Biologer från Lunds universitet har nu visat vilka mekanismer som ger möjlighet för svärmare att parera vindbyar.

Större dagsvärmare Macroglossum stellatarum
Foto: IronChris – Wikipedia. See other versions, CC BY-SA 3.0,

Ögonen räcker inte till när det går fort och fjärilarna snabbt måste svänga och manövrera för att inte kollidera med hinder som dyker upp i deras väg. Istället är det receptorer vid basen på fjärilarnas antenner som ger den information som behövs för att navigera rätt när det till exempel blåser.

Forskarna har studerat arten stor dagsvärmare (Macroglossum stellatarum). Resultaten visar att det bara är mekanosensorisk information från antennreceptorerna som är tillräckligt snabb för att klara av att styra rätt om fjärilen blåser iväg i en vindby. 

Läs mer om forskningsresultaten på Lunds universitets hemsida


Share →