Posts by: "Thomas Harry"

Nu har vårt specialnummer om insekter i trädgården levererats från tryckeriet. Det kommer bland annat finnas till försäljning på Trädgårdsmässan i Älvsjö i mars och på Falsterbo Birdshow i september. Priset är facila 50 kr.

Innehållet är en blandning av nytt och tidigare publicerat material från Yrfän.

I specialnumret kan du bl.a. läsa om hur du bygger stekelhotell och humleholkar och vilka växter som bäst lockar fjärilar och andra insekter. Du hittar också många tips på hur du skapar en prunkande trivsam trädgård för både dig och insekterna.

Vi har också lagt in bestämningsartiklar om fjärilar, skalbaggar och bärfisar som hjälper dig att identifiera dina vänner i trädgården.

Så här beställer du Yrfän i trädgården:

Priset är 50 kr. Till det kommer en portokostnad.

Du kan beställa på tre sätt:
1. Vi skickar tidningen med adressetikett, till en kostnad av 20 kr/ex. Billigaste alternativet för beställning av 1-2 ex – men av praktiska skäl måste vi samla ihop ett antal beställningar innan vi skickar så tidningen levereras inte omgående.

2. Vi skickar tidningen i kuvert med porto enligt postens vanliga taxa. Portokostnaden är då 36 kr för 1 ex och 54 kr för 2 eller 3 ex. Det här alternativet är snabbare, och även bättre om du inte vill ha adressetikett på tidningen (t.ex. om du ska ge bort den i present).  

3. För större beställningar än 1-3 ex, kontakta Kajsa Mellbrand på kajsa@mellbrand.net

Betalning görs (som för vanliga Yrfän) till antingen till Plusgiro 6 60 47-2 eller via Swish nr 123 48 36 995. Ange ”YTR” på betalningen (då vet vi att det gäller Yrfän i trädgården), antal ex. samt ditt namn och adress.

Nu lanseras Artportalens checklista, där du på ett smidigt sätt kan rapportera direkt i fält med hjälp av en artlista anpassad efter området du befinner dig i.

Artportalens checklista är byggd för att användas live med en smartphone. Den fungerar för alla arter, men lämpar sig bäst för artgrupper som är möjliga att artbestämma i fält och där artlistan blir rimligt lång, t.ex. fåglar, dagfjärilar och trollsländor.

Att komma igång är enkelt. I din webbläsare surfar du till
checklista.artportalen.se  Där loggar du in med dit vanliga ID och lösenord för Artportalen och sen är du igång!

När du använder checklistan börjar du med att välja en artgrupp och en närliggande fyndplats/allmän fågellokal, som GPS:en i telefonen hjälper dig att hitta. Checklistan genererar därefter en artlista som bygger på vilka fynd som rapporterats under aktuell vecka de senaste tio åren inom en radie på 30 km. Listan kan kompletteras med fler arter, underarter, hybrider m.m. från den valda artgruppen. Det går också att lägga till fler rader med samma art och på så sätt rapportera både t.ex. sträckande, rastande och häckande i samma lista.

Sveriges Entomologiska förening stödjer kampanjen för Vår Skog.

Sveaskog, som ägs av staten, förvaltar en stor del av Sveriges skogar.
Med kampanjen vill vi uppmana regeringen att ändra Sveaskogs ägardirektiv och se till att bolagets miljöambitioner höjs!

https://varskog.nu kan du också bidra genom att skriva under för Skogen. Gör det!

Den 11 april 1919, ställde ett trettiotal personer upp och bildade föreningen som då fick namnet Entomologiska Klubben i Helsingfors, vilket sedermera år 1922 ändrades till Entomologiska Föreningen i Helsingfors.
Syftet var och är att vara en vetenskaplig förening och befrämja vetenskaplig insektforskning.

Från föreningens hemsida:
”Dagens entomologiska forskning skiljer sig markant från den som utfördes år 1919, och tillgången på information är av helt annan klass. Men därmed har inte Entomologiska Föreningen förlorat sin funktion. Alltjämt behövs ett forum där entomologer från olika delområden kan byta erfarenheter, där amatörer och fackentomologer kan råkas och där nykomlingar kan få råd av längre kommna. Delar av vad föreningen gjorde i början av sin verksamhet sköts numera av andra, men inom entomologin finns utrymme för många.”

Fredagen 25 januari 2019 hålls jubileumsmöte i Naturhistoriska museet, Norra Järnvägsgatan13, Helsingfors, tillsammans med middag. Jubileumsföredrag hålls av Dr. Ulf Gärdenfors (Sverige). Därtill sker publiceringen av föreningens historik och utdelning av jubileumsstipendier (separat utlysning). 

Besök gärna Entomologiska föreningens hemsida och läs mer om deras verksamhet.

Föreningen besöker Station Linné på Öland

Biologer från Lunds universitet har nu visat vilka mekanismer som ger möjlighet för svärmare att parera vindbyar.

Större dagsvärmare Macroglossum stellatarum
Foto: IronChris – Wikipedia. See other versions, CC BY-SA 3.0,

Ögonen räcker inte till när det går fort och fjärilarna snabbt måste svänga och manövrera för att inte kollidera med hinder som dyker upp i deras väg. Istället är det receptorer vid basen på fjärilarnas antenner som ger den information som behövs för att navigera rätt när det till exempel blåser.

Forskarna har studerat arten stor dagsvärmare (Macroglossum stellatarum). Resultaten visar att det bara är mekanosensorisk information från antennreceptorerna som är tillräckligt snabb för att klara av att styra rätt om fjärilen blåser iväg i en vindby. 

Läs mer om forskningsresultaten på Lunds universitets hemsida


Föreningen Sörmlandsentomologerna säljer nu sin bok
”Dagfjärilar i Södermanland – Resultat från inventeringar 2005-2009” till det facila priset 50 kr.

Läs mer om erbjudandet på föreningens hemsida.

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.