgifter för 2020
Fullbetalande 100 kr och familjemedlem (utan tidskrift) 20 kr.
Inbetalas på NEFs plusgiro 46 52 88 – 9. Ange namn, adress och e-post.
Glöm inte att ange ny adress om du flyttat sen sist.

Våra övriga sidor:

NEF-materiel till försäljning

Tidskriften Skörvnöpparn