Entomologisk Tidskrift Volym 89 – år 1968
Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Lars Brundin, Lund
Redaktör: Lars Brundin, Lund
Tryckeri: Carl Bloms Boktryckeri A.-B. Lund
ISSN 0013-886x
Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid 1-136, 10 augusti 1968;
Nr 3-4, sid 137-282, 31 december 1968.

 

Lundberg, S. 1968. Gällande fridlysningsbestämmelser för insekter Entomologisk tidskrift vol. 89 (1-2), s. 1-2. 1-2
Tjeder, B. 1968. The genus Mucroberotha Tjed. and its systematic position (Neuroptera) Entomologisk tidskrift vol. 89 (1-2), s. 3-18. 3-18
Dahl, R. 1968. De svenska Hydrellia-arterna (Diptera: Ephydridae) Entomologisk tidskrift vol. 89 (1-2), s. 19-24. 19-24
Lekander, B. 1968. The number of larval instars in some bark beetle species Entomologisk tidskrift vol. 89 (1-2), s. 25-34. 25-34
Hedqvist, K.-J.:  1968. Notes on the Trigonoderus-group (Hym., Chalcidoidea) Entomologisk tidskrift vol. 89 (1-2), s. 35-63. 35-63
Ehnström, B. 1968. Anteckningar om några svenska vivlars biologi (Col., Curculionidae) Entomologisk tidskrift vol. 89 (1-2), s. 64-68. 64-68
Lundberg, S. 1968. Stenus receptus L. Bck synonym till S. proditor Er., och Xyletinus grönblomi Y. Kangas synonym till X. fibyensis Lundbl. Entomologisk tidskrift vol. 89 (1-2), s. 69-70. 69-70
Lundberg, S. och Ehnström, B. 1968. Anommatus 12-striatus Müll. och A. diecki Rtt., två för Sverige nya skalbaggar (Col., Colydiidae) Entomologisk tidskrift vol. 89 (1-2), s. 71-73. 71-73
Lundberg, S. och Olsson F. 1968. Fem för Sverige nya vivlar (Col., Curculionidae) Entomologisk tidskrift vol. 89 (1-2), s. 74-76. 74-76
Heinrich, G. H. 1968. Burmesische Ichneumoninae IV Entomologisk tidskrift vol. 89 (1-2), s. 77-106. 77-106
Lekander, B. 1968. A description of the larva of Eremotes elongatus Gyll. (Col. Curc.) and a comparison between this and the Hylastes larvae (Col. Scol.) Entomologisk tidskrift vol. 89 (1-2), s. 107-110. 107-110
Kronestedt, T. 1968. Notes on the Swedish species of the genus Centromerus F. Dahl (Araneae, Linyphiidae) Entomologisk tidskrift vol. 89 (1-2), s. 111-127. 111-127
Larsson, A. 1968. Storfjärilar infångade i området norr om Satisjaure Pätsatsjaure i Lule Lappmark 1957-1960 Entomologisk tidskrift vol. 89 (1-2), s. 128-130. 128-130
Recension/Book review:  Entomologisk tidskrift vol. 89 (1-2), s. 131-134. 131-134
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 89 (1-2), s. 135. 135
Tjeder, B. 1968. A new Wesmaelius from Central Asia (Neuroptera, Hemerobiidae) Entomologisk tidskrift vol. 89 (3-4), s. 137-140. 137-140
Tjeder, B. 1968. Coniopteryx cerata Hagen, 1858, further description and lectotype designation (Neuroptera, Coniopterygigae) Entomologisk tidskrift vol. 89 (3-4), s. 141-146. 141-146
Lyneborg, L. 1968. On the genus Dialineura Rondani, 1856 (Diptera, Therevidare) Entomologisk tidskrift vol. 89 (3-4), s. 147-172. 147-172
Erlandsson, S. 1968. The occurrence of the solitary wasp Pterochilus phaleratus Panz. in the Scandinavian countries (Hym., Eumenidae) Entomologisk tidskrift vol. 89 (3-4), s. 173-176. 173-176
Anufriev, G. A. 1968. Study of the genus Rhytidodus Fieb. (Homoptera, Auchenorrhyncha) with description of two new species from the Sovjet Union Entomologisk tidskrift vol. 89 (3-4), s. 177-187. 177-187
Pettersson, J. 1968. Description of the males of Acyrtisiphon caluulus Oss. (Hem.: Hom.) Entomologisk tidskrift vol. 89 (3-4), s. 188-191. 188-191
Lindqvist, E. 1968. Vier neue Blattwespen aus Schweden (Hymenoptera, Symphyta) Entomologisk tidskrift vol. 89 (3-4), s. 192-196. 192-196
Heinrich, G. H. 1968. Burmesische Ichneumoninae V Entomologisk tidskrift vol. 89 (3-4), s. 197-228. 197-228
Bruce, N. 1968. De nordiska arterna till koleoptersläktet Bagous (Curculionidae) jämte bestämningstabell Entomologisk tidskrift vol. 89 (3-4), s. 229-241. 229-241
Lundberg, S. 1968. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 11 Entomologisk tidskrift vol. 89 (3-4), s. 242-247. 242-247
Palm, T. 1968. Eine neue Schistoglossa-Art aus Schweden (Col., Staphylinidae, Aleocharinae) Entomologisk tidskrift vol. 89 (3-4), s. 248-249. 248-249
Nyholm, T. 1968. Neue paläarktische Arten der Gattung Cyphon Payk. IV. Studien über die Familie Helodidae. IX Entomologisk tidskrift vol. 89 (3-4), s. 250-254. 250-254
Dahlgren, G. 1968. Beiträge zur Kenntnis der Gattung Saprinus (Col. Histeridae) III Entomologisk tidskrift vol. 89 (3-4), s. 255-268. 255-268
Edler, A. 1968. Ectoparasitic mites (Acarina: Parasitiformes) from small mammals from the Tärnasjö and Ammarnäs areas in Swedish Lapland Entomologisk tidskrift vol. 89 (3-4), s. 269-277. 269-277
Gaunitz, S. 1968. Einige Funde von Tipuliden und Limoniiden (Dipt.) auf der Insel Korsika Entomologisk tidskrift vol. 89 (3-4), s. 278. 278
Recension/Book review:  Entomologisk tidskrift vol. 89 (3-4), s. 279-281. 279-281
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 89 (3-4), s. 282. 282
Innehåll/Contents i Entomologisk Tidskrift vol. 89 (1968). Entomologisk tidskrift vol. 89 (3-4), s. 283-285. 283-285