Search
Close this search box.

Entomologisk Tidskrift Vol. 005, 1884

Entomologisk Tidskrift Volym 05 – år 1884

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Jacob Spångberg, Stockholm
Redaktör: Jacob Spångberg, Stockholm
Tryckeri: Central-tryckeriet, Stockholm
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid 1-93, 1884
Nr 3, sid 95-172, 1884
Nr 4, sid 173-232, 1884

Sörensen, W. 1884. Traek af nogle sydamerikanske insekters biologi. Entomologisk tidskrift vol. 5 (1-2), s. 1-25. 1-25
Sörensen, W. 1884. Om et par punkter af phalangidernes anatomi. Entomologisk tidskrift vol. 5 (1-2), s. 26-35. 26-35
Entomologiska föreningens bibliotek har erhållit följande tillökning. Entomologisk tidskrift vol. 5 (1-2), s. 36. 36
Schöyen, W. M. 1884. Om Micropteryx-larvens optraeden i vore birkeskove. Entomologisk tidskrift vol. 5 (1-2), s. 37-41. 37-41
Entomologiska föreningens bibliotek har erhållit följande tillökning. Entomologisk tidskrift vol. 5 (1-2), s. 42. 42
Holmgren, Aug. Emil 1884. Ollonborrhärjningar på Rickarums kronopark i Kristiands län 1883, Redogörelse afgifven till kongl. Domänstyrelsen. Entomologisk tidskrift vol. 5 (1-2), s. 43-51. 43-51
Sandahl, Oskar Th. 1884. Entomologiska föreningens årssammankomst den 14 dec. 1883. Entomologisk tidskrift vol. 5 (1-2), s. 52-54. 52-54
Schöyen, W. M. 1884. Tilvaext til Norges lepidoterafauna fra de senere aar. Entomologisk tidskrift vol. 5 (1-2), s. 55-60. 55-60
Lampa, Sven 1884. Bradycellus rufithorax Sahlb. En för Sverige ny skalbagge. Entomologisk tidskrift vol. 5 (1-2), s. 61-62. 61-62
Holmgren, Aug. Emil 1884. Parasitsteklar insamlade i Norrland och Lappland af Joh. Rudolphi. Entomologisk tidskrift vol. 5 (1-2), s. 63-66. 63-66
Spångberg, J. 1884. Nekrolog öfver Peter von Möller. Entomologisk tidskrift vol. 5 (1-2), s. 67-68. 67-68
Sandahl, Oskar Th. 1884. Entomologiska föreningens årssammankomst den 29 feb. 1884. Entomologisk tidskrift vol. 5 (1-2), s. 69-70. 69-70
Meves, W. 1884. Mindre bekanta eller för Sverige nya nattfjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 5 (1-2), s. 71-72. 71-72
Spångberg, J. 1884. Nekrolog öfver Oscar Elis Lenoard Dahm. Entomologisk tidskrift vol. 5 (1-2), s. 73-79. 73-79
Aurivillius, Chr. 1884. Svensk-norsk entomologisk literatur 1883. Entomologisk tidskrift vol. 5 (1-2), s. 79-82. 79-82
Schöyen, W. M. 1884. Nogle exempler paa masseoptraeden i de siste par aar. Entomologisk tidskrift vol. 5 (1-2), s. 83-87. 83-87
Resume på franska. Entomologisk tidskrift vol. 5 (1-2), s. 88-94. 88-94
Sandahl, Oskar Th. 1884. Entomologiska föreningens årssammankomst den 10 maj 1884. Entomologisk tidskrift vol. 5 (3), s. 95-97. 95-97
Hofgren, G. och Nordström, S. 1884. Revisionsberättelse för år 1883. Entomologisk tidskrift vol. 5 (3), s. 97-99. 97-99
Thedenius, K. Fr. 1884. Leucania straminea Treitsche, en för Skandinavien ny Noctuid. Entomologisk tidskrift vol. 5 (3), s. 100. 100
Hansen, H. J. 1884. Nekrolog over Jörgen Christian Schiödte. Entomologisk tidskrift vol. 5 (3), s. 101-110. 101-110
Sandahl, Oskar Th. 1884. Nekrolog öfver Olof Immanuel Fåhraeus. Entomologisk tidskrift vol. 5 (3), s. 111-114. 111-114
Wallengren, H. D. J. 1884. Förteckning å de Limnophilidae, Apataniidae och Sericostomatidae som hittills blifvit funna på skandinaviska halfön. Entomologisk tidskrift vol. 5 (3), s. 115-138. 115-138
Sandberg, G. 1884. Fortsatte iagttagelser över arktiske sommarfugles metamorphoser. Entomologisk tidskrift vol. 5 (3), s. 139-144. 139-144
Lampa, Sven 1884. Anteckningar om sällsyntare svenska Lepidoptera. Entomologisk tidskrift vol. 5 (3), s. 145-150. 145-150
Holmgren, Aug. Emil 1884. Gräsmasken, några ord med anledning af denna skadeinsekts uppträdande i Norrland 1883. Entomologisk tidskrift vol. 5 (3), s. 151-161. 151-161
Sandahl, Oskar Th. 1884. Zeuzera pyrina L. Entomologisk tidskrift vol. 5 (3), s. 162. 162
Reuter, O. M. 1884. Entomologiska meddelanden från Societas´pro Fauna et Flora Fennica sammanträden 1882 och 1883. Entomologisk tidskrift vol. 5 (3), s. 163-172. 163-172
Reuter, O. M. 1884. Finlands och den skandinaviska halföns Hemiptera Heteroptera. Entomologisk tidskrift vol. 5 (4), s. 173-185. 173-185
Andersson, C. G. 1884. Iakttagelser öfver några insekters lefnadsförhållanden. Entomologisk tidskrift vol. 5 (4), s. 185-188. 185-188
Aurivillius, Chr. 1884. Entomologiska föreningens sammankomst den 1 okt. 1884. Entomologisk tidskrift vol. 5 (4), s. 189-190. 189-190
Sandahl, Oskar Th. 1884. Nekrolog öfver Anders Fredrik Regnell. Entomologisk tidskrift vol. 5 (4), s. 191-192. 191-192
v. Post, H. 1884. Bidrag till Dödskallefjärilens (Acherontia atrops) lefnadshistoria. Entomologisk tidskrift vol. 5 (4), s. 193-194. 193-194
Reuter, O. M. 1884. Species Capsidarum quas legit expeditio danica Galateae. Entomologisk tidskrift vol. 5 (4), s. 195-200. 195-200
Spångberg, J. 1884. Orchestes populi L. i Gefletrakten. Entomologisk tidskrift vol. 5 (4), s. 200. 200
Sandahl, Oskar Th. 1884. Entomologiska föreningens årssammankomst den 14 dec. 1884. Entomologisk tidskrift vol. 5 (4), s. 201-204. 201-204
Resume på franska. Entomologisk tidskrift vol. 5 (4), s. 205-231. 205-231
Annons. Entomologisk tidskrift vol. 5 (4), s. 232. 232
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 5 (4), I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.