Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 078, 1957

Entomologisk Tidskrift Vol. 078, 1957

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Tord Nyholm, Uppsala
Redaktör: Tord Nyholm, Uppsala
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x
Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-88, 15 juni 1957;
Nr 2-3, sid 89-184, 30 december 1957;
Nr 4, sid 185-281, 31 maj 1958.
Supplementet årg. 78, 1957 sid 1-85, 10 oktober 1958

Ander, K. 1957. Zwei neue Saginen (Orth., Tettigoniidae) Entomologisk tidskrift vol. 78 (1), s. 1-5. 1-5
Malaise, R. 1957. Some Neotropical and Oriental Tenthredinoidea (Hym.) Entomologisk tidskrift vol. 78 (1), s. 6-22. 6-22
Hequist, K.-J. 1957. Notes on Chalcidoidea. I. Two new genera of the family Pteromalidae Entomologisk tidskrift vol. 78 (1), s. 23-27. 23-27
Hequist, K.-J. 1957. Studien über Braconiden. IV. Eigenartige Flügelabnormität bei Helcon annulicornis Nees Entomologisk tidskrift vol. 78 (1), s. 28. 28
Hequist, K.-J. 1957. Über die Larve von Temnostoma apiforme Fabr. (Diptera, Syrphidae) Entomologisk tidskrift vol. 78 (1), s. 29-31. 29-31
Forsslund, K.-H. 1957. Svenska myror. 15-19 (Hym., Formicidae) Entomologisk tidskrift vol. 78 (1), s. 32-40. 32-40
Palm, Th. 1957. Anteckningar om svenska skalbaggar. XII (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 78 (1), s. 41-47. 41-47
Palm, Th. 1957. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggars biologi och systematik. 20-22 (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 78 (1), s. 48-55. 48-55
Palm, Th. 1957. Skalbaggar i ved av murgröna (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 78 (1), s. 56-59. 56-59
Palm, Th. 1957. Två skalbaggslokaler vid skogsbäckar – en jämförande studie (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 78 (1), s. 60-65. 60-65
Palm, Th. 1957. Om artbestämning av larver och puppor till trädskalbaggar (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 78 (1), s. 66-70. 66-70
Jansson, A. 1957. Zwei neue Microhymenopteren aus Schweden. Batrachencyrtus callidii nov. gen. nov. sp. (Chalcidoidea, Encyrtidae), Aphanogmus annulicornis nov. sp. (Proctotrupoidea, Calliceratidae) Entomologisk tidskrift vol. 78 (1), s. 71-74. 71-74
Nyholm, T. 1957. Studien über die Familie Helodidae. VI. Neue paläarktische Arten der Gattung Cyphon Payk. III (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 78 (1), s. 75-78. 75-78
Gaunitz, S. 1957. Cheilosia nivalis Beck. in Schweden (Dipt., Syrphidae) Entomologisk tidskrift vol. 78 (1), s. 79-80. 79-80
Gaunitz, S. 1957. Fynd av Psilota nigra Zett. (Dip., Syrphidae) Entomologisk tidskrift vol. 78 (1), s. 80. 80
Wendel, S. 1957. Fjärilar från Blekinge. II. Ytterligare fynd från Holmsjö i Sillhövda s:n i nordöstra Blekinge (Lep.) Entomologisk tidskrift vol. 78 (1), s. 80-83. 80-83
Recension/Book review: Entomologisk tidskrift vol. 78 (1), s. 84-87. 84-87
Meddelande angående en ny underlagskarta över Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 78 (1), s. 88. 88
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 78 (1), s. 88. 88
Ander, K. 1957. Zur Morphologie des Hinterleibsendes der Ensiferen (Orth.) Entomologisk tidskrift vol. 78 (2-3), s. 89-100. 89-100
Landin, B.-O. 1957. Critical Comments upon Some Nomenclatorial and Synonymical Questions. With a Practical Application to Some Coleoptera Lamellicornia Entomologisk tidskrift vol. 78 (2-3), s. 101-114. 101-114
Ringdahl, O. 1957. Fliegenfunde aus den Alpen Entomologisk tidskrift vol. 78 (2-3), s. 115-134. 115-134
Palm, Th. 1957. Zur Kenntnis der Biologie und Ökologie von Pachyta lamed L. (Col., Cerambycidae) Entomologisk tidskrift vol. 78 (2-3), s. 135-142. 135-142
Palm, Th. 1957. Till frågan om de svenska Limnobaris-arterna (Col., Curculionidae) Entomologisk tidskrift vol. 78 (2-3), s. 143-148. 143-148
Klefbeck, E. 1957. Några anteckningar om en gammal skalbaggssamling (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 78 (2-3), s. 149-151. 149-151
Charpentier, R. 1957. Några fynd av Coleoptera. Entomologisk tidskrift vol. 78 (2-3), s. 152-155. 152-155
Sellnick, M. 1957. Eine neue Zercon-Art aus Schweden (Acari, Zerconidae) Entomologisk tidskrift vol. 78 (2-3), s. 156-158. 156-158
Wahlgren, E. 1957. Cecidiologiska anteckningar. X (Zoocecidia) Entomologisk tidskrift vol. 78 (2-3), s. 159-177. 159-177
Ossiannilsson, F. 1957. Nytt om tillverkning av genitalpreparat Entomologisk tidskrift vol. 78 (2-3), s. 178-179. 178-179
Recension/Book review: Entomologisk tidskrift vol. 78 (2-3), s. 180-184. 180-184
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 78 (2-3), s. 184. 184
Lundblad, O. 1957. Carl Wesenberg-Lund Entomologisk tidskrift vol. 78 (4), s. 185-189. 185-189
Herne Hedlund, G. 1957. Tionde nordiska entomologmötet i Stockholm 13-15 juni 1957. En redogörelse. Entomologisk tidskrift vol. 78 (4), s. 190-245. 190-245
Ahlberg, O. 1957. Om några befarade tillökningar i den svenska insektfaunan. Entomologisk tidskrift vol. 78 (4), s. 196-202. 196-202
Hackman, W. 1957. Beräkning av arthropodpopulationers storlek med tillhjälp av märkningsmetoden Entomologisk tidskrift vol. 78 (4), s. 202-204. 202-204
Rosen, von H. 1957. Taxonomiska och biologiska iakttagelser rörande några på stråsäd allmänna chalcidider Entomologisk tidskrift vol. 78 (4), s. 205-207. 205-207
Ekbom, P. 1957. Om husbockens skadegörelse och dess ekonomiska följder. Entomologisk tidskrift vol. 78 (4), s. 208-212. 208-212
Stenmark, A. 1957. Några erfarenheter av aktuella bekämpningsmedel. Entomologisk tidskrift vol. 78 (4), s. 212-213. 212-213
Mathlein, R. 1957. Aktuellt om förrådsskadeinsekter. Entomologisk tidskrift vol. 78 (4), s. 214-216. 214-216
Lyngnes, R. 1957. Om to nyttige snyltekvepsar i hus. Entomologisk tidskrift vol. 78 (4), s. 217. 217
Löken, A. 1957. Om oppdrett av bier i kunstig klima. Entomologisk tidskrift vol. 78 (4), s. 217-220. 217-220
Larsén, O. 1957. Flygapparatens byggnad och fumktion hos gyriniderna. Entomologisk tidskrift vol. 78 (4), s. 220-221. 220-221
Eidmann, H. 1957. Om fjällbjörkmätaren (Oporinia autumnata Bkh.) och des bekämpande. Entomologisk tidskrift vol. 78 (4), s. 222-224. 222-224
Lekander, B. 1957. Sommartorkan 1955 och Polygraphus poligraphus. Entomologisk tidskrift vol. 78 (4), s. 224-228. 224-228
Heqvist, K.-J. 1957. Något om barkborrarnas parasiter. Entomologisk tidskrift vol. 78 (4), s. 228-229. 228-229
Leiler, T.-E. 1957. Några tekniska skadegörare på sälg(Salix caprea L.). Entomologisk tidskrift vol. 78 (4), s. 230-235. 230-235
Butovitsch, V. 1957. Skogsentomologiens organisation och uppgifter i Canada Entomologisk tidskrift vol. 78 (4), s. 235-241. 235-241
Wettstein, von S. 1957. Något om plastinbäddning av insekter. Entomologisk tidskrift vol. 78 (4), s. 241-244. 241-244
Brinck, P. 1957. Parningens uppkomst och betydelse hos insekter och närstående djurgrupper (Morph., Syst.) Entomologisk tidskrift vol. 78 (4), s. 246-264. 246-264
Coulianos, C.-C. 1957. Temperatur- och evaporationspreferenda hos vissa marklevande insekter. Experiment med Mecostheius grossus L. (Orth.) (Oecol.) Entomologisk tidskrift vol. 78 (4), s. 265-268. 265-268
Sundholm, A. 1957. Anopediella Sundh. congeneric with Platystasius Nixon (Hym., Proctotrupoidea, Platygasteridae) Entomologisk tidskrift vol. 78 (4), s. 269-271. 269-271
Kerrich, G. J. 1957. Systematic note on Rhorus substitutor (Thunberg) (Hym., Ichneumonidae) Entomologisk tidskrift vol. 78 (4), s. 272-273. 272-273
Forsslund, K.-H. 1957. On some parasites of the sawfly Diprion (Microdiprion) pallipes Fall. in Sweden (Hym. Parasitica) Entomologisk tidskrift vol. 78 (4), s. 274-275. 274-275
Lundberg, S. 1957. Bidrag till kännedomen om svenska Coleoptera. 2 Entomologisk tidskrift vol. 78 (4), s. 276-281. 276-281
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 78 (4), s. 282. 282
Innehåll/Contents Entomologisk tidskrift vol. 78 (4), s. 283-287. 283-287
Supplementet, årg. 78, 1957
Scheerpeltz, O. 1957. Wissenschaftliche Ergebnisse der von Herrn Dr. K. Lindberg, Lund, im Jahre 1956 nach der Türkei und Armenien unternommenen Reise. Coleoptera-Staphylinidae Entomologisk tidskrift vol. 78 (suppl.), s. 3-37. 3-37
Petrovitz, R. 1957. Das Subgenus Pygopleurus Motsch. der Gattung Amphicoma Latr. (Col., Scarabaeidae, Glaphyrinae) Entomologisk tidskrift vol. 78 (suppl.), s. 38-68. 38-68
Diakonoff, A. 1957. Zeller’s typel of African Tortricidae and Glyphipterygidae in the Stockholm Museum Entomologisk tidskrift vol. 78 (suppl.), s. 69-80. 69-80
Uhmann, E. 1957. Zwei Hispinae aus dem Naturhistoriska Riksmuseum in Stockholm Entomologisk tidskrift vol. 78 (suppl.), s. 81-84. 81-84
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 78 (suppl.), s. 85. 85

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.