Yrfän har utgivits sedan 2015. Det är en populärvetenskaplig tidskrift om småkryp (insekter, spindlar och mångfotingar). Yrfän ges ut av Sveriges Entomologiska förening. Tidskriften utkommer med fyra nummer per år. Antalet prenumeranter är ca 1300 (2019).

Ur senaste numret – 1/2020

Intressanta småkrypsfynd
Notiser
Porträttet: Mats Jonsell
Sandjägare – blixtsnabba rovdjur
Vintermyggorna svärmar i kylan
Blomster och bäddar för hotade vildbin
Vinteraktiva stickmyggor
Blommor för pollinatörer i slättlandskapet
Stor mångfald vid anlagda dagvattendammar
Sök stipendier för entomologiska studier
Resereportaget: Trollsländor i Marocko
Krönikan: Nycklar är lycka
Fotografen: Erik Svensson
Recensionen: Storfjärilsbibel i ny version
Landskapsinsekten: Småland: Bålgeting

Köp tidigare utgivna nummer av Yrfän

Årets fyra nummer kostar 50 kr styck (plus porto) och äldre nummer 25 kr (plus porto). Portot är i nuläget 25 kr/tidning.

Beställ genom att sätta in pengar på SEF:s Plusgiro 66047-2 eller via Swish nr 123 48 36 995. Ange vilka nummer du vill ha (t ex 2017: 1-4 à 25 kr /st; plus porto för fyra tidningar 100 kr; summa = 200 kr). Ange också ditt namn och din adress i meddelandefältet. Observera att några nummer nu är slutsålda. Se http://www.sef.nu/yrfan-innehall/ för vilka nummer som finns).

Här kan du också beställa Yrfän i trädgården – vårt specialnummer om småkryp i trädgården.