Search
Close this search box.

Entomologisk Tidskrift Vol. 011, 1890

Entomologisk Tidskrift Volym 11 – år 1890

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare:  Sandahl, O. Th., Aurivillius, Chr., & Lampa, Sven. Stockholm
Redaktör: S Sandahl, O. Th., Aurivillius, Chr., & Lampa, Sven. Stockholm
Tryckeri: Gernandts boktryckeri, Stockholm
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid 1-112, 1890
Nr 3, sid 113-160, 27 september 1890
Nr 4, sid 161-220, 30 december 1890

Wallengren, H. D. J. 1890. Förteckning öfver Trichoptera Aequipalpina, som blifvit funna på skandinaviska halfön. Entomologisk tidskrift vol. 11 (1-2), s. 1-17. 1-17
Lampa, S. 1890. Agrilus pratensis Ratz. Entomologisk tidskrift vol. 11 (1-2), s. 17. 17
Grill, C. 1890. Vespa crarbo L. Entomologisk tidskrift vol. 11 (1-2), s. 18. 18
Hansen, J. 1890. Gamle og nye hovedmomenter til Cicadariernes morphologi og systematik. Entomologisk tidskrift vol. 11 (1-2), s. 19-76. 19-76
Sandberg, G. 1890. Et tilfälde af Coleopteralarvers tilhold i tarmkanalen hos et menneske. Entomologisk tidskrift vol. 11 (1-2), s. 77-80. 77-80
Andersson, J. 1890. Bidrag till kännedomen om svenska Makrolepidopterers geografiska utbredning. Entomologisk tidskrift vol. 11 (1-2), s. 81-87. 81-87
Aurivillius, Chr. 1890. Synonymische bemerkungen zu den Pachyrrhynchiden. Entomologisk tidskrift vol. 11 (1-2), s. 88. 88
Sandahl, Oskar Th. 1890. Argynnis freja Thunb. Entomologisk tidskrift vol. 11 (1-2), s. 88. 88
Lampa, S. 1890. Ännu en myggart funnen i Sala grufvor. Entomologisk tidskrift vol. 11 (1-2), s. 89-94. 89-94
Thedenius, C. G. H. 1890. Fångstburkar för entomologer. Entomologisk tidskrift vol. 11 (1-2), s. 95-96. 95-96
Sandahl, Oskar Th. 1890. Entomologiska föreningens i Stockholm sammanträde den 8 mars 1890. Entomologisk tidskrift vol. 11 (1-2), s. 97-104. 97-104
Gåfvor till entomologiska föreningens bibliotek under år 1889. Entomologisk tidskrift vol. 11 (1-2), s. 104. 104
Aurivillius, Chr. 1890. Svensk entomologisk literatur. Entomologisk tidskrift vol. 11 (1-2), s. 105-107. 105-107
Schöyen, W. M. 1890. Norsk entomologisk literatur 1889. Entomologisk tidskrift vol. 11 (1-2), s. 107-109. 107-109
Bergroth, E. 1890. Finsk entomologisk literatur. Entomologisk tidskrift vol. 11 (1-2), s. 109-110. 109-110
Gåfvor till entomologiska föreningens bibliotek under år 1889. Entomologisk tidskrift vol. 11 (1-2), s. 111-112. 111-112
Reuter, E. 1890. Entomologiska meddelanden från Societas´pro Fauna et Flora Fennica sammanträden 1884 – 1889. Entomologisk tidskrift vol. 11 (3), s. 113-130. 113-130
Schneider, J. Sparre 1890. St. Hanshaugen. Et lepidopterologiskt minde fra Kristiania. Entomologisk tidskrift vol. 11 (3), s. 131-139. 131-139
Peyron, J. 1890. Pygaera anastomosis L. Entomologisk tidskrift vol. 11 (3), s. 139. 139
Sandahl, Oskar Th. 1890. Entomologiska föreningens i Stockholm sammankomst den 26 april 1890. Entomologisk tidskrift vol. 11 (3), s. 140-141. 140-141
Sandahl, Oskar Th. 1890. ”Die raupen der Schmetterlinge Europas von Dr Ernst Hofmann”. Entomologisk tidskrift vol. 11 (3), s. 142-144. 142-144
Wallengren, H. D. J. 1890. Skandinaviens vecklarefjärilar (forts. och slut). Entomologisk tidskrift vol. 11 (3), s. 145-160. 145-160
Wallengren, H. D. J. 1890. Skandinaviens vecklarefjärilar (forts. och slut). Entomologisk tidskrift vol. 11 (4), s. 161-194. 161-194
Schöyen, W. M. 1890. Nye bidrag till Norges Lepidopterfauna. Entomologisk tidskrift vol. 11 (4), s. 195-198. 195-198
Gåfvor till entomologiska föreningens bibliotek under år 1889. Entomologisk tidskrift vol. 11 (4), s. 198. 198
Bidenkap, O. 1890. En for videnskaben ny Diptera. Entomologisk tidskrift vol. 11 (4), s. 199-200. 199-200
Gåfvor till entomologiska föreningens bibliotek under år 1889. Entomologisk tidskrift vol. 11 (4), s. 200. 200
Reuter, E. 1890. Nya fjärilsaberrationer. Entomologisk tidskrift vol. 11 (4), s. 201-202. 201-202
Aurivillius, Chr. 1890. Neue käfer aus Afrika. Entomologisk tidskrift vol. 11 (4), s. 203-206. 203-206
Sandahl, Oskar Th. 1890. Entomologiska föreningens i Stockholm sammankomst den 27 sep. 1890. Entomologisk tidskrift vol. 11 (4), s. 207-210. 207-210
Holmgren, E. 1890. Minnen från en lepidopterologisk resa i Jämtland. Entomologisk tidskrift vol. 11 (4), s. 211-220. 211-220
Innehåll Entomologisk tidskrift vol. 11 (4), I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.