Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 001, 1880

Entomologisk Tidskrift Volym 01 – år 1880

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Jacob Spångberg, Stockholm
Redaktör: Jacob Spångberg, Stockholm
Tryckeri: Central-tryckeriet, Stockholm
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-52, 1880
Nr 2, sid 53-112, 1880
Nr 3-4, sid 113-217, 1880

Spångberg, J. 1880. Förord. Entomologisk tidskrift vol. 1 (1), s. 1-2. 1-2
Spångberg, J. 1880. Species Scandinaviae Anartae generis Noctuarum. Entomologisk tidskrift vol. 1 (1), s. 3-15. 3-15
Wallengren, H. D. J. 1880. Öfversigt af Skandinaviens arter af Dipteragruppen Phasinae. Entomologisk tidskrift vol. 1 (1), s. 16-21. 16-21
Holmgren, Aug. Emil 1880. Adnotationes ad ”Ichneumonologiam Suecicam”. Entomologisk tidskrift vol. 1 (1), s. 22-32. 22-32
Aurivillius, Chr. 1880. Om en nyligen återfunnen svensk nattfjäril. Entomologisk tidskrift vol. 1 (1), s. 32-39. 32-39
Schöyen, W. M. 1880. Om furuspinderens (Eutrichia pini) Opträden i Norge i Aarene 1812-16. Entomologisk tidskrift vol. 1 (1), s. 39-42. 39-42
Sandahl, Oskar Th. 1880. En entomologisk utflygt till ”Östra Stäket” å Wermdön. Entomologisk tidskrift vol. 1 (1), s. 42-50. 42-50
Resumes på franska. Entomologisk tidskrift vol. 1 (1), s. 51-52. 51-52
Wallengren, H. D. J. 1880. Skandinaviens arter af Tineidgruppen Plutellidae. Entomologisk tidskrift vol. 1 (2), s. 53-63. 53-63
Wallengren, H. D. J. 1880. Om Skandinaviens arter af familjen Phryganeidae. Entomologisk tidskrift vol. 1 (2), s. 64-75. 64-75
Holmgren, Aug. Emil 1880. Adnotationes ad ”Ichneumonologiam Suecicam” fortsättning. Entomologisk tidskrift vol. 1 (2), s. 76-87. 76-87
Holmgren, Aug. Emil 1880. Bladminerande fluglarver på våra kulturväxter. Entomologisk tidskrift vol. 1 (2), s. 88-90. 88-90
Spångberg, J. 1880. Mélanges Lepidoptérologiques. Entomologisk tidskrift vol. 1 (2), s. 91-93. 91-93
Spångberg, J. 1880. Sur quelques especes Européenes de la Sous-famille des Psocines. Entomologisk tidskrift vol. 1 (2), s. 94-98. 94-98
Thedenius, K. Fr. 1880. Bidrag till Skandinaviens fjärilsfauna. Entomologisk tidskrift vol. 1 (2), s. 99-101. 99-101
Ekeberg, H. J. 1880. Om insektfångst ombord på fartyg från främmande land. Entomologisk tidskrift vol. 1 (2), s. 101-103. 101-103
Lindequist, C. 1880. Dagfjärilsfaunan på en fläck af mellersta Skåne. Entomologisk tidskrift vol. 1 (2), s. 104-107. 104-107
Aurivillius, Chr. 1880. Svensk-Norsk entomologisk literatur 1878-79. Entomologisk tidskrift vol. 1 (2), s. 107-110. 107-110
Resumes på franska. Entomologisk tidskrift vol. 1 (2), s. 111-112. 111-112
Reuter, O. M. 1880. Finlands och den Skandinaviska halföns Hemiptera Heteroptera. Entomologisk tidskrift vol. 1 (3-4), s. 113-145. 113-145
Spångberg, J. 1880. Compte-rendu des Travaux des entomologistes au 12″ congres des naturalistes Scandinaves a Stockholm en 1880. Entomologisk tidskrift vol. 1 (3-4), s. 146-177. 146-177
Schöyen, W. M. 1880. Coleopterologiske notiser. Entomologisk tidskrift vol. 1 (3-4), s. 177-185. 177-185
Reuter, O. M. 1880. Till Gastrodes abietis (Linn.) lefnadshistoria. Entomologisk tidskrift vol. 1 (3-4), s. 185-188. 185-188
Holmgren, Aug. Emil 1880. För Kulturväxterna skadliga insekter, Rättikeflugan (Aricia floralis Zett.). Entomologisk tidskrift vol. 1 (3-4), s. 189-191. 189-191
Wångdahl, A. 1880. Fyndorter å mer eller mindre sällsynta svenska skalbaggar. Entomologisk tidskrift vol. 1 (3-4), s. 192-196. 192-196
Thedenius, K. Fr. 1880. Bidrag till kännedomen om Skandinaviens fjärilsfauna. Entomologisk tidskrift vol. 1 (3-4), s. 196-198. 196-198
Spångberg, J. 1880. Smärre meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 1 (3-4), s. 198-200. 198-200
Reuter, O. M. 1880. Från Dalarö i september (1880). Entomologisk tidskrift vol. 1 (3-4), s. 201-208. 201-208
Budde-Lund, G. 1880. Dansk entomologisk literatur 1878-1879. Entomologisk tidskrift vol. 1 (3-4), s. 209. 209
Bergroth, E. 1880. Finsk entomologisk literatur 1878-1879. Entomologisk tidskrift vol. 1 (3-4), s. 209-210. 209-210
Resumes på franska. Entomologisk tidskrift vol. 1 (3-4), s. 211-217. 211-217
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 1 (3-4), s. I – VII. I – VII

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.