Det har tyvärr blivit en felaktig hantering i redaktionen gällande korrekturet för artikeln ”Unik insektsfauna i varma lerbranter i Sundvik i västra Skåne” av Fritz m.fl. i ET nr. 2, 2019 (volym 140) på sidorna 107-132. Det har gjort att vissa resultat och analyser för främst skalbaggar inte visas korrekt. Vi ber om ursäkt för detta och publicerar därför den rättade versionen av artikeln digitalt.

Här hittar du artikeln.

Share →