Entomologisk Tidskrift Volym 81 – år 1960
Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Lars Brundin, Lund
Redaktör: Lars Brundin, Lund
Tryckeri: Carl Bloms Boktryckeri A.-B. Lund
ISSN 0013-886x
Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid 1-52, 19 april 1960;
Nr 3-4, sid 53-148, 30 december 1960.

Klefbeck, E. 1960. In memoriam Oscar Sjöberg. Entomologisk tidskrift vol. 81 (1-2), s. 1-2. 1-2
Palm, T. 1960. Entomologiskt från ekskogar och karstland i Istrien. Entomologisk tidskrift vol. 81 (1-2), s. 3-10. 3-10
Wahlgren, E. 1960. Cecidiologiska anteckningar. XII. Entomologisk tidskrift vol. 81 (1-2), s. 11-21. 11-21
Smetana, A. 1960. Eine neue Art der Gattung Thinobius Kiesw. aus dem Mittelmeergebiet (Co!., Staphylinidae). Entomologisk tidskrift vol. 81 (1-2), s. 22-24. 22-24
Erlandsson, S. 1960. The occurrence of Megachile argentata F. and rotundata F. in the Scandinavian countries (Hym.). Entomologisk tidskrift vol. 81 (1-2), s. 25-29. 25-29
Borg, Å. 1960. Tricholaba trifolii Rübs. (Dipt., Cecidomyidae) a gall-maker on red clover. Entomologisk tidskrift vol. 81 (1-2), s. 30-34. 30-34
Gaunitz, S. 1960. Syrphidenstudien III (Dipt.). Entomologisk tidskrift vol. 81 (1-2), s. 35-44. 35-44
Nemenz, H. 1960. lxodoidea: Argasidae. Contribution á l’étude de la faune d’Afghanistan. 18. Entomologisk tidskrift vol. 81 (1-2), s. 45-47. 45-47
Smärre meddelanden och notiser Entomologisk tidskrift vol. 81 (1-2), s. 48-51. 48-51
Lindgren, L. A. H. 1960. Anteckningar om insektfaunan på Småländska höglandet vid Tranås. II. Lokal massförekomst av eldskinnbaggen Pyrrhocoris apterus L. Entomologisk tidskrift vol. 81 (1-2), s. 48-49. 48-49
Lindgren, L. A. H. 1960. Tranås. III. Om nattlig aktivitet hos Dromius quadrimaculatus L. (Co!. Carabidae). Entomologisk tidskrift vol. 81 (1-2), s. 49-51. 49-51
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 81 (1-2), s. 52. 52
Brinck, P. and Froelich, C. G. 1960. The reproductive organs of the Plecopteron Isoperla grammatica (Poda, 1761). Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 53-62. 53-62
Torstenius, S. 1960. Några anteckningar rörande Europas Nycteola Hb. (Sarrothripus Curt.) (Lep. Noctuidae)  Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 63-73. 63-73
Collenette, C. L. 1960. Entomological Results from the Swedish Expedition 1934 to Burma and British India. Lepidoptera Heteroeera: Lymantriidae, collected by Dr. René Malaise in Burma. Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 74-76. 74-76
Mentzer, E. von 1960. Ueber die Spezifizität von Erebia neleus Frr. und Erebia aquitania Frhst. (Lep., Satyridae). Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 77-90. 77-90
Källkvist, B. 1960. Storfjärilfaunan i Järfälla. Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 91-97. 91-97
Palm, T. 1960. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggars biologi och systematik. 36-38. Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 98-107. 98-107
Lundberg, S. 1960. Bidrag till kännedomen om svenska Coleoptera. 3. Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 108-112. 108-112
Schweiger, H. 1960. Colon (s.str.) sinense n.sp. Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 113. 113
Butovitsch, P. 1960. Carphoborus teplouchovi Spess., eine für Fennoskandien neue Borken-käferart. Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 114-115. 114-115
Ossiannilsson, F. 1960. On the Host Plants of certain Trioza Species (Hom. Psyll.). Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 116. 116
Stroyan, H. L. G. 1960. A new species of Dysaphis Börner (Hom. Aphidoidea) from Sweden. Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 117-122. 117-122
Erlandsson, S. 1960. Notes on Hymenoptera. I. Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 123-130. 123-130
Burghele, A. D. 1960. Nene Beiträge zur Kenntnis der Dacnusinen (Hymenoptera. Braconidae). Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 131-139. 131-139
Heqvist, K. –J. 1960. Notes on Macromesus Walk. (Hym. Chaleidoidea, Pteromalidae) and description of a new species. Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 140-143. 140-143
Brundin, L. 1960. In memoriam August Thienemann Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 144-146. 144-146
Smärre meddelanden och notiser Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 147-149. 147-149
Dahlgren, G. 1960. Podistra rufotestacea Letzn. och pilosa Payk. Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 147. 147
Hedström. L. 1960. För Sverige nya Diptera Brachycera. Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 147-149. 147-149
Recension/Book review: Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 150-155. 150-155
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 156. 156
Innehåll/ContentsEntomologisk tidskrift vol. 81 157