Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 010, 1889

Entomologisk Tidskrift Volym 10 – år 1889

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Jacob Spångberg, Stockholm
Redaktör: Jacob Spångberg, Stockholm
Tryckeri: Gernandts boktryckeri, Stockholm
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-48, 1889
Nr 2, sid 49-96, 1889
Nr 3, sid 97-176, 1889
Nr 4, sid 177-226, 1889
Nr 5, sid 227-292, 1889

Sandahl, Oskar Th. 1889. Entomologiska föreningens i Stockholm årssammankomst den 14 dec. 1888. Entomologisk tidskrift vol. 10 (1), s. 1-5. 1-5
Notiser. Entomologisk tidskrift vol. 10 (1), s. 6. 6
Lampa, Sven 1889. Hydroecia micacea Esp. såsom skadedjur. Entomologisk tidskrift vol. 10 (1), s. 7-8. 7-8
Schöyen, W. M. 1889. Om optraeden af skadeinsekter i traeplantningerne paa Jaederen. Entomologisk tidskrift vol. 10 (1), s. 9-10. 9-10
Gåfvor till Entomologiska föreningens bibliotek under å 1888. Entomologisk tidskrift vol. 10 (1), s. 11-15. 11-15
Lampa, Sven 1889. Entomologiske föreningens insektsamling. Entomologisk tidskrift vol. 10 (1), s. 16. 16
Wallengren, H. D. J. 1889. Skandinaviens vecklarefjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 10 (1), s. 17-32. 17-32
v. Porat, C. O. 1889. Nya bidrag till skandinaviska halföns myriopodologi. Entomologisk tidskrift vol. 10 (1), s. 33-48. 33-48
Wallengren, H. D. J. 1889. Skandinaviens vecklarefjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 10 (2), s. 49-64. 49-64
v. Porat, C. O. 1889. Nya bidrag till skandinaviska halföns myriopodologi. Entomologisk tidskrift vol. 10 (2), s. 65-80. 65-80
Sandahl, Oskar Th. 1889. Entomologiska föreningens i Stockholm sammankomst den 23 feb. 1889. Entomologisk tidskrift vol. 10 (2), s. 81-87. 81-87
Notiser. Entomologisk tidskrift vol. 10 (2), s. 88. 88
Svensk entomologisk literatur 1888. Entomologisk tidskrift vol. 10 (2), s. 89-91. 89-91
Schöyen, W. M. 1889. Norsk entomologisk literatur 1888. Entomologisk tidskrift vol. 10 (2), s. 92-94. 92-94
Bergroth, E. 1889. Finsk entomologisk literatur 1888. Entomologisk tidskrift vol. 10 (2), s. 95-96. 95-96
Wallengren, H. D. J. 1889. Skandinaviens vecklarefjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 10 (3), s. 97-112. 97-112
v. Porat, C. O. 1889. Nya bidrag till skandinaviska halföns myriopodologi. Entomologisk tidskrift vol. 10 (3), s. 113-148. 113-148
Grill, Claes 1889. Oryctes nasicornis L. Entomologisk tidskrift vol. 10 (3), s. 149-151. 149-151
Grill, Claes 1889. Förvaring af larver och puppor till småfjärilar och andra mindre insekter. Entomologisk tidskrift vol. 10 (3), s. 152-154. 152-154
Sandahl, Oskar Th. 1889. Entomologiska föreningens i Stockholm sammankomst den 27 april 1889. Entomologisk tidskrift vol. 10 (3), s. 155-160. 155-160
Sandahl, Oskar Th. 1889. Nekrolog öfver H. J. Ekeberg. Entomologisk tidskrift vol. 10 (3), s. 161-162. 161-162
Spångberg, J. 1889. Nekrolog öfver A. E. Holmgren. Entomologisk tidskrift vol. 10 (3), s. 165-174. 165-174
Sandahl, Oskar Th. 1889. Små drag ur insekternas lif. Entomologisk tidskrift vol. 10 (3), s. 175-176. 175-176
Sandahl, Oskar Th. 1889. Entomologiska föreningens i Stockholm sammankomst den 28 sep. 1889. Entomologisk tidskrift vol. 10 (4), s. 177-179. 177-179
Sandahl, Oskar Th. 1889. Entomologiska föreningens i Stockholm extra sammankomst den 4 dec. 1889. Entomologisk tidskrift vol. 10 (4), s. 179-180. 179-180
Nerén, C. H.  1889. Nekrolog öfver Gustav Fredrik Möller. Entomologisk tidskrift vol. 10 (4), s. 181-190. 181-190
Aurivillius, Chr. 1889. En ny art af slägtet Charaxes Ochs. Entomologisk tidskrift vol. 10 (4), s. 191-192. 191-192
Sparre Schneider, J. 1889. Entomologiske udflugter i Tromsö omegn. Entomologisk tidskrift vol. 10 (4), s. 193-216. 193-216
Lampa, Sven 1889. Om ollonborrarna. Entomologisk tidskrift vol. 10 (4), s. 217-222. 217-222
Aurivillius, Carl W. S. 1889. Om acaridväfnad på träd. Entomologisk tidskrift vol. 10 (4), s. 223-226. 223-226
Sandahl, Oskar Th. 1889. Entomologiska föreningens i Stockholm 10-års-fest den 14 dec. 1889. Entomologisk tidskrift vol. 10 (5), s. 227-241. 227-241
Aurivillius, Chr. 1889. Bibliotekariens berättelse. Entomologisk tidskrift vol. 10 (5), s. 242-243. 242-243
Spångberg, J. 1889. Summarisk redogörelse för innehållet af Entomologisk tidskrift under dess första tio år. Entomologisk tidskrift vol. 10 (5), s. 244-277. 244-277
Grill, Claes 1889. Några önskningsmål för entomologin i Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 10 (5), s. 278-283. 278-283
Aurivillius, Chr. 1889. Om insekters synförmåga. Referat efter F. Plateau. Entomologisk tidskrift vol. 10 (5), s. 284-290. 284-290
Sandahl, Oskar Th. 1889. Entomologiska föreningens i Stockholm 10-års-fest den 14 dec. 1889. Entomologisk tidskrift vol. 10 (5), s. 290-291. 290-291
Schöyen, W. M. 1889. Rettelse. Entomologisk tidskrift vol. 10 (5), s. 292. 292
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 10 (5), I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.