Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 071, 1950

Entomologisk Tidskrift Volym 71 – år 1950
Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Prof. O. Lundblad, Stockholm
Redaktör: Prof. O. Lundblad, Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-96, 28 maj 1950
Nr 2, sid 97-160, 13 oktober 1950
Nr 3-4, sid 161-242, 31 december 1950

Kinnmark, F. 1950. Om Onthophagus taurus Schreber Entomologisk tidskrift vol. 71 (1), s. 1-8. 1-8
Sellnick, M. 1950. Eine neue Olopachys art aus Schweden Entomologisk tidskrift vol. 71 (1), s. 9-14. 9-14
Tullgren, A. 1950. John Adam Peyron †. Entomologisk tidskrift vol. 71 (1), s.  15-16. 15-16
Szalay, L. 1950. Eine neue Opilionide Dicranapalpus fraternus n. sp. Entomologisk tidskrift vol. 71 (1), s. 17-19. 17-19
Erlandsson, S. 1950. Bombus soroeënsis. Fabr. (Hym.), en mindre känd art i vår fauna Entomologisk tidskrift vol. 71 (1), s. 20-26. 20-26
Lundblad, O. 1950. Några reflexioner och randanmärkningar till C. H. Lindroths arbete »Die fennoskandischen Carabidae III». Entomologisk tidskrift vol. 71 (1), s. 27-32. 27-32
Heqvist, K.-J. 1950. Fjärilar från Vindelälvens dalgång inom Degerfors socken i Västerbottens län Entomologisk tidskrift vol. 71 (1), s. 33-42. 33-42
Elofson, O. 1950. Några intressanta insektfynd från Medelpad Entomologisk tidskrift vol. 71 (1), s. 43-45. 43-45
Svensson, I. 1950. Lepidopterologiska iakttagelser II Entomologisk tidskrift vol. 71 (1), s. 46-54. 46-54
Bryk, F. 1950. Eine kleine Ausbeute von nordindischen Spinnern Entomologisk tidskrift vol. 71 (1), s. 55-59. 55-59
Bryk, F. 1950. Warum muss der Linnésche Name für die schwedische ”Cydippe” fallen? Entomologisk tidskrift vol. 71 (1), s. 60-62. 60-62
Lundblad, O. 1950. Några skalbaggfynd från Öland Entomologisk tidskrift vol. 71 (1), s. 63-76. 63-76
Matthiessen, Ch. 1950. Leptusa Olssoni n. sp. (Col. Staphylinidae) Entomologisk tidskrift vol. 71 (1), s. 77-78. 77-78
Lindroth, C. H. 1950. August West †. Entomologisk tidskrift vol. 71 (1), s. 79. 79
Föreningsmeddelanden Entomologisk tidskrift vol. 71 (1), s. 80-83. 80-83
Persson, B. 1950. Skalbaggar, hittade i Lycksele socken, ej upptagna för Lappland, i Catalogus Coleopterorum Daniae et Fennoscandiae Entomologisk tidskrift vol. 71 (1), s. 84-85. 84-85
Smärre meddelanden Entomologisk tidskrift vol. 71 (1), s. 84-89. 84-89
Jonsson, O. 1950. Några fynd av Hylobius transversovittatus Goeze Entomologisk tidskrift vol. 71 (1), s. 85-88. 85-88
Horke, A. 1950. Cidaria berberata Schiff. i Sverige Entomologisk tidskrift vol. 71 (1), s. 88-89. 88-89
Litteratur Entomologisk tidskrift vol. 71 (1), s. 90-92. 90-92
Johansson, K. E. 1950. Aranea zimmermanni (Thor.), eine für Schweden neue Spinne Entomologisk tidskrift vol. 71 (1), s. 93-96. 93-96
Lundblad, O. 1950. Några insektfynd från sommaren 1949 Entomologisk tidskrift vol. 71 (2), s. 97-103. 97-103
Trädgårdh, I. 1950. Description of a new species of Heterocheylus Lombardini from Africa, with notes on the classification of the Pseudocheyletidae Entomologisk tidskrift vol. 71 (2), s. 104-110. 104-110
Ringdahl, O. 1950. Dipterologiska anteckningar från sydsvenska mossar Entomologisk tidskrift vol. 71 (2), s. 111-119. 111-119
Palm, T. och Bergvall, J. R. 1950. Våra Euthia-arter (Col. Scydmaenidae) Entomologisk tidskrift vol. 71 (2), s. 120-123. 120-123
Palm, T. 1950. För Sverige nya Coleoptera XI Entomologisk tidskrift vol. 71 (2), s. 124-128. 124-128
Palm, T. 1950. Anteckningar om svenska skalbaggar V Entomologisk tidskrift vol. 71 (2), s. 129-143. 129-143
Viette, P. 1950. Contribution á létude des Hepialidae Entomologisk tidskrift vol. 71 (2), s. 144-146. 144-146
Litteratur Entomologisk tidskrift vol. 71 (2), s. 147-154. 147-154
Lundblad, O. 1950. Hela Gotska Sandön nu naturskyddad Entomologisk tidskrift vol. 71 (2), s. 155-158. 155-158
Smärre meddelanden Entomologisk tidskrift vol. 71 (2), s. 155-158. 155-158
Sjöberg, O. 1950. Drei neue Käfer aus der borealen Region Schwedens Entomologisk tidskrift vol. 71 (2), s. 159-160. 159-160
Sjöberg, O. 1950. Drei neue Käfer aus der borealen Region Schwedens Entomologisk tidskrift vol. 71 (3-4), s. 161-164. 161-164
Hackman, W. 1950. The male of Argenna prominula Tullgren Entomologisk tidskrift vol. 71 (3-4), s. 165-167. 165-167
Franz, H. 1950. Zur Kenntnis der Synonymie und Verbreitung von Bibloporus minutus Raffr. (Coleopt., Pselaphidae) Entomologisk tidskrift vol. 71 (3-4), s. 168-170. 168-170
Lundblad, O. 1950. Insektfynd från Härjedalen Entomologisk tidskrift vol. 71 (3-4), s. 171-176. 171-176
Bryk, F. 1950. Parallele Zugrichtung bei Schmetterlingen und Vögeln im Stockholmer Scherenhofe Entomologisk tidskrift vol. 71 (3-4), s. 177-178. 177-178
Nyholm, T. 1950. Zur Kenntnis der Curculionidenfauna Schwedens 2 Entomologisk tidskrift vol. 71 (3-4), s. 179-193. 179-193
Nyholm, T. 1950. Till kännedomen om den svenska copeognatfaunan 1 Entomologisk tidskrift vol. 71 (3-4), s. 194-198. 194-198
Jansson, A. 1950. Fjärde resan till Gotska Sandön. 1 Entomologisk tidskrift vol. 71 (3-4), s. 199-220. 199-220
Jansson, A. 1950. Anteon (Chelogynus) flaviscapus nov. sp. (Hymen., Bethylidae) Entomologisk tidskrift vol. 71 (3-4), s. 221-222. 221-222
Hanson, B. 1950. Om baklängesflykt hos Gonepteryx rhamni L. (Lep.) Entomologisk tidskrift vol. 71 (3-4), s. 223-224. 223-224
Litteratur Entomologisk tidskrift vol. 71 (3-4), s. 225-229. 225-229
Bryk, F. 1950. Geographische und individuelle Variabilität der Sphragisbildungen (Lep.: Parnassiidae) Entomologisk tidskrift vol. 71 (3-4), s. 230-234. 230-234
Erlandsson, S. 1950. Släktet Eumenes Latr. (Hym.) och dess i Sverige förekommande arter Entomologisk tidskrift vol. 71 (3-4), s. 235-242. 235-242

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.