Inbjudan till det 24:e Svenska entomologmötet i Skåne 7-9 juni 2013

Mötet hålls på den historiskt intressanta Ivön som även är Skånes största ö och klassisk mark för geologer, botaniker och entomologer. Läs mer i PDF-inbjudan