Sök
Stäng denna sökruta.

Att rapportera insektsfynd

När du upptäcker något intressant i insektsväg finns det olika instanser att rapportera fynden eller iakttagelserna till. Rapporterna blir till värdefull statistik där forskare kan se trender i naturen.

Johan NilssonArtportalen

Artportalen.se är den viktigaste samlingsplatsen för fynd av arter och består av flera delar. Småkrypen har en egen del som kallas Rapportsystemet för småkryp. I Artportalen 2 som lanseras 2013 kommer det att vara samma system för alla organismgrupper. Rapportör blir den som så önskar och bestämmer själv vad som skall rapporteras. Du registrerar dig direkt på Artportalen. Fynden är fria att söka bland för alla, allmänhet, forskare, organisationer och myndigheter även om skyddsvärda observationer kan döljas för allmänheten. Alla fynd publiceras först och kvalitétsgranskas eventuellt i efterhand av ansvariga inom respektive ideell förening. Artportalen drivs av ArtDatabanken som tillhör Sveriges Lantbruksuniversitet.

Artdatabanken

ArtDatabanken bevakar särskilt ett antal arter som finns på den sk rödlistan. Ett projekt där amatörentomologer kan delta är faunaväktarna. Faunaväktaren följer sina väkteriarters utveckling från år till år genom upprepade besök på en eller flera lokaler. Återbesöken möjliggör att artens tillstånd kan följas samtidigt som hot mot lokalen kan uppmärksammas. Faunaväktaren rapporterar sedan sitt resultat till Artportalen där all data lagras och blir tillgänglig så att utvärderingar och analyser kan göras. Ett antal intressanta och ofta hotade insekts- och spindelarter har valts ut som väkteriarter. En lämplig väkteriart är rödlistad, lätt att identifiera i fält, lätt att inventera och övervakningen av den kan ske utan att djuret eller dess habitat tar skada. Lista över vilka arterna är finns på ArtDatabankens hemsida.

Länsstyrelserna

Observationer av sällsynta arter som du upptäckt och som verkar hamna i vägen för något vägbygge eller annan störning i naturen skall du också rapportera till Länsstyrelsen i det län där du bor.

Ditt hemområde

Om du går med i en förening så finns det ofta ett medlemsblad som ges ut några gånger om året. Redaktören tar tacksamt emot rapporter om intressanta fynd att skriva om i medlemsbladet eller på hemsidan.

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.