Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 043, 1922

Entomologisk Tidskrift Volym 43 – år 1922

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Albert Tullgren, Stockholm
Redaktör: Albert Tullgren, Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-80, 1 juni 1922
Nr 2-4, sid 81-196, 16 dec. 1922

Ringdahl, Oskar 1922. Två nya anthomidsläkten. Entomologisk tidskrift vol. 43 (1), s. 1-4. 1-4
Brundin, J. A. Z. 1922. Fjärilar från Smålandskusten och Öland. Entomologisk tidskrift vol. 43 (1), s. 5-9. 5-9
Falkenström, G. 1922. Stockholmstraktens vatten-coleoptera. Entomologisk tidskrift vol. 43 (1), s. 10-32. 10-32
Barca, Emil 1922. Seltene norwegische Schmetterlinge. Entomologisk tidskrift vol. 43 (1), s. 33-40. 33-40
Kemner, N. A. 1922. Zur kenntnis Entwicklungsstadien einiger Sesiiden. Entomologisk tidskrift vol. 43 (1), s. 41-57. 41-57
Kemner, N. A. 1922. Die Larve der Termitoxenien entdeckt! Entomologisk tidskrift vol. 43 (1), s. 58-61. 58-61
Falkenström, G. 1922. Eine Kollektion von Wasser-käfern aus Åland. Entomologisk tidskrift vol. 43 (1), s. 62-66. 62-66
Lundblad, O. 1922. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 43 (1), s. 67-69. 67-69
Tullgren, Alb. 1922. Ett massuppträdande av en för Sverige ny sjöslända (Plecoptera). Entomologisk tidskrift vol. 43 (1), s. 69-71. 69-71
Schneider, G. 1922. Vandrande tvestjärtar. Entomologisk tidskrift vol. 43 (1), s. 71-72. 71-72
Tullgren, Alb. 1922. Lepinotus inquilinus Heyd. Funnen i Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 43 (1), s. 71. 71
Entomologiska föreningen i Stockholm: Entomologisk tidskrift vol. 43 (1), s. 72-77. 72-77
Entomologiska Sällskapet i Lund. Entomologisk tidskrift vol. 43 (1), s. 78-80. 78-80
Kemner, N. A. 1922. Zur kenntnis Entwicklungsstadien und Lebenweise der schwedischen Ceramyciden. Entomologisk tidskrift vol. 43 (2-4), s. 81-138. 81-138
Lundblad, O. 1922. Anteckningar om våra vatten-Hemiptera, III. Entomologisk tidskrift vol. 43 (2-4), s. 139-170. 139-170
Bryk, Felix 1922. Neue Beiträge zur Variabilität schwedischer Schmetterlinge I. Entomologisk tidskrift vol. 43 (2-4), s. 171-175. 171-175
Ringdahl, Oskar 1922. Lispa litorea Fall. und pilosa Loew. Entomologisk tidskrift vol. 43 (2-4), s. 176-177. 176-177
Ringdahl, Oskar 1922. Våra Cinxia (Sericomyia) arter. Entomologisk tidskrift vol. 43 (2-4), s. 178-179. 178-179
Falkenström, G. 1922. Stockholmstraktens vatten-coleoptera. Entomologisk tidskrift vol. 43 (2-4), s. 180-186. 180-186
Wahlgren, Einar 1922. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 43 (2-4), s. 186-189. 186-189
Roman, Abr. 1922. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 43 (2-4), s. 189-190. 189-190
Lundblad, O. 1922. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 43 (2-4), s. 190-191. 190-191
Fogelqvist, G. 1922. Coleopterologiska anteckningar från Halland. Entomologisk tidskrift vol. 43 (2-4), s. 192-194. 192-194
Bryk, Felix 1922. Till belysningen av skyddade formers oätbarhet. Entomologisk tidskrift vol. 43 (2-4), s. 194. 194
Wahlgren, Einar 1922. Perrisia glechomae, ny för Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 43 (2-4), s. 194-195. 194-195
Nordenström, Frithiof 1922. Till Entomologiska föreningens medlemmar. Entomologisk tidskrift vol. 43 (2-4), s. 195. 195
Redaktionen 1922. Melolontha hippocastani L. Entomologisk tidskrift vol. 43 (2-4), s. 195-196. 195-196
Redaktionen 1922. Reseanslag. Entomologisk tidskrift vol. 43 (2-4), s. 196. 196
Redaktionen 1922. Stipendium. Entomologisk tidskrift vol. 43 (2-4), s. 196. 196
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 43 (2-4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.