Föreningens adress:
Norrlands entomologiska förening
c/o Sven Hellqvist, Älvtået 4, 903 60 UMEÅ

Styrelse
Andreas Garpebring (ordförande), Kravattvägen 35, 904 40 Röbäck,
070-3252193, agarpebring@hotmail.com
Roger Mugerwa Pettersson (v. orförande), Laxbacken 25, 91583 Robertsfors,
0934-530260 (hem), 070 6465295 (mob), roger.b.pettersson@slu.se
Anders Nilsson (redaktör Skörnöpparn), Mullsjö 258, 914 90 Nordmaling,
0930-720 20, andersnnilsson258@gmail.com
Ylva Nordström (sekreterare), Sörmjöle 153, 905 83 Umeå,
070-5977803, nordstrom.ylva.erika@gmail.com
Sven Hellqvist (kassör), Älvtået 4, 903 60 Umeå,
070-6023756, shellq@telia.com
Julia Pettersson (webbansvarig), Geografigränd 14A 1102, 903 20, Umeå,
070-2565166, julia-pettersson@hotmail.com
Folke Gabrielsson (programansvarig), Villavägen 1, 914 41 Rundvik,
0930-21305, Folke.Gabrielsson@vmfnord.se

Medlemsavgifter för 2020
Fullbetalande 100 kr och familjemedlem (utan tidskrift) 20 kr.
Inbetalas på NEFs plusgiro 46 52 88 – 9. Ange namn, adress och e-post.
Glöm inte att ange ny adress om du flyttat sen sist.