Yrfän i trädgården är ett specialnummer om insekter i trädgården!

Innehållet är en blandning av nytt och tidigare publicerat material från Yrfän. I specialnumret kan du bl.a. läsa om hur du bygger stekelhotell och humleholkar och vilka växter som bäst lockar fjärilar och andra insekter. Du hittar också många tips på hur du skapar en prunkande trivsam trädgård för både dig och insekterna. Vi har också lagt in bestämningsartiklar om fjärilar, skalbaggar och bärfisar som hjälper dig att identifiera dina vänner i trädgården.

Trädgårdsnumret är slutsålt för tillfället.

I nuläget tar vi därför inte några förhandsbeställningar.