Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 002, 1881

Entomologisk Tidskrift Volym 02 – år 1881

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Jacob Spångberg, Stockholm
Redaktör: Jacob Spångberg, Stockholm
Tryckeri: Central-tryckeriet, Stockholm
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-60, 1881
Nr 2, sid 61-118, 1881
Nr 3, sid 119-176, 1881
Nr 4, sid 177-220, 1881

Sandahl, Oskar Th. 1881. Den Entomologiska föreningen i Stockholm under dess första arbetsår 1880. Entomologisk tidskrift vol. 2 (1), s. 1-8. 1-8
Wallengren, H. D. J. 1881. Coleoptera Transvaaliensia. Bidrag till kännedom om Transvaallandets i S. Afrika Coleopter-Fauna. Entomologisk tidskrift vol. 2 (1), s. 9-22. 9-22
Spångberg, J. 1881. Species novas vel minus cognitas Gyponae generis Homopterorum descripsit. Entomologisk tidskrift vol. 2 (1), s. 23-38. 23-38
Aurivillius, Chr. 1881. Om en samling fjärilar från Gaboon. Entomologisk tidskrift vol. 2 (1), s. 38-47. 38-47
Holmgren, E. A. (j:or) och Zetterlund, G. 1881. En parasit hos Vanessa C-album. Entomologisk tidskrift vol. 2 (1), s. 48-50. 48-50
P. v. M. 1881. Några ord om ollonborrarne och sädesknäpparne samt den skada de förorsaka. Entomologisk tidskrift vol. 2 (1), s. 51-53. 51-53
Resumes på franska. Entomologisk tidskrift vol. 2 (1), s. 54-60. 54-60
Sandahl, Oskar Th. 1881. Gåfvor till Entomologisk Föreningens Bibliotek under 1880 och förteckning Öfver de lärda Samfund och Entomologiska Föreningar samt enskilda utgifvare, hvilka hafva lemnat sina publikationer i utbyte mot Entomologisk Tidskrift. Entomologisk tidskrift vol. 2 (1), s. I – VIII. I – VIII
Aurivillius, Chr. 1881. Förteckning öfver den Entomologiska Föreningens i Stockholm medlemmar under år 1880. Entomologisk tidskrift vol. 2 (1), s. VIII – XII. VIII – XII
Reuter, O. M. 1881. Finlands och den Skandinaviska halföns Hemiptera-Heteroptera (forts.). Entomologisk tidskrift vol. 2 (2), s. 61-93. 61-93
Wallengren, H. D. J. 1881. Genera nova Tinearum. Entomologisk tidskrift vol. 2 (2), s. 94-97. 94-97
Dahm, O. E. L. 1881. Några iakttagelser rörande getingar. Entomologisk tidskrift vol. 2 (2), s. 97-100. 97-100
Enell. H. 1881. Fosforescensen hos Lysmasken. Entomologisk tidskrift vol. 2 (2), s. 101-103. 101-103
Thedenius, K. Fr. 1881. Bidrag till kännedom om Skandinaviens Fjärilsfauna. Entomologisk tidskrift vol. 2 (2), s. 104-108. 104-108
Aurivillius, Chr. 1881. Svensk-norsk entomologisk literatur 1880. Entomologisk tidskrift vol. 2 (2), s. 109-113. 109-113
Bergroth, E. 1881. Finsk entomologisk literatur 1880. Entomologisk tidskrift vol. 2 (2), s. 113-114. 113-114
Budde-Lund, G. 1881. Dansk entomologisk literatur 1880. Entomologisk tidskrift vol. 2 (2), s. 114. 114
Resumes på franska. Entomologisk tidskrift vol. 2 (2), s. 115-118. 115-118
Schöyen, W. M. 1881. Ueber einigen neue Schmetterlings-varietäten aus dem arktischen Norwegen. Entomologisk tidskrift vol. 2 (3), s. 119-124. 119-124
Wallengren, H. D. J. 1881. Skandinaviens med ögonlock försedda Tineider (Tineae operculatae). Entomologisk tidskrift vol. 2 (3), s. 124-136. 124-136
Wallengren, H. D. J. 1881. Skandinaviens Conchylididae. Entomologisk tidskrift vol. 2 (3), s. 137-144. 137-144
Reuter, O. M. 1881. Till kännedom om Skandinaviens Psylloder. Entomologisk tidskrift vol. 2 (3), s. 145-172. 145-172
Lampa, Sven 1881. Några anmärkningar om Leptura qvadripustulata Fabr. Entomologisk tidskrift vol. 2 (3), s. 173-174. 173-174
Resumes på franska. Entomologisk tidskrift vol. 2 (3), s. 174-176. 174-176
Wallengren, H. D. J. 1881. Revision af Skandinaviens Tipulidee. Entomologisk tidskrift vol. 2 (4), s. 177-208. 177-208
Sandahl, Oskar Th. 1881. Smärre meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 2 (4), s. 209-215. 209-215
Schöyen, W. M. 1881. Bemaerkningar angaaende de i Staudinger Wocke´s katalog opförte variationer af Caradrina quadripunctata F. Entomologisk tidskrift vol. 2 (4), s. 216-219. 216-219
Resumes på franska. Entomologisk tidskrift vol. 2 (4), s. 219-220. 219-220
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 2 (4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.