Search
Close this search box.

Entomologisk Tidskrift Vol. 075, 1954

Entomologisk Tidskrift Volym 75 – år 1954
Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Tord Nyholm, Uppsala
Redaktör: Tord Nyholm, Uppsala
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-64, 15 juni 1954;
Nr 2-4, sid 65-315, 30 december 1954

Tullgren, A. 1954. Einar Wahlgren 8o år Entomologisk tidskrift vol. 75 (1), s. 1-2. 1-2
Leiler, T.-E.  1954. Kläckning av Boros Schneideri Panz. (Col., Boridae) jämte beskrivning av dess puppa Entomologisk tidskrift vol. 75 (1), s. 3-5. 3-5
Ossiannilsson, F. 1954. Lygus basalis (Costa) i Sverige (Hem.) Entomologisk tidskrift vol. 75 (1), s. 6-7. 6-7
Heqvist, K.-J. 1954. Eine neue Hylocurus-Art aus Guatemala (Col., Ipidae) Entomologisk tidskrift vol. 75 (1), s. 8-9. 8-9
Palm, T. 1954. För Sverige nya Coleoptera. XIV Entomologisk tidskrift vol. 75 (1), s. 10-12. 10-12
Palm, T. 1954. Anteckningar om svenska skalbaggar. IX (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 75 (1), s. 13-28. 13-28
Bryk, F. 1954. Bienen und Kornwurm, die erste Vorhut in der mikrographischen Darstellung. (Eine kulturhistorische und bibliographische Studie.) Entomologisk tidskrift vol. 75 (1), s. 29-38. 29-38
Smetana, A. 1954. Ein Beitrag zur Kenntnis der italienischen Philonthus– und Gabrius-Arten (Col., Staphyl.) Entomologisk tidskrift vol. 75 (1), s. 39-43. 39-43
Lundblad, O. 1954. En revision av C. J. Neumans hydracarinsamling Entomologisk tidskrift vol. 75 (1), s. 44-60. 44-60
Widenfalck, T. 1954. Fynd av några sällsyntare eller för Sverige nya skalbaggar (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 75 (1), s. 61-62. 61-62
Widenfalck, R. 1954. Bidrag till kännedomen om levnadssättet hos Laemophloeus monilis F. (Col., Cucujidae) Entomologisk tidskrift vol. 75 (1), s. 62-63. 62-63
Leiler, T.-E.  1954. Xylotrechus pantherinus Sav. (Col., Cerambycidae) återfunnen i Sverige Entomologisk tidskrift vol. 75 (1), s. 63. 63
Nilsson, H. 1954. Skalbaggar från Värmland (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 75 (1), s. 63-64. 63-64
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 75 (1), s. 64. 64
Ahlberg, O. 1954. Entomologiska Föreningen i Stockholm 1930-1954 Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 65-67. 65-67
Ahlberg, O. 1954. Albert Tullgren 8o år Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 68-70. 68-70
Bryk, F. 1954. Bibliographia A. Tullgreniana Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 71-94. 71-94
Bryk, F. 1954. Linnés fürchterliche Furia infernalis und Musca leprae Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 95-103. 95-103
Larsén, O. 1954. Atembewegungen bei den Corixiden (Hem.) Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 104-110. 104-110
Lindroth, C. H. 1954. Experimentelle Beobachtungen an parthenogenetischem und bisexuellem Otiorrhynchus dubius Stroem (Col., Curculionidae) Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 111-116. 111-116
Ossiannilsson, F. 1954. Four New Swedish Aphids (Hem. Hom.). With Description of a New Genus Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 117-127. 117-127
Ossiannilsson, F. 1954. Nomenclatorial Notes on some European Homoptera Auchenorrhyncha (Hem.) Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 128-131. 128-131
Ossiannilsson, F. 1954. Drymus picinus Rey (Hem.) i Sverige Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 132-133. 132-133
Oettingen, H. von 1954. Beitrag zur Thysanopterenfauna Schwedens Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 134-150. 134-150
Palm, T. 1954. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggars biologi och systematik Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 151-160. 151-160
Leiler, T.-E.  1954. Beitrag zur Kenntnis der Lebensweise und der Entwicklungsstadien von Chlorophorus Herbsti Brahm (Col., Cerambycidae) Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 162-170. 162-170
Leiler, T.-E.  1954. Xylotrechus paniherinus Sav., ein Schädling der Salweide (Salix caprea L.) Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 171-175. 171-175
Wirén, E. 1954. Bidrag till kännedomen om insektfaunan vid Klarälven (Col., oecolog.) Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 176-181. 176-181
Klefbeck, E. 1954. Nyförvärv för Dalarnas coleopterfauna. 2 Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 182-186. 182-186
Palmqvist, S. 1954. Coleopterologiskt intressanta lokaler i Hälsingborgstrakten Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 187-193. 187-193
Petersen, B. 1954. Egg-laying and Habitat Selection in some Pieris Species (Lep.) Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 194-203. 194-203
Svensson, I. 1954. Swammerdamia lapponica Petersen i Sverige (Lep.) Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 204-207. 204-207
Östlund, R. 1954. Bidrag till kännedomen om Gästriklands storfjärilfauna (Lep.) Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 208-220. 208-220
Hanson, B. H. 1954. En biologisk iakttagelse över lindmätaren (Erannis defoliaria(Cl.)) (Lep.) Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 221-222. 221-222
Ringdahl, O. 1954. Några dipterologiska anteckningar från Råå kärr och vassar Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 223-234. 223-234
Gaunitz, S. 1954. Syrphidenstudien. II (Dipt.) Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 235-237. 235-237
Kjellander, E. 1954. Zwei für die Wissenschaft neue Grabwespen aus Schweden nebst Beschreibung des Männchens von Crabro congener Dahlb. Und Crabro styrius Kohl (Hym., Sphecidae) Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 238-244. 238-244
Kjellander, E. 1954. Rovstekelnotiser I (Hym., Sphecidae) Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 245-248. 245-248
Fahlander, K. 1954. Hymenoptera från Gästrikland Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 249-254. 249-254
Jansson, A. 1954. Studier över svenska chalcidider. 4. Kläckta arter. 2 Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 255-265. 255-265
Bouček, Z. och Novicky, S. 1954. Ipideurytoma spessivtsevi n. g. n. sp., ein neuer Borkenkäfer-Parasit (Hym.) Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 266-271. 266-271
Heqvist, K.-J. 1954. Zwei neue Mymariden (Hym.) aus Schweden Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 272-275. 272-275
Malaise, R. 1954. A Generic Key of the South American Strombocerina Group (Hym., Tenthred.) Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 276-284. 276-284
Sellnick, M. 1954. Indogynium lindbergi nov. gen., nov. spec., eine neue Acaride aus Indien Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 285-291. 285-291
Wahlgren, E. 1954. Cecidiologiska anteckningar. VIII (Zoocecidia) Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 292-300. 292-300
Gaunitz, S. 1954. Iakttagelser över insektlivet på en lokal i Vindeldalen Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 301-302. 301-302
Bryk, F. 1954. Hur många ben har gräshoppan? Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 302. 302
Recension/Book review: 1954. Handschin, E. & Roch, R. Tabulae entomologicae (Bryk) Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 303. 303
Recension/Book review: 1954. Schwarz, R., Motýli 3 (Bryk) Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 303-304. 303-304
Recension/Book review: 1954. Svabinsky, M., Motýlicas (Bryk) Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 304. 304
Recension/Book review: 1954. Meier, M. & Heikertinger, F., Fangheuschrecken (Bryk) Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 305. 305
Recension/Book review: 1954. Brauns, A., Terricole Dipterenlarven (Lundblad) Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 305-306. 305-306
Recension/Book review: 1954. Hansen, V., Biller XVII. Rovbiller 3 (Jansson) Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 306-307. 306-307
Recension/Book review: 1954. Forster, W. & Wohlfart, TH. A., Die Schmetterlinge Mitteleuropas (Nordström) Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 307-308. 307-308
Föreningsmeddelanden 1954.  Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 309-315. 309-315
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. 316. 316
Stadgar för Entomologiska Föreningen i Stockholm I Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. Bilaga I. Bilaga I
Stadgar för Entomologiska Föreningens i Stockholm insektbyte VII Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. Bilaga VII. Bilaga VII
Förteckning över Entomologiska Föreningens i Stockholm medlemmar den 1 oktober 1954 IX Entomologisk tidskrift vol. 75 (2-4), s. Bilaga IX. Bilaga IX

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.