Nilsson, A.N.: Carl Bertil Gaunitz – liv och text, s. 1-22

Nilsson, A.N.: Med Lusidor Pupplund alias Rolf Blomberg i Nya Småland, s. 23-28

Nilsson, A.N.: Syrsologins grunder, s. 29-35

Forshage, M.: Entomologin och livet, eller rättfärdigandesjukan, s. 36-38

Nilsson, A.N.: Mi-Go och Shannais insekter som artropoida inslag i H.P. Lovecrafts mytbildningar, s. 39-44

Mugerwa Pettersson, R.: Några insektsfynd från Mellanbygden, s. 45-48