Välkommen till NEF!

Vår förenings verksamhetsområde är stort – det täcker större delen av Norrland, från Treriksröset i Norr till Hälsingland i Söder. Vi har träffar med föredrag cirka en gång per månad och ibland exkursioner. Bestämningsservice av insekter i anslutning till träffarna. Inventeringar av den norrländska insektsfaunan. En kurs och ett inventeringsläger genomförs varje år. Innehåll och omfattning bestäms utifrån medlemmarnas intressen.


Vi ger också ut: Medlemsbladet/tidskriften Skörvnöpparn – insekter i Norr med 1 nummer per år.

VÅRPROGRAM 2109

Här kan du ladda ner vårt vårprogram i PDF-format

Föreningsinformation

Föreningens adress:
c/o Sven Hellqvist, Älvtået 4, 903 60 UMEÅ

Styrelse
Andreas Garpebring (ordförande), Kravattvägen 35, 904 40 Röbäck, 070-3252193, agarpebring@hotmail.com
Roger Mugerwa Pettersson (v. orförande), Laxbacken 25, 91583 Robertsfors, 0934-530260 (hem), 070 6465295 (mob), roger.b.pettersson@slu.se
Anders Nilsson (redaktör Skörnöpparn), Mullsjö 258, 914 90 Nordmaling, 0930-720 20, andersnnilsson258@gmail.com
Ylva Nordström (sekreterare), Sörmjöle 153, 905 83 Umeå, 070-5977803, nordstrom.ylva.erika@gmail.com
Sven Hellqvist (kassör), Älvtået 4, 903 60 Umeå, 070-6023756, shellq@telia.com
Julia Pettersson (programansvarig), Geografigränd 14A 1102, 903 20, Umeå, 070-2565166, julia-pettersson@hotmail.com
Folke Gabrielsson (ledamot ), Villavägen 1, 914 41 Rundvik, 0930-21305, Folke.Gabrielsson@vmfnord.se

Medlemsavgifter för 2019
Fullbetalande 100 kr och familjemedlem (utan tidskrift) 20 kr.
Inbetalas på NEFs plusgiro 46 52 88 – 9.

Våra övriga sidor:

NEF-materiel till försäljning

Tidskriften Skörvnöpparn