Sök
Stäng denna sökruta.

Boken om långhorningar finns fortfarande till försäljning

longhorn_beetles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEF:s fina bok om långhorningar finns fortfarande till salu, och det till det låga priset av 250 kr.

Boken baseras på 57 000 fynd under 200 år av de 118 arterna skalbaggar i familjen Cerambycidae. Datat kommer från 1 400 insektssamlare och från andra publicerade fynd. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt arternas förekomsttrender och åt huruvida deras ökning eller minskning kan härledas till förändringar i markanvändning. Flera nya innovativa metoder har använts för att hantera de troliga fel som uppstår vid studier av museimaterial. I bokens första del presenteras datats och analysernas styrkor och svagheter noggrant. Därefter presenteras varje art med sina populationstrender och förekomster grafiskt. Slutligen sammanfattas de övergripande slutsatserna man kan dra av studien. I ett appendix presenteras också arternas fenologiska data.

Boken är skriven på engelska.

Pris 250 kr

Beställning sker från Entomologisk Tidskrift via pren@sef.nu

Läs mer i reklambroshyren (på engelska). Information in English.

 

 

union-jack 50x28

 

 

Longhorn beetles in Sweden – changes in distribution and abundance over the last two hundred years. Authors: Anders Lindhe, Tobias Jeppsson & Bengt Ehnström. Published in May 2011. 270 pages. It is a special-issue of the journal Entomologisk Tidskrift vol 131 (4). ISSN 0013-886x.

Based on 57000 records of longhorn beetles (Cerambycidae), the distribution and population levels over the last 200 years of all 118 species of longhorn beetles in Sweden are analysed. Data were gathered from 1400 insect collectors and published records. Special attention is drawn to the trends of the species, and whether increases or decreases can be attributed to changes in land use. Several new innovative methods are used to account for the probable biases that occur with records from natural history collections. In the ?rst part of the book the strength and weaknesses of the data and analyses are presented thoroughly. After that each species is presented with population trend and distribution trends presented graphically (see below). Finally, the overall conclusions of the study are drawn. As an Appendix, phenologic data of the species are presented.

Price 250 Swedish Crowns (appr. 28 Euros) + postage.

Order it from Entomologisk Tidskrift on the mailadress pren@sef.nu

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.