Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 003, 1882

Entomologisk Tidskrift Volym 03 – år 1882

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Jacob Spångberg, Stockholm
Redaktör: Jacob Spångberg, Stockholm
Tryckeri: Central-tryckeriet, Stockholm
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid 1-104, 1882
Nr 3, sid 105-162, 1882
Nr 4, sid 163-216, 1882

Sandahl, Oskar Th. 1882. Den Entomologiska föreningen i Stockholm under dess andra arbetsår 1881. Entomologisk tidskrift vol. 3 (1-2), s. 1-6. 1-6
Sandahl, Oskar Th. 1882. Entomologiska föreningens i Stockholm förhandlingar vid sammankomsten den 4 mars 1882 Entomologisk tidskrift vol. 3 (1-2), s. 7-8. 7-8
Sandahl, Oskar Th. 1882. Nekrolog, Niklas Westring. Entomologisk tidskrift vol. 3 (1-2), s. 9-12. 9-12
Sandahl, Oskar Th. 1882. Meddelande om Zerene hyale L. Entomologisk tidskrift vol. 3 (1-2), s. 12. 12
Wallengren, H. D. J. 1882. Revision af Skandinaviens Tipulidae (forts.). Entomologisk tidskrift vol. 3 (1-2), s. 13-30. 13-30
Aurivillius, Chr. 1882. Orchestes populi L. såsom skadedjur. Entomologisk tidskrift vol. 3 (1-2), s. 30. 30
Lampa, Sven 1882. Hadena unanimis Tr. funnen i Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 3 (1-2), s. 31-32. 31-32
Schöyen, W. M. 1882. Bemaerkningar over Lycaena ArgusAegon-gruppen. Entomologisk tidskrift vol. 3 (1-2), s. 33-62. 33-62
Reuter, O. M. 1882. Hemipterologiska meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 3 (1-2), s. 63-64. 63-64
Reuter, O. M. 1882. Finlands och den Skandinaviska halföns Hemiptera-Heteroptera (forts.). Entomologisk tidskrift vol. 3 (1-2), s. 65-81. 65-81
Thedenius, K. Fr. 1882. Om Cidaria olivata W. V. Entomologisk tidskrift vol. 3 (1-2), s. 81-82. 81-82
Meinert, Fr. 1882. Om retractile antenner hos en dipter-larve, Tanypus. Entomologisk tidskrift vol. 3 (1-2), s. 83-86. 83-86
Holmgren, Aug. Emil 1882. Några iakttagelser rörande Simyra albovenosa Goez (De Geer) och en hos densamma funnen parasitstekel. Entomologisk tidskrift vol. 3 (1-2), s. 87-89. 87-89
Bergroth, E. 1882. Finsk entomologisk literatur 1881. Entomologisk tidskrift vol. 3 (1-2), s. 90. 90
Aurivillius, Chr. och Schöyen, W. M. 1882. Svensk-norsk entomologisk literatur 1881. Entomologisk tidskrift vol. 3 (1-2), s. 91-93. 91-93
Resumes på franska. Entomologisk tidskrift vol. 3 (1-2), s. 94-104. 94-104
Reuter, O. M. 1882. Finlands och den Skandinaviska halföns Hemiptera-Heteroptera (forts.). Entomologisk tidskrift vol. 3 (3), s. 105-121. 105-121
Aurivillius, Chr. 1882. Om Trochilium melanocephalum (Dalm.). Entomologisk tidskrift vol. 3 (3), s. 121-122. 121-122
Sandahl, Oskar Th. 1882. Entomologiska föreningens sammankomst den 29 april 1882. Entomologisk tidskrift vol. 3 (3), s. 123-126. 123-126
Stolpe, Hjalmar 1882. Förteckning öfver svenska myror, preliminärt meddelande. Entomologisk tidskrift vol. 3 (3), s. 127-151. 127-151
Spångberg, J. 1882. Om Parnassius Mnemosyne L. Entomologisk tidskrift vol. 3 (3), s. 152. 152
Reuter, O. M. 1882. Entomologiska meddelanden från Societas´pro fauna et flora fennica sammanträden 1880 och 1881. Entomologisk tidskrift vol. 3 (3), s. 153-156. 153-156
Spångberg, J. 1882. Nekrolog öfver August Wilhelm Malm. Entomologisk tidskrift vol. 3 (3), s. 157-159. 157-159
Resumes på franska Entomologisk tidskrift vol. 3 (3), s. 160-162. 160-162
Reuter, O. M. 1882. Finlands och den Skandinaviska halföns Hemiptera-Heteroptera (forts.). Entomologisk tidskrift vol. 3 (4), s. 163-172. 163-172
Wallengren, H. D. J. 1882. Förteckning på de Ephemerider som hittills blifvit funna på skandinaviska halfön. Entomologisk tidskrift vol. 3 (4), s. 173-178. 173-178
Möller, G. Fr. 1882. Novae Hymenopterorum species descriptae. Entomologisk tidskrift vol. 3 (4), s. 179-181. 179-181
Möller, G. Fr. 1882. Bidrag till kännedomen om parasitlifvet i galläpplen och dylika bildningar. Entomologisk tidskrift vol. 3 (4), s. 182-186. 182-186
Sahlberg, John 1882. Synonymiska anmärkningar till nordiska Coleoptera. Entomologisk tidskrift vol. 3 (4), s. 187-190. 187-190
Reuter, O. M. 1882. Hemipterologiska meddelanden II. Entomologisk tidskrift vol. 3 (4), s. 191-194. 191-194
Sandahl, Oskar Th. 1882. Entomologiska föreningens sammankomster den 30 sept. och 14 dec. 1882. Entomologisk tidskrift vol. 3 (4), s. 195-203. 195-203
Resumes på franska. Entomologisk tidskrift vol. 3 (4), s. 204-216. 204-216
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 3 (4), I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.