Yrfän har utgivits sedan 2015. Det är en populärvetenskaplig tidskrift om småkryp (insekter, spindlar och mångfotingar). Yrfän ges ut av Sveriges Entomologiska förening. Tidskriften utkommer med fyra nummer per år. Antalet prenumeranter är ca 1300 (2019).

Ur senaste numret – 4/2019

Intressanta småkrypsfynd
Notiser
Porträttet: Ulf Gärdenfors
Tvestjärtar
Trekantsspindeln jagar med slangbella
Almens & askens död är skalbaggens bröd
Häftig stekel funnen i Östergötland
Äng istället för gräsmatta i Linköping
Aspskimmerfjärilen har anlänt
En sommardag i Halltorps Hage 1979
Sextio år av fynd i trädgården i Getå
Resereportaget: Två veckor i Kittefjäll
Krönikan: Ångestdämpande komockor
Fotografen: David Janglöv
Recensionen: Poesi & magi i Fjärilsmöten
Landskapsinsekten: Västmanland: Asknätfjäril

Köp tidigare utgivna nummer av Yrfän

Årets fyra nummer kostar 50 kr styck (plus porto) och äldre nummer 25 kr (plus porto). Portot är i nuläget 25 kr/tidning
Beställ genom att sätta in pengar på SEF:s Plusgiro 66047-2 eller betala via Swish (se ovan) och ange vilka nummer (t ex 2017: 1-4; plus porto för fyra tidningar 100 kr; summa = 200 kr) du vill ha, ditt namn och din adress i meddelandefältet. Observera att några nummer är slut (se http://www.sef.nu/yrfan-innehall/ för vilka nummer som finns).