Sök
Stäng denna sökruta.

Landskapsinsekt Gotland

RiddarskinnbaggeriddarebRiddarskinnbagge Lygaeus equestris (Linnaeus)

Den uppseendeväckande färgteckningen i rött och svart med ett riddarkorsliknande emblem på översidan föranledde Linné att ge arten namnet equestris = riddare. Arten hör till familjen fröskinnbaggar och blir 11-12 mm lång. Den har en vidsträckt utbredning från Japan till Europa. Den saknas dock eller förekommer bara sällsynt eller sporadiskt i delar av Västeuropa. Hos oss finns den huvudsakligen i de sydöstra landskapen, norrut till södra Gästrikland. Isolerade förekomster finns i Skåne (Hallands Väderö, Löderup). Den är ett karaktärsdjur för alvarmarkerna på Öland och Gotland.

Utbredningen i Sverige sammanfaller med den hos tulkört som är artens huvudsakliga yngelväxt. På Öland och Gotland ynglar den även på våradonis. Födan utgöres av värdväxternas frön av olika mognadsgrad som sugs ut av både nymfer och fullbildade djur. Äldre nymfer och vuxna djur suger även frön av andra växter och ses ofta på tistlar och andra korgblommiga växter med frön av lämplig mognadsgrad.

I augusti-september flyger de fullbildade djuren omkring och navigerar så småningom mot uppstickande byggnader i det öppna landskapet. Särskilt kyrkor, fyrtorn och liknande är attraktiva. I Östersjöns skärgårdslandskap kan även en ensam sjöbod duga. Här slår de sig ned och ses sitta och sola sig ofta i stora ansamlingar. Sedan söker de sig in i springor i murverk och trävirke där de tränger ihop sig i större eller mindre sällskap. På våren kommer de fram och ses då åter sola sig i täta ansamlingar. Här påbörjas parningen och i april-maj flyger djuren ut till yngelväxterna för näringssök, parning och äggläggning. I augusti är den nya generationen fullbildad och påbörjar höstmigrationen till övervintringsplatserna.

I de öppna landskapen på Öland och Gotland med deras många kyrkor som attraktiva övervintringsplatser är säkerligen riddarskinnbaggen den talrikaste kyrkobesökaren. På Gotland har den också det karaktäristiska namnet körkmack (= kyrkkryp). Trots att den inte är något skadedjur har det hänt att den uppträtt så talrikt inne i kyrkorna att den stört gudstjänsterna och den lär även ha stoppat en begravning. På Öland kallas den mer prosaiskt för skomakare.

Gotland hyser många speciella insektsarter, varav riddarskinnbaggen är en, – karakteristisk, lätt igenkännbar och allmän – och därför utmärkt som landskapsinsekt.

Foto Åke Sandhall (vänster) och Carl Cedric Coulianos text: Carl Cedric Coulianos

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.