Sveriges Entomologiska förening stödjer kampanjen för Vår Skog.

Sveaskog, som ägs av staten, förvaltar en stor del av Sveriges skogar.
Med kampanjen vill vi uppmana regeringen att ändra Sveaskogs ägardirektiv och se till att bolagets miljöambitioner höjs!

https://varskog.nu kan du också bidra genom att skriva under för Skogen. Gör det!

Share →