Search
Close this search box.

Entomologisk Tidskrift Vol. 015, 1894

Entomologisk Tidskrift Volym 15 – år 1894

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare:  Sandahl, O. Th.(1-2), Aurivillius, Chr.(3-4), Lampa, Sven & Grill, Claes. Stockholm
Redaktör: Sandahl, O. Th.(1-2), Aurivillius, Chr.(3-4), Lampa, Sven & Grill, Claes. Stockholm
Tryckeri: Iduns tryckeri AB, Stockholm
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid 1-200, 28 april 1894
Nr 3-4, sid 201-328, 14 december 1894

Lampa, Sven 1894. Berättelse angående resor och förrättningar under år 1893 af  Kongl. Landtbruksstyrelsens entomolog 1 tafl. Entomologisk tidskrift vol. 15 (1-2), s. 1-40. 1-40
Trybom, F. 1894. Iakttagelser om blåsfotingar (Physapoder) från sommaren 1893. Entomologisk tidskrift vol. 15 (1-2), s. 41-58. 41-58
Lampa, Sven 1894. Märkliga fynd i en regnmätare Entomologisk tidskrift vol. 15 (1-2), s. 58. 58
Lampa, Sven 1894. Potatisstamflyet (Hydroecia micacea Esp.) och sädesbroddflyet (Agrotis segetum Schiff.) i Värmland. Entomologisk tidskrift vol. 15 (1-2), s. 59-60. 59
Lampa, Sven 1894. Achorutes armata Nicolet. Entomologisk tidskrift vol. 15 (1-2), s. 60. 60
Lampa, Sven 1894. Hvetemyggan i nordvästra Skåne. Entomologisk tidskrift vol. 15 (1-2), s. 60-62. 60-62
Lampa, Sven 1894. Om sändningar af prof på skadeinsekter. Entomologisk tidskrift vol. 15 (1-2), s. 62-64. 62-64
Lampa, Sven 1894. Samling af skadeinsekter och parasiter. Entomologisk tidskrift vol. 15 (1-2), s. 64. 64
Hansen, H. J. 1894. On the structure and habits of Hemimerus talpoides Walk. 2 plates. Entomologisk tidskrift vol. 15 (1-2), s. 65-93. 65-93
Lampa, Sven 1894. Förteckning öfver fjärilar, tagna på Hunneberg sommaren 1893. Entomologisk tidskrift vol. 15 (1-2), s. 93-94. 93-94
Meves, J. 1894. Bidrag till kännedomen om svenska fjärilars geografiska utbredning. Entomologisk tidskrift vol. 15 (1-2), s. 95-96. 95-96
Bergroth, E. 1894. Fortsatta bidrag till aradidernas kännedom. Entomologisk tidskrift vol. 15 (1-2), s. 97-118. 97-118
Lampa, Sven 1894. Egendomliga vanor hos Mantidernas honor. Entomologisk tidskrift vol. 15 (1-2), s. 118. 118
Sandahl, Oskar Th. 1894. Den Entomologiska föreningens i Stockholm årssammankomst den 14 dec. 1893. Entomologisk tidskrift vol. 15 (1-2), s. 119-120. 119-120
Lampa, Sven 1894. Hydaticus stagnalis Fabr. Entomologisk tidskrift vol. 15 (1-2), s. 120. 120
Nordström, S. 1894. Den Entomologiska föreningens i Stockholm vintersammankomst den 24 feb. 1894. Entomologisk tidskrift vol. 15 (1-2), s. 121-125. 121-125
Enell, H. G. O. och Nordström, S. 1894. Revisionsberättelse för 1893. Entomologisk tidskrift vol. 15 (1-2), s. 125-127. 125-127
Lampa, Sven 1894. Tallspinnaren (Lasiocampa pini Lin.). Entomologisk tidskrift vol. 15 (1-2), s. 127. 127
Schött, H. 1894. Lipurider från Florida. Entomologisk tidskrift vol. 15 (1-2), s. 128. 128
Wallengren, H. D. J. 1894. Revision af släktet Corisa Latr. Beträffande dess skandinaviska arter. Entomologisk tidskrift vol. 15 (1-2), s. 129-164. 129-164
Sandahl, Oskar Th. 1894. Nekrolog Jacob Spångberg med porträtt. Entomologisk tidskrift vol. 15 (1-2), s. 165-168. 165-168
Aurivillius, Chr. 1894. Neue spinner aus Asien. Entomologisk tidskrift vol. 15 (1-2), s. 169-177. 169-177
Aurivillius, Chr. 1894. Eine neue Lasiocampide aus Africa. Entomologisk tidskrift vol. 15 (1-2), s. 177-178. 177-178
Trybom, F. 1894. Massvandring av trollsländor. Entomologisk tidskrift vol. 15 (1-2), s. 178. 178
Meves, J. 1894. Veränderlichkeit des Argynnis aphirape Hübn. var Ossianus Hbst. Entomologisk tidskrift vol. 15 (1-2), s. 179-189. 179-189
Aurivillius, Chr. 1894. Gåfvor till Entomologisk föreningens bibliotek. Entomologisk tidskrift vol. 15 (1-2), s. 190. 190
Sandahl, Oskar Th. 1894. Nekrolog Knut Fredrik Thedenius med porträtt. Entomologisk tidskrift vol. 15 (1-2), s. 191-199. 191-199
Aurivillius, Chr. 1894. Gåfvor till Entomologisk föreningens bibliotek. Entomologisk tidskrift vol. 15 (1-2), s. 199-200. 199-200
Grill, Claes 1894. Den praktiska entomologins ställning i Ryssland. Entomologisk tidskrift vol. 15 (3-4), s. 201-206. 201-206
Grill, Claes 1894. Färgförändringar hos bladlöss. Entomologisk tidskrift vol. 15 (3-4), s. 206. 206
Grill, Claes 1894. Isaria densa (Link) Fries. Parasitsvamp på ållonborren (Melolontha vulgaris L.). Entomologisk tidskrift vol. 15 (3-4), s. 207-221. 207-221
Lampa, Sven 1894. Landtbruksentomolog för 1894. Entomologisk tidskrift vol. 15 (3-4), s. 222. 222
Lampa, Sven 1894. Ållonborrelarverna. Entomologisk tidskrift vol. 15 (3-4), s. 222. 222
Wermelin, J. H. 1894. Några anteckningar rörande röda tallstekeln (Lophyrus rufus). Entomologisk tidskrift vol. 15 (3-4), s. 223-225. 223-225
Lampa, Sven 1894. Maskar på snön. Entomologisk tidskrift vol. 15 (3-4), s. 226. 226
Wermelin, J. H. 1894. Ett nytt skadedjur på ek. Entomologisk tidskrift vol. 15 (3-4), s. 227. 227
Lampa, Sven 1894. Litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 15 (3-4), s. 228. 228
Grill, Claes 1894. Oscinis frit L. Entomologisk tidskrift vol. 15 (3-4), s. 228. 228
Lampa, Sven 1894. Parasiticida. Entomologisk tidskrift vol. 15 (3-4), s. 229-231. 229-231
Lyttkens, Aug. 1894. Uppgift öfve insamling af ållonborrelarver inom Halland 1893. Entomologisk tidskrift vol. 15 (3-4), s. 231. 231
Lyttkens, Aug. 1894. Om mullvadsyrsan. Entomologisk tidskrift vol. 15 (3-4), s. 232. 232
Grill, Claes 1894. Tribolium confusum Duv. Entomologisk tidskrift vol. 15 (3-4), s. 232-233. 232-233
Lampa, Sven 1894. Rofgiriga Acarider. Entomologisk tidskrift vol. 15 (3-4), s. 233. 233
Lampa, Sven 1894. Anteckningar om insekters massuppträdande. Entomologisk tidskrift vol. 15 (3-4), s. 233-234. 233-234
Lampa, Sven 1894. Utrotningsmedel: Amerikanskt radikalmedel mot ohyra på husdjur. Entomologisk tidskrift vol. 15 (3-4), s. 234. 234
Wallengren, H. D. J. 1894. Öfversikt af Skandinaviens Pseudoneuroptera. Entomologisk tidskrift vol. 15 (3-4), s. 235-270. 235-270
Sandahl, Oskar Th. 1894. Den Entomologiska föreningens i Stockholm sammankomst den 28 april 1894. Entomologisk tidskrift vol. 15 (3-4), s. 271-272. 271-272
Aurivillius, Chr. 1894. Beiträge zur kenntniss der insektenfauna von Kamerun 2 (3 tafl). Entomologisk tidskrift vol. 15 (3-4), s. 273-314. 273-314
Lampa, Sven 1894. Nekrolog Oskar Theodor Sandahl med porträtt. Entomologisk tidskrift vol. 15 (3-4), s. 315-323. 315-323
Grill, Claes 1894. Den Entomologiska föreningens i Stockholm sammankomst den 29 sep. 1894. Entomologisk tidskrift vol. 15 (3-4), s. 323-324. 323-324
Schöyen, W. M. 1894. Norsk entomologisk literatur. Entomologisk tidskrift vol. 15 (3-4), s. 325-326. 325-326
Lampa, Sven 1894. Dödsbud H. D. J. Wallengren. Entomologisk tidskrift vol. 15 (3-4), s. 326. 326
Aurivillius, Chr. 1894. Gåfvor till Entomologisk föreningens bibliotek. Entomologisk tidskrift vol. 15 (3-4), s. 327-328. 327-328
Innehåll Entomologisk tidskrift vol. 15 (3-4), I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.