Entomologbladet Volym 2, 1938

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: O. Lundblad, Stockholm
Redaktör: O. Lundblad, Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
Utgivningsdatum: Nr 1-2, sid 1-32, 10 maj 1938; Nr3-4, sid 33-62, 5 dec. 1938

Roman, A. 1938. Parasitstekel-lokaler. Entomologbladet vol. 2 (1-2), s. 1-7. 1-7
Palm, Thure 1938. Något om dödande, magasinering och preparering av skalbaggar. Entomologbladet vol. 2 (1-2), s. 7-16. 7-16
Jansson, Anton 1938. Kompletteringsboken till Reitters ”Fauna Germanica”. Entomologbladet vol. 2 (1-2), s. 16-19. 16-19
Wirén, Einar 1938. Från ungdomsåren. Entomologbladet vol. 2 (1-2), s. 19-22. 19-22
Johansson, Karl Erik 1938. I vattenspindelns rike. Entomologbladet vol. 2 (1-2), s. 23-27. 23-27
Johansson, Karl Erik 1938. Vargspindelns barnkammare. Entomologbladet vol. 2 (1-2), s. 28-32. 28-32
Lindroth, Carl H. 1938. Vita fläckar på Sveriges skalbaggskarta. Entomologbladet vol. 2 (3-4), s. 33-38. 33-38
Hanson, Bror H. 1938. Insekt-akvariet. Entomologbladet vol. 2 (3-4), s. 38-47. 38-47
Gaunitz, Sven 1938. Entomologiska erinringar från Lappland. Entomologbladet vol. 2 (3-4), s. 47-51. 47-51
Jansson, Anton 1938. Kyrkogårdarnas skalbagge. Entomologbladet vol. 2 (3-4), s. 51-53. 51-53
Ekwall, Nils-Arvid 1938. Etiketter för insektsamlare. Entomologbladet vol. 2 (3-4), s. 53-55. 53-55
Tunblad, Bror 1938. Något om insektsamling vintertid. Entomologbladet vol. 2 (3-4), s. 55-58. 55-58
Hanson, Bror H. 1938. Om Hepialus hecta L. Entomologbladet vol. 2 (3-4), s. 58-61. 58-61
Innehåll. Entomologbladet vol. 1 (3-4), s. 62. 62

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.