I Skottland har den röda stubblomflugan (Blera fallax) försvunnit helt och djurparken Royal Zoological Society of Scotland har nu startat ett projekt för att om möjligt återinplantera den i naturen. Man arbetar med att utveckla en metod för att föda upp den röda stubblomflugan i fångenskap på samma sätt som Nordens Ark har gjort för t.ex. större ekbocken i Sverige.

Under oktober samlade Nordens Ark, med hjälp av konsulten Erik Börjesson, in hundratalet fluglarver den egna Ekoparken, vilka senare skickades till Skottland.

Läs mer här om projektet (engelska)

Läs mer på Nordens arks sida 

Artfakta

 

Share →