Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 100, 1979

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Huvudredaktör: Per Douwes
Tryckeri: Berlings, Lund
ISSN 0013-886x

ET 1979 1 omslag ET 1979 2 omslag ET 1979 3-4 omslag

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-40, 10 april 1979;
Nr 2, sid 41-100, 15 juni 1979;
Nr 3-4, sid 101-247, 10 december 1979.

Ekbom, B. 1979. Biologisk bekämpning av växthus vita flygare (Trialeurodes vaporariorum). Kort historik och några framtidsvisioner [Biological control of the greenhorrse whitefly (Trialeurodes vaporariorum). A short history and future prospects] Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 1-10. 1-10
Carlberg, U. 1979. Recension/Book review: Novák, V., Hrozinka, F. & Starý, B. 1976. Atlas of Insects Harmful to Forest Trees. Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 10. 10
Cederberg, B. 1979. Stauropoctus bombycivorum, en för Sverige ny parasitstekel [Stauropoctonus bombycivorus (Grav.). new to Sweden (Hym. Ichneumonoidea, Ophioninre)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 11-12. 11-12
Lingdell, P.-E. & Müller, K. 1979. Dagsländor i brackvatten [Mayflies (Ephemeropiera) in brackish water] Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 13. 13
Nyholm, T. 1979. Till minnet av René Malaise [In memoriam René Malaise] Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 14-15. 14-15
Nordlander, G. 1979. Recension/Book review: Quinlan, J. 1978, Hymenoptera: Cynipoidea: Eucoilidae. — Handbooks for the   Identification of British Insects. Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 15-16. 15-16
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 16. 16
Douwes, P. & Wedelin, M. 1979. Melanismen hos malfjärilen Diurnea fagella i Sverige [Melanism in the moth Diurnea fagella in   Sweden (Lep., Oecophoridae)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 17-20. 17-20
Henrikson, L., Nilsson, B. I. & Oscarsson, H. G. 1979. Nya landskapsfynd av vattenskinnbaggar [New province records of Waterbugs (Hem., Corixidae, Naucoridae)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 21-22. 21-22
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 22. 22
Leiler, T.-E. 1979. Tips till skalbaggssamlare [tip for coleopterologists] Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 23-27. 23-27
Cederholm, L. 1979. Kommentar till T.-E. Leilers tips till skalbaggssamlare [Comments on T.-E. Leilers, A  tip for coleopterologists] Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 28. 28
Lundberg, S. 1979. Fångst av skalbaggar med hjälp av fönsterfällor [Catching beetles with windowtraps (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 29-32. 29-32
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 32. 32
Palm, T. 1979. Om skalbaggsfaunan i komposthögar vid Uppsala [On the beetlefauna in compost heaps at Uppsala (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 33-36. 33-36
Carlsson, B. A. 1979. Agrypnia crassicornis och A. czerskyi, två för landet nya nattsländor  [Agrypnia crassicornis and A. czerskyi,   two caddisfly species new to Sweden (Trichoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 37. 37
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 37. 37
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 38-39. 38-39
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 39-40. 39-40
Till minnet av Carl H. Lindroth (jämte bibliografi) [Carl H. Lindroth – in memoriam (incl. Bibliography)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 41-53. 41-53
Douwes, P. 1979. Till minnet av Carl H. Lindroth. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 41-43. 41-43
Ball, G. E. 1979. Till minnet av Carl H. Lindroth. Carl H. Lindroth The Nearctic Experience. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 43-45. 43-45
Brinck, P. 1979. Till minnet av Carl H. Lindroth. Människan bakom verket. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 45-47. 45-47
Krogerus, H. 1979. Till minnet av Carl H. Lindroth. Carl H. Lindroths kontakter med Finland. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 47-48. 47-48
Palm, T. 1979. Till minnet av Carl H. Lindroth. Carl H. Lindroth – en gammal vän. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 48-49. 48-49
Carlberg, U. 1979. Recension/Book review: Dudley, H. 1977. The Presentation of Original Work in Medicine and Biology. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 54. 54
Svensson, I. 1979. In memoriam – Niels L. Wolf. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 55-56. 55-56
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 56. 56
Baranowski, R. 1979. Skalbaggar som lever i kaningångar [Beetles occuring in rabbit burrows (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 57-60. 57-60
Nilsson, A. N. 1979. Vattenskalbaggar i Ängerån och brackvattnet utanför [Aquatic beetles in the River Ångerån and adjacent brackish water area (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 61-65. 61-65
Larsson, R. 1979. Recension/Book review: Busvine, J. R. 1976. Insects, Hygiene and History. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 65-66. 65-66
Sörensson, M. 1979. Uppgifter om svenska skalbaggar [Notes on Swedish beetles (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 67-69. 67-69
Carlberg, U. 1979. Recension/Book review: Capdeville, P. 1978. Les races geographiques de Parnassius apollo. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 70. 70
Gustafsson, B. 1979. Recension/Book review: Russwurm, A.D.A. 1978. Aberrations of British Butterflies. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 70. 70
Baranowski, R. 1979. Intressanta skalbaggsfynd 4 [lnteresting finds of beetles 4 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 71-80. 71-80
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 80. 80
Lundberg, S. 1979. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 18 [Contributions to the knowledge of Swedish beetles 18 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 81-82. 81-82
Ossiannilsson, F. 1979. Tre svenska bladloppors värdväxter [The host-plants of three Swedish Psyllids (Homoptera, Psylloidea)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 83-84. 83-84
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 84. 84
Palmqvist, G. 1979. Intressanta fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1978 [Interesting finds of Macrolepidotera in Sweden in 1978] Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 85-89. 85-89
Upprop: stipendier. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 90. 90
Svensson, I. 1979. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1978 [Remarkable finds of Microlepidoptera in Sweden 1978] Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 91-97. 91-97
Selling, Å. 1979. Cryphia muralis Foerst., en ny nattflyart för Sverige [Cryphia muralis Foerst. a noctuid species new to Sweden (Lep., Noctuidae)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 97. 97
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 98-100. 98-100
XVIII Nordiska Entomologmötet i Stockholm 1979. Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 101-110. 101-110
Brundin, L. 1979. Entomologiska Föreningen i Stockholm 1879-1979. Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 111-120. 111-120
Bergström, G. 1979. Komplexa doftämnessekret hos gaddsteklar [Complex volatile secretions in Hymenoptera, Aculeata.] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 121-124. 121-124
Borg-Karlson, A.-K. 1979. Kemisk beteendestimulation hos Eucera longicornis hanar [Odour released behavior of Eucera longicornis males (Hymenoptera, Anthophoridae)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 125-128. 125-128
Cederberg, B. 1979. Doftstyrd värdval hos snylthumlor [Odour guided host selection in Psithyrus (Hymenoptera, Apidae)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 128-129. 128-129
Andersson, B. A., Lundgren, L., Norelius, G. & Stenhagen, G. 1979. Produktion av allelokemi­kalier hos olika växter som urvalsgrund i jakten på gener för resistens mot insekter och andra skadegörare [The production of allelochemics in different plants as a criterium of selection in the search for genes of resistance against insects and other pests.] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 130-134. 130-134
Svensson, B. G. 1979. Markeringsferomoner och beteende hos humlehanar [Marking pheromones and behaviour of bumble bee males (Hymenoptera, Apidae).] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 134-135. 134-135
Tengö, J. 1979. Kemiska signalers betydelse för parningsbeteendet hos solitära bin, särskilt Andrena [Chemical signals in pre-mating behavior of solitary bees, especially Andrena (Hymenoptera, Apoidea).] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 135-138. 135-138
Thorsell, W., Mikiver, A., Mikiver, M. & Malm, E. 1979. Växtextrakt som skydd mot sjukdomsorsakande insekter [Plant extract as protection against disease causing insects.]   Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 138-141. 138-141
Ågren, L. 1979. Vad är elektrofysiologi?  [What is electrophysiology?] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 141-143. 141-143
Norin, T. 1979. Kemisk kommunikation hos tallstekeln (Neodiprion sertifer, Hymenoptera, Diprionidae), exempel på intrikata analys-, struktur- och stereokemiska problem. Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 144. 144
Strömberg, S. 1979. Är kemisk metodik tillgänglig för ”fattiga” entomologer? Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 144. 144
Münster-Swendsen, M. 1979. Betydningen af aggregationsmönstre for samspillet imellem en vaertsart, Epinotia tedella (Cl.), og dens parasitoidarter [The effect of aggregation patterns on the interference between a host species, Epinotia tedella (Cl.) (Lep., Tortricidae), and its parasitoid species.)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 145-149. 145-149
Sömme, L. 1979. Kuldetoleranse hos alpine og arktiske collemboler [Cold-hardiness in alpine and arctic Collembola.] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 149-151. 149-151
Andersen, J. 1979. Interspesifikke forhold innen slekten Bembidion  [Interspecific relations within the genus Bembidion (Col,. Carabidae).] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4),   s. 151-155. 151-155
Sohm Ekbom, B. 1979. Aggregationsindex – Vad har det med ekologi att göra? [aggregation Indices – What do they have to do with ecology?] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 155-158. 155-158
Lindsten, K. 1979. Stritar som virusvektorer i Fennoskandien och åtgärder mot deras virusspridning [Leaf- and planthoppers as virusvectors in Fennoscandia and measures to prevent their spread of virus.] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 159-161. 159-161
Långström, B. 1979. Märgborrarnas näringsgnag i tallskotten [On the maturation feeding of the pine shoot beetles in the shoots of Scots pine (Col., Scolytidae).] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 162-164. 162-164
Teräs, I. 1979. Om humleindividernas blombesök [Flower visits of bumblebee individuals (Bombus : Hymenoptera, Apidae).] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 165-167. 165-167
Voisin, J.-F. 1979. Forbindelsen mellom temperatur- og fuktighetskrav hos noen Orthoptera-arter i franske fjell [The relationship between humidity- and temperature-preference in some Orthoptera species in French mountains.] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 168-171. 168-171
Gehrken, U. 1979. Kuldetoleranse studert hos imagines av den skarptannene barkbillen, Ips acuminatus. Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 171. 171
Nilsson, C. 1979. Integrerad bekämpning av rapsbaggar i korsblomstriga oljeväxter. Presentation av ett internordiskt projekt. Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 171. 171
Noe-Nygaard, B. 1979. En feltökologisk undersögelse af gyvel, Sarothamnus scoparius (L.) Wimm., blomsterparasitering og fröproduktion. Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 172. 172
Sillén, B. 1979. Fördelning i tid och rum på habitat-öar hos en population av skinnbaggen Lygaeus equestris. Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 172. 172
Solbreck, C. 1979. Hur långt flyger snytbaggen? Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 172. 172
Wiklund, C. & Solbreck, C. 1979. Olika mekanismer för protandri hos diapauserande och direktutvecklande generationer av skogsvitvingen Leptidea sinapis. Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 172. 172
Wiktelius, S. 1979. Långdistansspridning av bladlöss. Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 172. 172
Saether, O. A. 1979. Underliggende synapomorfi og enestående invendig parallellisme belyst ved eksempler fra Chironomidae og Chaoboridae [Underlying synapomorphy and unique inside-parallelism elucidated by examples from Chironomidae and Chaoboridae (Diptera).] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 173-180. 173-180
Andersson, H. 1979. Problem vid kladistisk analys av flugfamiljen Chloropidae [Problems in cladistic analysis of the fly family Chloropidae (Diptera).] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 180-187. 180-187
Douwes, P. 1979. Formica rufa-gruppens systematik [Systematics of the Formica rufa group (Hym,. Formicidae).] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 187-191. 187-191
Hedqvist, K. J. 1979. Beteendemönster hos parasitsteklar visar på släktskapsförhållanden [Behavior pattern in parasitic Hymenoptera point out systematic relationships.] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 192-193. 192-193
Kronestedt, T. 1979. Etologiska karaktärer vid taxonomiska studier av vargspindlar [Ethological characters in taxonomical studies on wolf spiders (Araneae, Lycosidae).] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 194-199. 194-199
Leiler, T.-E. 1979. De nordiska Hypocoelus-arterna och deras larver med beskrivning av larven till H. olexai Palm [The Nordic species of the genus Hypocoelus and their larvae with description of the larva of H. olexai Palm (Col., Eucnemidae).] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 200-202. 200-202
Mikkola, K. 1979. Dominansförhållandena vid korsningar av melanistiska och typiska former av Biston betularius och Odontopera bidentata från England och Finland [Dominance relations in English-Finnish crosses of melanic and typical moths of Biston betularius and Odontopera bidentata (Lep,. Geometridae).] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 203-205. 203-205
Pekkarinen, A. 1979. Varför varierar humlorna så mycket i färgen? Några synpunkter [Some points of view on the extensive colour variation in bumblebees] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 205-206. 205-206
Lindskog, P. 1979. Diversifieringsmönster och biogeografi hos boreala och arktiskt-montana artgrupper av strandstinkflyn (Het., Saldidae). Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 206-207. 206-207
Hackman, W. 1979. Älglusflugans, Lipoptena cervi, invandringshistoria i Finland [The colonization of Finland by the Deer ked, Lipoptena cervi L. (Diptera, Hippoboscidae).] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 208-210. 208-210
Dahl, Ch. 1979. Faunistikens roll i entomologin [Faunistic research in entomology.] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 211-217. 211-217
Aagard, K. 1979. Entomologi på Nordkalotten – Fauna, forskningsprosjekter og nordisk samarbeid [Entomology north of the Polar circle. Fauna, research projects and Nordic cooperation.] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 217-220. 217-220
Bagge, P. 1979. Vattenkvalster i profundalfaunan i några större sjöar i östra och mellersta Finland [Watermites in the profundalfauna of some large lakes in eastern and central Finland (Acari, Hydrachnellae).] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 221-225. 221-225
Coulianos, C. C. 1979. Hur väl känd är den svenska skinnbaggsfaunan? [How well known is the Swedish fauna of Hemiptera – Heteroptera?] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 225-229. 225-229
Jensen, F. 1979. Faunistiske noter om de danske kvaegmygarter [Faunistic Notes on the Danish Blackflies (Diptera, Simuliidae).] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 230-231. 230-231
Koponen, S. 1979. Herbivora insekter på björk i nordliga regioner [Herbivorous insects of the birch in northern regions.] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 231-233. 231-233
Müller, K. 1979. Insektfaunan i norra Bottenhavets kustregion [The insectfauna in coastal areas of the northern Bothnian Sea.] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 233-236. 233-236
Fibiger, M. 1979. Nytillkomne storsommerfuglearter i Danmark i perioden 1966-1978. Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 236. 236
Sotavalta, O. 1979. Om biologin av den högnordiska igelkottspinnaren Acerbia alpina (Quensel). Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 236. 236
Sömme, L. 1979. Terrestre arthropoder fra Bouvetöya. Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 236. 236
Coulianos, C. C. 1979. Är insekter intressanta vid naturresursinventeringar? [Are insects of interest in nature resource surveys?] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 237-240. 237-240
Steffan, A. W. 1979. Biozönotische Interaktionen zwischen boden-, regen- und meerwasser-gespeisten Lithotelmen der südschwedischen Ostseeküste [Biocoenotic interactions between rock pools fed from soil-,rain-, and sea-water at the southern Swedish coast of the Baltic Sea.] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 241-244. 241-244
Innehåll/Contents i Entomologisk Tidskrift vol. 100 (1979). Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 245-247. 245-247

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.