Sök
Stäng denna sökruta.

Fridlysta insekter och spindlar i Sverige

Cirka 585 av de cirka 50 000 kända växt- och djurarterna i Sverige är fridlysta i hela landet. Alla orkidéer, groddjur, kräldjur, fladdermöss och vilda fåglar är fridlysta och dessutom 31 arter av de ryggradslösa djuren bland insekter och spindlar. Ytterligare 43 växt- och djurarter är fridlysta i vissa län, däribland Nordlig blombock Leptura nigripes som är fridlyst i Västmanlands och Uppsala län.. De regler som anger vilka arter som är fridlysta finns i artskyddsförordningen (2007:845).

SEF föreslog ett frivilligt tidsbegränsat insamlingsförbud för kronärtsblåvinge Plebejus argyrognomon och veronikanätfjäril Melitaea britomartis vid årsstämman 17 juni 2006. Stämman beslutade att rekommendera Sveriges entomologer att respektera ett insamlingsstopp för veronikanätfjäril, och kronärtsblåvinge  under perioden 2006 – 2010.

 

Om du vill läsa mer om resp. art så går du till www.artfakta.se och söker vidare. Där kan du hitta en mängd information om många arter – inte bara de fridlysta.
För de arter som är markerade med * gäller vissa undantag från fridlysningsreglerna. Läs mer om det i på www.artfakta.se under rubriken Artskydd. Vill du läsa mer om våra nationella fridlysningar rekommenderas Naturvårdsverkets hemsida.

    Status i svensk rödlista Status i global rödlista Bern- konvention Artskydds- förordning CITES
Fjärilar            
Apollofjäril  Parnassius apollo   NT VU x Bil. 1 Bil. A
Asknätfjäril  Euphydryas maturna   EN DD x Bil. 1  
Brun gräsfjäril  Coenonympha hero *   NT   x Bil. 1  
Dårgräsfjäril  Lopinga achine   NT   x Bil. 1  
Mnemosynefjäril  Parnassius mnemosyne    EN   x Bil. 1  
Svartfläckig blåvinge  Maculinea arion   NT LR/nt x Bil. 1  
Violett guldvinge Lycaena helle         Bil. 1  
Väddnätfjäril  Euphydryas aurinia   VU   x Bil. 1, 2  
             
Skalbaggar            
Bokskogslöpare  Carabus intricatus   VU LR/nt   Bil. 1, 2  
Bred gulbrämad dykare  Dytiscus latissimus *   LC VU x  Bil. 1  
Bred paljettdykare  Graphoderus bilineatus *   LC   x  Bil. 1  
Cinnoberbagge  Cucujus cinnaberinus   EN   x  Bil. 1  
Ekfjällknäppare  Lacon querceus    CR     Bil. 1, 2  
Ekhjärtknäppare  Cardiophorus gramineus   CR     Bil. 1, 2  
Ekoxe  Lucanus cervus   LC   x  Bil. 1, 2 Bil. C
Eksavknäppare  Reitterelater dubius    CR     Bil. 1, 2  
Läderbagge  Osmoderma eremita   NT VU x Bil. 1 (prioriterad)  
Nordlig blombock Leptura nigripes         Bil. 2 (se_ovan)  
Rödhalsad brunbagge Phryganophilus ruficollis         Bil. 1  
Skimlig fjällknäppare  Lacon lepidopterus    RE     Bil. 1, 2  
Stor ekbock Cerambyx cerdo   CR VU x  Bil. 1  
Större barkplattbagge Pytho kolwensis         Bil. 1  
             
Trollsländor            
Citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis *   LC   x  Bil. 1  
Grön flodtrollslända  Ophiogomphus cecilia   EN   x  Bil. 1  
Grön mosaiktrollslända  Aeshna viridis *   LC LR/nt x Bil. 1  
Pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons *   LC   x Bil. 1  
Bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis  *   LC   x Bil. 1  
Tundratrollslända Somatochlora sahlbergi   NT  ? ? ?  
Steklar            
Hårig dolkstekel  Scolia hirta   VU     Bil. 1, 2  
             
Spindlar            
Nyckepigespindel Eresus sandaliatus   EN        

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.